Samlet sett vil befolkningen vokse med 11 prosent fram til 2050, viser de regionale framskrivingenes hovedalternativ, ifølge SSB. Tallene ble lagt fram tirsdag.

Veksten er svært ujevnt fordelt geografisk. Trenden med at unge folk flytter fra distriktene og til bynære strøk, vil øke. De store byene blir større: Oslo vil runde 800.000 og Bergen 300.000 i løpet av de neste 30 årene, ifølge SSB.

Fraflyttingen i mange kommuner blir selvforsterkende:

- At unge flytter fra distriktene til mer sentrale strøk gjør at fødselstallene også går kraftig ned i distriktene. I kommunene med stor fraflytting dør det flere enn det fødes, og denne utviklingen blir bare sterkere med årene, sier SSB-forsker Sturla Løkken.

Les også: Dette er de store koronavinnerne på aksjemarkedet – nå kommer sjefstrategen med en klar beskjed

Områdene rundt byene på Østlandet får en tydelig befolkningsvekst, mens det blir fraflytting fra innlandskommuner, kommuner langs svenskegrensa og kommuner nord i Trøndelag og i Nord-Norge.

Her kan du se hva som skjer med befolkningsutviklingen i din egen kommune:

Her tynnes det ut

Mens Viken vokser med over 18 prosent, kommer Nordland til å krympe med 1,6 prosent. Om lag seks av ti kommuner får en større befolkning, og 20 prosent av kommunene har særlig høy framskrevet vekst på 15 prosent eller mer.

Hele 140 kommuner er derimot forventet å få nedgang i folketallet. Aldring er en viktig årsak. I noen av de minst sentrale kommunene vil over en tredel av befolkningen være over 70 år i 2050, anslår SSB.

Les også: Raser mot Meny og Kiwi: - Eier de ikke skam i livet?

I dette kartet fra SSB kan du se de anslåtte endringene befolkningen for alle kommuner i landet.

Viken vinneren

Mange av kommunene med særlig høy vekst befinner seg rundt de store byene. De fem kommunene med høyest framskrevet vekst – Våler, Hvaler, Nannestad, Ullensaker og Hole – tilhører alle Viken fylke, og de har en vekst på over 30 prosent mot 2050.

– Viken er ventet å vokse med over 18 prosent, mens Nordland krymper med 1,6 prosent. Omtrent 60 prosent av alle kommunene er forventet å vokse, og 20 prosent har særlig høy vekst på over 15 prosent. 140 kommuner er derimot forventet å få nedgang i folketallet, sier SSB-forsker Løkken.

Den største veksten i antall personer finner vi nettopp i de store byene. Oslo er ventet å runde 700.000 innen få år og 800.000 innen 2050. Bergen er ventet å runde 300.000 og Stavanger 150.000 i 2030.

Nettoinnvandringen er positiv for alle kommuner i perioden, men den er ikke sterk nok til å hindre befolkningsnedgang i de minst sentrale kommunene. Mens 99 prosent av de sentrale kommunene er ventet å vokse, kommer bare 50 prosent av de mindre sentrale til å se samme utvikling.

Les også: Leieavtalen ble et mareritt: – Dette er jo akkurat som å kaste penger ut av vinduet

Eldrebølgen kommer

Distriktskommunene er relativt gamle allerede i dag, men i løpet av de neste tre tiårene kommer tendensen til å forsterkes ytterligere. Under 10 prosent av befolkningen var 70 år eller eldre i de mest sentrale kommunene i starten av 2020, mens i de minst sentrale kommunene gjaldt dette over 17 prosent.

– Framskrivningene viser at alle landets kommuner har en eldre befolkning i 2050, men distriktene vil være eldst. De minst sentrale kommunene kan komme til å ha over én firedel som er 70 år og eldre, og i noen vil de eldre utgjøre én tredel av befolkningen, sier Sturla Løkken.

I Innlandet var det flere eldre (65 år og eldre) enn unge (0-19 år) allerede i 2019. Ifølge framskrivingene vil den samme utviklingen treffe de andre fylkene på følgende tidspunkter:

* Før 2030: Nordland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark

* 2030-2035: Trøndelag, Vestland, Agder og Viken

* Etter 2035: Rogaland og Oslo

(©NTB)