Nettavisens rentekalkulator beregner effekten av renteendringen på lånet før og etter skatt, på måneds,- og årsbasis. Du kan gå inn på kalkulatorene under.

Du kan trekke fra gjeldsrenter på skatten. Men først må du betale de løpende renteutgiftene.

Så mye dyrere har lånet blitt i 2019

Etter fire rentehevinger på 0,25 prosentpoeng, altså 1 prosentpoeng totalt, har lånet fått en ekstrakostnad som ser slik ut:

Her finner du kalkulatoren: Beregn hva en renteendring betyr

Under kan du se hva en renteøkning betyr på ulike lånebeløp. I den første tabellen ser du hva dette betyr på årsbasis. Skattebesparelsen er ikke tatt hensyn til.

Her har vi tatt med tre forskjellige renteøkninger:

  • 0,25 prosentpoeng: Dette er den vanlige endringen på Styringsrenten.
  • 1,00 prosentpoeng: Dette er en økning som "ingen" forventer de nærmeste par årene .
  • 5,00 prosentpoeng: Den økningen som bankene er forpliktet til å sjekke om lånetakerne tåler.

På for eksempel 5 millioner kroner vil en økning på 0,25 prosentpoeng gi en renteøkning på 12.500 kroner.

Årlig endring
Lån 0,25% 1,00% 5,00%
500 000 1 250 5 000 25 000
1 000 000 2 500 10 000 50 000
2 000 000 5 000 20 000 100 000
3 000 000 7 500 30 000 150 000
4 000 000 10 000 40 000 200 000
5 000 000 12 500 50 000 250 000

Så mye betyr økningen per måned, når skattebesparelsen blir tatt hensyn til:

Her ser du at lånet på 5 millioner kroner vil få en økning på 813 kroner per måned når skattebesparelsen blir tatt hensyn til. Skattebesparelsen er 220 kroner per 1.000 kroner i betalt rente.

Månedlig endring
Lån 0,25% 1,00% 5,00%
500 000 104 417 2 083
1 000 000 208 833 4 167
2 000 000 417 1 667 8 333
3 000 000 625 2 500 12 500
4 000 000 833 3 333 16 667
5 000 000 1 042 4 167 20 833

Endring av terminbeløp

På serielån og avdragsfrie lån vil terminbeløpet endre seg like mye som renteendringen. I et serielån er avdragsdelen uavhengig av rentedelen.

På annuitetslån vil endringene i terminbeløpet bli litt lavere ved en renteøkning, fordi en renteendring gir en liten forskyvning mellom rente- og avdragsdelen.

I et annuitetslån skal summen av renter og avdrag være konstant. Derfor vil en endring i renten også påvirke avdragsdelen.

Du kan beregne effekten av dette i kalkulatoren Annuitetslån og renteendring.