Skatten på alminnelig inntekt (inntekt etter fradrag) har stadig gått nedover siden 2013. Da lå den på 28 prosent. I årets skattemelding for 2019 er verdien av fradraget 22 prosent. Dette betyr at denne skatten har gått ned med over 20 prosent (6 prosentpoeng).

For inntekten din er jo det positivt fordi du får beholde mer av den. For fradragene er det ikke positivt fordi skattebesparelsen på fradragene synker. Motsatt vil renteinntekter få lavere beskatning.

Les også: Dette har ektefeller og samboere rett til å fordele av fradrag

Betaler du 1.000 kroner i renter, gir det en skattebesparelse på 220 kroner. Dette er helt uavhengig av lønnsinntekt. Frem til 2013 var skattebesparelsen 280 kroner.

Hvis du tjener så lite at nettoinntekten din blir null, vil du ikke få effekt av rentefradraget. Nullpunktet er i praksis 56.550 kroner (i 2019) fordi dette gis som et fradrag for alle (kalt personfradrag). Da får du ikke effekt av rentefradraget.

Det er ikke anledning til å vente med dette fradraget til neste år. Er du gift kan du imidlertid føre over rentefradraget på ektefellen, hvis denne har høyere inntekt.

Renter på restskatt er ikke fradragsberettiget. Men hvis du ikke betaler restskatten i tide vil forsinkelsesrenten («strafferenten») være fradragsberettiget.

Utviklingen i effekten av rentefradraget

Slik har utviklingen i verdien av rentefradraget vært fra 2013 til 2019.

Fra 2013 har fradragseffekten gått ned med 21,4 prosent (6 prosentpoeng).

Skatteår Prosent
Fradragseffekt i 2013 28%
Fradragseffekt i 2015 27%
Fradragseffekt i 2016 26%
Fradragseffekt i 2017 24%
Fradragseffekt i 2018 23%
Fradragseffekt i 2019/2020 22%

Beregn selv med Rentefradragskalkulatoren

Du kan selv beregne hvor mye du taper isolert sett på lavere fradragseffekt. I rentefradragskalkulatoren kan du legge inn hvor mye lån du totalt har, med tilhørende gjennomsnittsrente. Kalkulatoren regner ut hvor mye du taper i forhold til 2013 og 2015.

Her finner du Rentefradragskalkulatoren.

Eksempler på tap

Først har vi tatt utgangspunkt i en familie med to barn som nylig har etablert seg. De har da et stort rentefradrag, et foreldrefradrag (for to barn), og et fagforeningsfradrag for begge.

Les også: Alle disse inntektene er skattefrie

I 2015 vil familien spare 66.879 kroner, som har gått ned til 56.971 kroner i 2018. Det vil altså si 4.954 kroner mer i skatt i 2016. Sammenlignet med 2019/2020 vil tapet øke til 12.385 kroner.

Sammenligner vi fra 2013 er skatteøkningen på 14.862 kroner.

Forutsetninger:
Renter 100 000
Foreldrefradrag 40 000
Fagforening 7 700
Sum fradrag 247 700
Spart skatt:
Spart skatt i 2013 69 356
Spart skatt i 2015 66 879
Spart skatt i 2018 56 971
Spart skatt i 2019 54 494
Tap:
Tap fra 2018 til 2019 2 477
Tap fra 2015 til 2019 12 385
Tap fra 2013 til 2019 14 862

I eksempel 2 har vi tatt utgangspunkt i et lån på 4 millioner kroner, og sett hva fradragseffekten er hvert av årene.

Forutsetninger:
Lån 4 000 000
Rente 2,50%
Renteutgifter 100 000
Spart skatt fra rentefradraget:
i 2013 (28%) 28 000
i 2015 (27%) 27 000
i 2016 (25%) 25 000
i 2017 (24%) 24 000
i 2018 (23%) 23 000
i 2019 (22%) 22 000
Mindre verdi av skattefradrag siden 2013/2015:
Tap fra 2015 til 2019 5 000
Tap fra 2013 til 2019 6 000

Dette taper du

Oversikten under viser hvor mye du taper på lavere skatteeffekt av fradragene.

For eksempel har du så mye som 200.000 kroner i fradrag taper du 10.000 kroner fra 2015 til 2019/2020.

Under "Fradrag" har vi satt opp en rekke fradragstørrelser.

Fradrag Fra 15 til 19
20 000 1 000
40 000 2 000
60 000 3 000
80 000 4 000
100 000 5 000
150 000 7 500
200 000 10 000
300 000 15 000

Påløpte renter gir fradrag

Du får fradrag for årets påløpte renter. Men hvis et lån regnes som misligholdt, vil du ikke få fradrag for disse rentene før de er betalt. Hvis du for eksempel betaler et lån i januar (med etterskuddsrente) vil en del av dette være renter som har påløpt i desember. Selv om du ikke betalte det i året før, vil du likevel få fradrag for det.

Et unntak her er Statens Lånekasse. Her får du fradrag for rentene du har betalt i skatteåret.