Strømprisene ligger for tiden på et helt annet nivå enn det markedet fryktet for bare noen få måneder siden. En nærmest kollaps i gassprisen og mildt vintervær har helt fjernet frykten for rasjonering denne vinteren.

Mandag kan Nordpool melde at strømprisen på januars siste dag holder seg på omtrent samme nivå som den har ligget på gjennom helga, selv med noe mindre vindproduksjon i Europa.

Det betyr en gjennomsnittlig pris i Sør-Norge på 1,31 kroner, med veldig små svingninger gjennom døgnet. I Midt- og Nord-Norge blir det derimot et ganske markant hopp grunnet høyere priser i Nord-Sverige.

Strømstøtte for januar

Når strømprisene for hele januar nå er kjent, kan man nå også finne ut hvor stor strømstøtten for januar blir.

Det blir ingen strømstøtte i Midt- og Nord-Norge for januar.

I Sør-Norge vil strømstøtten være tilstrekkelig til å dekke hele nettleieregningen, med en hundrelapp eller to til overs for den vanlige strømregningen.


Oslo Kr.sand Bergen Tr.heim Tromsø
Gjennomsnittspris 158,23 158,23 160,95 87,00 46,37*
Strømstøtte 63,66 63,66 66,10 Ingen Ingen

* Strømpris uten moms.

**Dette er foreløpige beregninger basert på midlertidige tall fra Nordpool. Offisiell strømstøtte regnes ut av NVE basert på endelige tall. Mindre avvik vil derfor forekomme.

Slik tror markedet prisene blir i 2023

Når det gjelder strømprisene fremover, har Gudbrandsdal Energi har kommet med en ny prognose for strømprisene det neste året. Disse er basert på fremtidskontrakter på Nasdaq-børsen, og viser dermed hva «markedet» nå tror på.


- Prisutsiktene for 2023 er i dag langt lavere enn tidligere fryktet. Men usikkerheten rundt gasspris, temperatur og kraftbalanse gjør at markedsprisene endrer seg raskt i takt med utviklingen, melder produktansvarlig Karl Einar Svor i GE.

- Markedet tror nå på en gjennomsnittlig strømpris i Sør-Norge for 2023 på rett i overkant av 1,5 kr/kWh inkludert moms, melder de.

Det har vært spekulert i om det kom til å bli «gratis strøm» til sommeren. Det er ikke noe markedet nå tror på:

- Det er verdt å merke seg at markedet ikke priser noen enkeltmåneder under innslagspunktet for strømstøtte på 70 øre/KWh + mva (strømstøtten er for øvrig besluttet å gjelde ut 2023).