5. februar 2020 presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2019 for de aller fleste yrker.

Snittlønnen for hele Norge var på omtrent 47 300 kroner. Veksten i gjennomsnittlig månedslønn var på hele 3,7 prosent, noe som er den høyeste lønnsveksten på flere år.

Ledere for olje- og gassutvinning var de som tjente best i år som i fjor. De ligger snittlønnen på 112.040 kroner per måned. På andre plass kommer Handels- og skipsmeglere, som tjente best i 2018, med en månedslønn på 111.190 kroner.

Les også: Toppen i Norgesgruppen bruker ni dager på å tjene en årslønn

Helt nederst i statistikken er hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, som tjente kun 26.000 kroner i måneden.

Ellers er fiskere yrkegruppen som har minst grunn til å være fornøyd med lønnsutviklingen. I snitt falt månedslønnen med 2.300 kroner, eller 5,6 prosent i 2019.

Les også: Her er det ekstreme lønnskrav: Ansatte krever 300.000 mer for å gjøre samme jobb

Befal av sersjant grad var forøvrig, og kanskje noe overraskende, årets lønnsvinner med en lønnsøkning på småpene 5.600 kroner i måneden, en lønnsvekst på 15,4 prosent.

Lønnen omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. Det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene.

Se full oversikt her: