Gå til sidens hovedinnhold

Så lenge tar staten alt du tjener

Skattefrihetsdagen kommer først etter at staten har tatt sitt. Sjekk når din skattefrihetsdag kommer.

Hvor mye betaler du egentlig i skatter og avgifter? Beregninger av skattefrihetsdagen søker å svare på hvor lenge må du jobbe i løpet av ett år for å få unna det du skal betale i skatter og avgifter det samme året.

Skattefrihetsdagen, eller Tax Freedom Day på engelsk, er et kjent begrep i svært mange land. Ulike måter å beregne på gjør at det er vanskelig å sammenligne land.

Makrometoden
En vanlig metode er å se regnestykket i et makroperspektiv. Her ser man på statens totale skatte- og avgiftsinntekter sammnenlignet med statens totale inntekter eller brutto nasjonalprodukt (BNP).

I en undersøkelse utført i fjor kom advokatfiramet PwC til at skattefrihetsdagen i Norge i 2012 inntraff 15. juni.

Din personlige skattefrihetsdag
Mer interessant for deg er kanskje å finne ut når din egen skattefrihetsdag inntreffer. Utfordringen her er at det sannsynligvis finnes like mange svar som innbyggere i Norge da vi må ta hensyn til ulike forbruksmønstre og inntektsnivåer.

En spesialbygget kalkulator gir deg muligheten til å finne svaret. Skatte- og avgiftskalkulatoren, som er utviklet av privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no, gir deg relativt kjapt svar på hva som er din egen skattefrihetsdag.

Nettavisen NA24 har tatt utgangspunkt i en person med en årlig inntekt på 450.000 kroner, normalt boliglån, eier av én bil og et ellers relativt vanlig forbruksmønster.

Finn din skattefrihetsdag her

Kalkulatoren lister opp en lang rekke variabler som må fylles ut.

Bil, bolig og arbeidsgiveravgift
Eier du bil er det mange opplysninger som må tastes inn for å få med alle avgiftene. Både bilens nybilpris, kjøpspris og salgspris spiller inn. Bilens vekt, motorens slagvolum og utslippsnivå må også med. Hvor langt du kjører per år og hvor mye bompenger du betaler skal også inn i kalkulatoren. Personen i vårt eksempel eier en bil som kostet 350.000 kroner ny og som etter tre år blir solgt for 210.000 kroner. Årlig kjørelengde er 15.000 kilometer og vi setter drivstoffprisen til 13 kroner per liter.

Hvor du bor i landet er også viktig, da det er stor forskjell på hvor stor arbeidsgiveravgiften er. I Sør-Norge er avgiften 14,1 prosent av brutto lønn, mens den er null lengst nord i landet. Er du bosatt i Finnmark eller Nord-Troms nyter du i tillegg godt av enkelte skatte- og avgiftsfordeler. Vår person er bosatt i Sør-Norge.

Du må også fylle inn om du eier bolig eller ikke. Dokumentavgiften på 2,5 prosent av kjøpesummen bidrar til å heve ditt totale skatte- og avgiftsnivå - især hvis du har kjøpt en bolig der prisen var mange ganger dyrere enn din årlige inntekt og du eier boligen i kort tid. Personen i vårt eksempel har kjøpt en bolig til to millioner kroner og hun eller han eier boligen i 10 år. Årlig strømforbruk er 10.000 kWh og vi forutsetter en strømpris på totalt 80 øre per kilowattime inkludert nettleie og avgifter.

Forbruksmønster
Et fjerde viktig punkt når du skal beregne ditt samlede skatte- og avgiftsnivå er hvordan du bruker din månedlige lønn. Noen varer og tjenester har adskillig høyere avgiftsnivå enn andre.

Vi har latt personen i vårt eksempel ha et noenlunde normalt forbruk. Personen røyker ikke sigaretter, men har et moderat alkoholforbruk bestående av 0,5 liter brennevin og fem liter øl per måned. Forbruket av brus, sukker og sjokolade er på et moderat nivå (fem liter brus, ett kilo sukker og 0,1 kilo sjokolade per måned).

Personen i vårt eksempel bruker totalt 14.400 kroner på de ulike postene under annet forbruk der mat, klær og helse utgjør viktige poster.

Vi trykker på «Beregn»-knappen på Skatte- og avgiftskalkulatoren og får følgende tall:

Personen i vårt eksempel må altså ut med 57,1 prosent av sin inntekt i skatter og avgifter.

Tar vi utgangspunkt i jevn skattebelastning fordelt på årets 365 dager betyr det at personen betaler alt hun eller han tjener i skatter og avgifter i 208 dager - eller til og med 27. juli 2011.

Mer om beregningen
Rune Pedersen understreker at kalkulatoren ikke kan brukes til sammenligning av skattefrihetsdag mellom land.

- I en slik sammenligning må man også ta med hva innbyggerne får igjen for skatte,- og avgiftspengene. Og her er det store forskjeller mellom landene. Jo mer det er lagt opp til fellesskapsløsninger, jo høyere må nødvendigvis skattenivået være, sier Pedersen.

Kommunale avgifter holdes utenfor regnestykkket da dette er betaling for tjenester som kommunen skal belaste innbyggerne etter selvkost.

- Når det gjelder mva er det bare en del av lønnsinntekten som brukes til varer og tjenester som er mva-belagt. For det første må skatt på lønnsinntekt trekkes fra. Du betaler ikke mva på renteutgifter som for mange er en betydelig post. Det er også varer med lavere mva-sats (som mat), og som er uten mva, sier Pedersen.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her