Innen 2025 er det bestemt at det bare skal selges elbiler i Norge.

Siden Norge ikke kan forby andre typer biler på grunn av EØS-avtalen, må dette løses ved at folk flest ikke har råd til å kjøpe noe annet enn elbiler. Det betyr kraftig økte avgifter.

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, tobakk, drivstoff og strøm i 2021

Økte avgifter

Engangsavgiften på biler er en av statens viktigste inntektskilder, og regnes ut på en svært komplisert måte, der de tre viktigste elementene er vekten på bilen, CO2-utslipp og NOx-utslipp.

I forslaget til Statsbudsjett for 2021, ønsker regjeringen å videreføre dagens system, men vil ha en stor økning av CO2-avgiftene på biler som har et CO2-utslipp over 87 gram per kilometer. Uutslipp over dette nivået får et avgiftshopp på hele 27,3 prosent.

Det betyr at stort sett alle normale bensin- og dieselbiler vil få et merkbart avgiftshopp.

Les også: Stor milepæl for elbiler i Norge: - Dette er historisk

Ladbare hybrider blir dyrere

Ladbare hybrider blir også dyrere. Dette skjer ved at bilene må ha lenger ren elektrisk rekkevidde for kunne få maksimal avgiftsreduksjon:

- For ladbare hybridbiler foreslås det å øke kravet til elektrisk rekkevidde for å få maksimalt vektfradrag i engangsavgiften fra 50 til 75 km. Økt krav til elektrisk rekkevidde gir insentiver til å velge biler med lengre rekkevidde, skriver regjeringen.

75 kilometer betyr at Toytoas nye RAV4 i ladbar utgave akkurat får maksimalt fradrag. De fleste av de ladbare hybridene på markedet har i dag en rekkevidde på 40-50 kilometer.

Forslag 2021

Egenvekt (per kg)

 • første 500 kg - 0 kr
 • neste 700 kg - 26,81 kr
 • neste 200 kg - 66,81 kr
 • neste 100 kg - 208,78 kr
 • resten - 242,81 kr

NOX-utslipp

 • 77,14 kr per mg/km

CO2-utslipp

 • første 87 g/km - 0 kr
 • neste 31 g/km - 985,23 kr (+27,3%)
 • neste 37 g/km - 1104,05 (+27,3%)
 • neste 70 g/km - 2352,10
 • resten - 3752,02

fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/ km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km - 820,70

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km - 965,57

Avgifter 2020

Egenvekt (per kg)

 • første 500 kg - 0 kr
 • neste 700 kg - 25,42 kr
 • neste 200 kg - 63,35 kr
 • neste 100 kg - 197,96 kr
 • resten - 230,23 kr

NOX-utslipp

 • 73,14 kr per mg/km

CO2-utslipp

 • første 87 g/km - 0 kr
 • neste 31 g/km - 773,91 kr
 • neste 37 g/km - 867,25 kr
 • neste 70 g/km - 2272,56 kr
 • resten - 3625,17 kr
 • fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/ km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km - 792,95
 • fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km - 932,92

Reklame: Sjekk kredittscoren din gratis

Trafikkforsikringavgift - ny elbil-avgift

Nytt av året er det at elbiler skal måtte betale det som tidligere het årsavgift, men nå har det klingende navnet trafikkforsikringsavgift.

Regjeringen velger også å øke trafikkforsikringsavgiften generelt, tidligere kjent som årsavgiften. Dette er en avgift som betales per dag bilen er registrert.

Trafikkforsikringsavgift

Kjøretøytype 2021 2020
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter 8,4 kroner 8,12 kroner
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter 9,80 kroner 9,47 kroner
Motorsykler og elbiler (ny) 5,85 kroner 5,65 kroner
Traktorer, mopeder mv 1,36 kroner 1,31 kroner

Drivstoff

For bensin er CO2-avgiften økt fra 1,26 til 1,37 kroner per liter - en økning på hele 8,7 prosent. CO2-avgiften på diesel økes tilsvarende.

I tillegg justeres den rene veibruksavgiften slik:

 • Bensin: Fra 4,91 til 5,01 kroner per liter
 • Diesel: Fra 3,62 til 3,58 kroner per liter (nedgang på 1,1 prosent)
 • Biodiesel innenfor omsetningskrav: Fra 3,62 til 3,66 kroner per liter

NAF kritisk

- Budsjettet betyr at det blir dyrere å kjøpe bil og dyrere å eie bil. NAF mener dette går i feil retning. Bilen er vårt viktigste transportmiddel og en del av klimaløsningen, sier NAF-sjef Stig Skjøstad i en kommentar til endringene.

- Vi ser at mange partier foreslår å øke avgiftene på bil i årene framover. Vi er redd for at det vi ser fra regjeringen nå er starten på en større avgiftsbølge på bil, som vi advarer mot, sier NAF-sjefen.

NAF mener det er viktig at bilavgiftene ikke øker, slik at folk kan ha råd kjøpe seg en miljøvennlig og trafikksikker bil. Samtidig sier fagetatene fornyelse av bilparken er ett av de viktigste virkemidlene for fortsatt nedgang i trafikkdød og alvorlig skade.

- Alle forslag som handler om å gjøre bilen dyrere å kjøpe og eie bidrar i feil retning for å få trygge og miljøvennlige biler på veiene. Politikerne ønsker å gå over fra å bruke gulrot til pisk i det grønne skiftet. Det er ikke veien å gå for å få med seg folk, sier Skjøstad.

Se video-intervju med Hadia Tajik (Ap) her: