Mandag kom SSB med nye tall som viser at inflasjonen er i ferd med å dempe seg.

En medvirkende årsak er et lite fall i matvareprisene i august.

Stor forskjell på ulike varer

Men det at matvareprisene i august isolert falt 0,8 prosent, forteller langt fra hele historien.

Ifølge SSB er prisene på matvarer 9,3 prosent høyere enn for ett år siden. Det betyr at maten har blitt dyrere enn andre varer i samfunnet det siste året.

Det er også enorme forskjeller mellom de 119 ulike matvaregruppene de ser på.

For eksempel viser statistikken at pærer har blitt nesten 33 prosent dyrere på ett år, mens skalldyr har stått på stedet hvil.

Også i august er det veldig store forskjeller: Mens matvareprisene gikk ned 0,8 prosent samlet sett, økte prisen på is med 8,4 prosent, mens steinfrukt falt med 17 prosent.

Prisen på de fleste kjøttvarer gikk også opp i august, før de ble kuttet 1. september.

Så stor er endringen

I tabellen under kan du se alle prisendringene i august, og det siste året.