Her finner du kjøregodtgjørelse-kalkulatoren

Hjelp til utfylling av kjøregodtgjørelse-kalkulator

Kjøregodtgjørelsen etter statens satser er 4,03 kroner per km.

Hvis du bare får kjøregodtgjørelse basert på kjørelengde skal du legge inn null i feltet for Fast kjøregodtgjørelse

Hvis du får en fast kjøregodtgjørelse, legger du inn null i de øverste feltene for kilometergodtgjørelse øverst i kalkulatoren.

Hvis du får en kombinasjon skal du både legge inn kjøregodtgjørelse per km, og fast godtgjørelse.

Forutsetninger: Legg inn det du mottar i kjøregodtgjørelse. Det normale er statens satser, som ligger forhåndsinnlagt. Men du kan legge inn andre satser. Du kan også legge inn et eventuelt fast årlig tillegg. Lønnsinntekten må legges inn for å regne ut korrekt skatt på et eventuelt overskudd på kjøregodtgjørelsen. Du kan velge om du vil se på skatteåret 2019 eller 2020.

Skattefri kjøregodtgjørelse: Statens satser for kjøregodtgjørelse er 4,03 øre. Den skattefrie kjøregodtgjørelsen er 3,50 kroner. Får du 4,03 kroner per kilometer i 2019 og 2020, vil 53 øre beskattes.

Kjørelengder for bil: Legg inn hvor mange kilometer du har kjørt i yrket med vanlig bil og elbil. Eventuelle tilleggssatser settes opp for seg, fordi disse kan være kortere enn totale kjørelengde som er kjørt. På disse tilleggene forutsettes det at du mottar den skattefrie godtgjørelsen.

Kjørelengder for andre fremkomstmidler: Legg inn antall kilometer for bilrelaterte godtgjørelser. I posten for nødvendig tilhenger gjelder også bruk av egen bil når vekten er minimum 150 kg, eller volumet er minst 0,5 m 3. Her forutsettes det at du mottar den skattefrie godtgjørelsen.

Resultat:

Sum skattefri kjøregodtgjørelse: Viser summen av den skattefrie kjøregodtgjørelsen du kan få ut fra kjørelengden.

Sum utbetalt kjøregodtgjørelse: Viser summen av kjøregodtgjørelsen ut fra den satsen du selv la inn med de kjørelengdene du har lagt inn.

Skattepliktig godtgjørelse: Dette er forskjellen mellom den kjøregodtgjørelsen du har mottatt, og hvor mye som er skattefritt.

Skatt på overskuddet: Skatten du får som følge av et eventuelt skattepliktig overskudd. Skatten avhenger av inntekten du har fra før. med tilhørende skatt på det.

Netto kjøregodtgjørelse: Utbetalt kjøregodtgjørelse fratrukket eventuell skatt på kjøregodtgjørelsen.


Se også:

Kjøregodtgjørelse
Les mer om kjøregodtgjørelse.

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.

Firma- eller privateid bil
Viser hva som er mest økonomisk av firmabil eller å eie bilen privat. Du kan også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.