Her finner du kalkulatoren: Så lenge må du jobbe

Om jobblengdekalkulatoren

Kalkulatoren tar hensyn til inntektsnivå, og hvilken skatt det er på dette nivået. Beregningen gjøres ved å ta hensyn til marginalskatten på det aktuelle lønnstrinnet, og beregne en timelønn etter skatt. Tallet gir derfor et uttrykk for hvor mange timer ekstra du må jobbe for å betale utgiften. Hvis vi hadde brukt gjennomsnittsskatten på lønnen, ville det gitt en lavere skattesats, og færre timer. Les mer om hva gjennomsnittsskatten er her.

Det forutsettes at antall arbeidsdager i et år er 230, og antall arbeidstimer er 1725 (7,5 timers dag).

Legg inn årsinntekten, og hvilket beløp du skal ha tjent inn. Hvis du ikke jobber fulltid, kan du endre stillingsbrøken ned til det du jobber.

Se også:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.