Se reaksjoner på statsbudsjettet fra vandrehallen:

I forslaget til statsbudsjett for 2022 ønsker regjeringen følgende endringer i sentrale avgifter:

Nyhetsstudio: Alt om statsbudsjettet 2022

Alkohol:

Avgiftene på alkohol økes med rundt 1,3 prosent.

Type 2021 2022
Brennevin (per volumprosent per liter) 8,11 kroner 8,22 kroner
0,7-2,7 prosent (liter) 3,27 kroner 3,31 kroner
2,7-3,7 prosent (liter) 12,28 kroner 12,44 kroner
3,7-4,7 prosent (liter) (vanlig butikk-øl) 21,27 kroner 21,55 kroner
4,7-22 prosent (per volumprosent per liter) 4,76 kroner 4,82 kroner

I tillegg til alle satsene som er omtalt i denne saken, kommer merverdiavgiften (moms) på 25 prosent (avgift på avgift).

Det betyr at alkoholavgiften for én liter vanlig pils reelt er 27 kroner, mens staten tar 55 kroner i alkoholavgift for én flaske rødvin.

PS! Nordmenns alkoholforbruk gir rundt 13,2 milliarder kroner i inntekter til staten - pluss moms. Det utgjør i snitt 3700 kroner i året for hver voksne person.Tobakk

Prisene for tobakk øker i all hovedsak med rundt 6,5 prosent.

Type 2021 2022
Sigarer (100 gram) 277 kroner 295 kroner
Sigaretter (100 stk) 277 kroner 295 kroner
Røyketobakk (100 gram) 277 kroner 295 kroner
Skråtobakk (100 gram) 113 kroner 120 kroner
Snus (100 gram) 85 kroner 90 kroner
Sigarettpapir og sigaretthylser (100 stk) 4,24 kroner 4,51 kroner
Totalt tjener staten rundt 6,4 milliarder kroner på nordmenns tobakkforbruk - pluss moms.

Drivstoff

Regjeringen fortsetter å trappe opp den generelle CO2-avgiften kraftig, og det betyr også at CO2-avgiften øker for drivstoff.

For bensin økes avgiften fra 1,37 til 1,78 kroner per liter (+30 prosent). For diesel øker den fra 1,58 til 2,05 kroner.

I tillegg justeres den rene veibruksavgiften slik:

  • Bensin: Fra 5,01 til 5,08 kroner per liter
  • Diesel: Fra 3,58 til 3,65 kroner per liter

Totalt betyr det at pumpeprisen (inkludert moms) på bensin vil øke rundt 60 øre, og diesel rundt 69 øre.

Veibruksavgiften gir staten drøyt 13 milliarder kroner i inntekter - pluss moms.

Trafikkforsikringavgift - elbilsmell

Trafikkforsikringsavgiften, tidligere kjent som årsavgiften, endres nå slik at elbiler og biler med forbrenningsmotor behandles likt. Det betyr en massiv økning i avgiften for elbiler. Dette er en avgift som betales per dag bilen er registrert.

For elbiler utgjør det rundt 900 kroner i året.

Trafikkforsikringsavgift

Kjøretøytype 2021 2022
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 8,4 kroner 8,25 kroner
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,80 kroner 9,67 kroner
Motorsykler 5,85 kroner 5,93 kroner
Elbiler 5,85 kroner 8,25 kroner

Trafikkforsikringsavgiften sikrer staten rundt 9,5 milliarder kroner i året. Den er ikke momsbelagt.

Elavgiften kuttes mindre enn varslet

2021 har vært året hvor nordmenn har opplevd historisk høye strømpriser, og nå tar regjeringen grep for å minke avgiftene:

Regjeringen nedjusterer elavgiften med 1,28 øre, fra 16,69 til 15,41 øre. Elavgiften er momsbelagt, og blir derfor i realiteten 19,26 øre per kWh. Kuttet er noe lavere enn det som var meldt på forhånd.

Staten tjener rundt 11 milliarder kroner i året på elavgiften - pluss moms.

Les også: Så dyr må strømmen være før elbil blir dyrere enn dieselbil

Nyhetsstudio: Alt om statsbudsjettet 2022

Forslaget til Statsbudsjettet for 2022 er laget av Solberg-regjeringen, men vil kunne endres av ny regjering før det vedtas av Stortinget før jul. Ny regjering har ikke tid til å lage et helt nytt budsjett, og hovedtrekkene vil derfor trolig bli de samme.