Nå kan norske lånekunder sjenke en vennlig tanke til sentralbanksjef Øystein Olsen. At Norges bank holdt renta uendret var langt fra sikkert.

Ifølge Knut Anton Mork i Handelsbanken vitner dagens avgjørelse om at vår nye sentralbanksjef inntar en mer aktiv rolle enn forgjengeren Svein Gjedrem. Mork peker på at Norges bank var svært tålmodig under finanskrisen før den reagerte med rentekutt.

- At Olsen ikke hevet renta er et klart signal om at han inntar en annen rolle under krisesituasjoner enn tidligere sentralbanksjefer, skriver Mork.

Kutter renteforvetningene
Det gledelige for norske lånekunder er ikke bare at renten står stille, rentebanen er også nedjustert.

- Selv om Norges bank benekter at de har nedjustert rentebanen er realiteten en annen. Norges banks nedsidebane, som nå i praksis er referansebanen, innebærer kun èn renteheving til i år, og rundt fire neste år. I forhold til referansebanen ligger nedsidebanen rundt 50 basispunkter lavere ved utgangen av 2012. Det skriver Dnb Nor Markets i en kommentar til rentebeslutningen.

Senket ett prosentpoeng
I en artikkel i august 2010 fokuserte NA24 på Norges banks stadige nye og lavere rentebaner.

Roar Tveit og Gunnar Torgersen i Holbergfondene illustrerte dette i en graf de kalte Norges Banks «Bad Hair Day». Artikkelen og grafen finner du her.

- Etter rentemøtet onsdag kan vi allerede konstatere at markedet tror mer på nedsidebanen enn referansebanen, sier Torgersen til NA24.

Dette sparer du på at renten står stille
Nordeas forbrukerøkonom Christine Warloe har beregnet hvor mye penger du sparer på at sentralbanksjef Olsen onsdag lot være å heve renten med 0,25 prosentpoeng.

Som tallene i tabellen under viser sparer du 924 kroner årlig i lavere netto renteutgifter ved et boliglån på en million kroner. Er lånet to millioner sparer du 1800 kroner per år og 2712 kroner årlig om lånet er tre millioner kroner.

Dersom markedet får rett i at nedsidebanen slår til og styringsrenten om ett år ligger 0,50 prosentpoeng under tidligere prognoser dobles besparelsene nevnt over.

Noen sparer mer
Har du et avdragsfritt lån sparer du mer.

- Spart beløp er større hvis du ikke betaler avdrag på lånet. I et annuitetslån betaler man stadig ned på lånet - derfor blir på en måte rentegevinsten mindre fordi lånemassen man betaler renter av minker, sier Warloe til NA24.

Har du et rammelån på tre millioner kroner sparer du 5.400 kroner årlig på at Olsen lot renta stå stille.