Opplysningsrådet for veitrafikk AS (OFV) utarbeider årlig kostnadene ved å eie en personbil. De seneste kostnadene er gjort med datagrunnlag fra januar i år.

I tabellene nedenfor har vi med tall fra OFV satt opp typiske kostnader for en bensinbil og elbil til 400.000 kroner, som kan være et godt anslag for hva en ny familiebil koster.

Beregningene i tabellene er utført for årlig kjørelengde på henholdsvis 10.000, 15.000, 20.000 og 30 000 kilometer. Det er valgt en avskrivningstid på henholdsvis 12, 8, 6 og 4 år og antatte restverdier etter disse årene. Denne avskrivningen (se også lenger ned i saken) er dermed basert på 120.000 kilometer i totalt kjørt distanse i avskrivningsperioden.

Les også: Nå er det krise - én bil må redde hele selskapet

Opp mot 150.000

Som vi ser av tabellen over, beregnes de årlige kostnadene for en ny bensinbil til mellom 77.000 kroner og 147.000 kroner, avhengig av kjørelengde og dermed avskrivningstid. For dieselbiler (ikke med i tabellen) er det kun marginale kostnadsforskjeller fra en bensinbil.

Kjøpte du en bensinbil i fjor til 200.000 kroner, faller de årlige kostnadene ifølge OFV til mellom 52.000 kroner og 107.000 kroner.

Kjøpte du en ny elbil i fjor til 400.000 kroner, ligger de typiske kostnadene fra 61.000 kroner til 104.000 kroner, avhengig av kjørelengden (se tabell under). Tallene fra OFV indikerer årlige kostnadsbesparelser på opptil 40.000 kroner for en elbil til 400.000 kroner kontra en tilsvarende bensinbil.

Første i sitt slag

Markedssjef Jan Petter Røssevold i OFV sier til Nettavisen at de ikke gjorde en tilsvarende undersøkelse for 2019. Årets undersøkelse er den første som foruten bensin- og dieselbiler også inkluderer kostnader for elbiler og ladbare hybridbiler.

- Men en ting må man huske på: Om du kjøper en elbil eller bensinbil til 400.000 eller 600.000 kroner, har begge bilene kostet like mye. Det er et markant verditap for begge bilene, og kanskje noe større dekkslitasje på en elbil. Disse bilene er gjerne tyngre, sier Røssevold om sammenlikningen,

Les også: DNB varsler full krise i bil - mot verste siden finanskrisen

- Hva kan du si om konklusjonene i denne undersøkelsen kontra tidligere undersøkelser?
- Det vi har sett gjennom de seneste årene, er at økningen av kostnadene ved å eie og bruke en bil har vært større enn konsumprisindeksen, svarer Røssevold.

Han sier de økte kostnadene også har med bilens verditap å gjøre, samt innslaget og overgangen fra bensin- og dieselbiler til elbiler. Det økende antallet tilgjengelige ladbare hybridbiler i markedet har dessuten satt verditapet under lupen.

Nokså like

- De store kostnadsbærerne som rentekostnadene og verditapet er ikke veldig forskjellige for de to biltypene. Differansen ligger primært i utgifter til service og reparasjoner, bompenger og drivstoff, sier Røssevold. Men elbiler er fritatt for store engangsavgifter, som må tas med i det totale regnestykket.

OFV er kommet frem til at elbilprisene falt med marginale 0,1 prosent i 2019. Denne prisutviklingen har imidlertid ikke tatt høyde for de nye modellene som ble lansert gjennom fjoråret.

- Men konkurransesituasjonen når det gjelder elbiler er voksende. Det er blitt flere elbiler tilgjengelig i flere prisklasser og i flere segmenter, slår Røssevold fast.

De totale kostnadene øker naturlig nok med økt kjørelengde. Men enhetskostnadene per kilometer går ned, fra 7,68 kroner til 4,92 kroner ved å gå opp fra 10.000 til 30.000 kilometer i årlig kjørelengde for bensinbilen (ikke med i tabellen over).

Nedgangen skyldes at de faste kostnadene ved å eie bil fordeles på økt kilometerlengde. Faste kostnader er renter, forsikringer, men også avskrivninger og trafikkforsikringsavgiften, den tidligere veiavgiften.

Andre kostnader

Det påløper tilleggskostnader for bileierne som ikke er tatt med i tabellene. For elbiler er den viktigste kostnaden en hjemmeladeboks, en engangskostnad på mellom 10.000 og 15.000 kroner. OFV har ikke gjort forutsetninger om fordeling av hjemmelading kontra lading på hurtigladestasjoner osv for elutgiftene.

Parkeringskostnader er heller ikke tatt med, som ytterligere favoriserer elbiler fremfor bensinbiler.

Som gjennomsnittlig bensinpris i fjor forutsetter OFV 15,92 kroner literen for bensinbiler, 15,40 kroner for 1 liter diesel. Disse prisene er noe lavere nå ettersom oljeprisen er ganske kraftig ned i år.

Rentekostnaden er for øvrig satt til 5,5 prosent. Den har antakelig også falt noe i takt med at Norges Bank har sett ned styringsrenten til 0 prosent.

- Selv om renten er svært lav, har rentekostnadene vært påtakelige, kapitalbindingen har vært markant, kommenterer Røssevold.

Les også: I dag får eieren av denne bilen en gigantisk faktura i posten (+)

Merk forskjell

Ellers presiserer OFV at det er forskjell på årlige utgifter og og årlige kostnader, som er gjengitt i tabellene.

Kostnader omfatter også avskrivninger, som ikke er en betalbar årlig utgift, men uttrykk for et årlig teoretisk verditap. Avskrivningskostnaden kommer først til syne når du bytter bil og du ser hva du får i innbytte/salg.

For å se på det bileierne må ut med av reelle løpende utgifter hvert år, må derfor avskrivningene trekkes fra. Disse utgiftene i våre eksempler ligger derfor fra 28.000-50.000 kroner lavere enn de årlige totale kostnadene.

Les også: Flere elbiler utsatt - er det nå mulig å kjøpe ny elbil på kort varsel

Fem-seks år

Hvor lenge eier så en typisk bileier sin privatbil? I alt er det om lag 2,7 millioner registrerte personbiler i Norge. Det er årlig mellom 450.000 og 500.000 eierskifter av privatbiler her i landet.

- En enkel matematikk tilsier da at eiertiden i gjennomsnitt er fra fem til seks år. Men de senere årene har vi sett en stor andel av privatleasing i Norge, og da primært med tre til fire år i leasingperiode. Så bytter man bil, sier Røssevold.

Tabellene over viser også at drivstoffutgiftene utgjør bare en liten del av de totale kostnadene. Å dele drivstoffutgiftene er ikke uvanlig hvis venner og bekjente skal sitte på under en lengre kjøretur.

Betaler for femteparten

- Det som kanskje overrasker leserne, er et eksempel der det sitter på tre passasjerer og bensinutgiftene utgjør 400 kroner. Alle deler på kostnadene ved å betale 100 koner hver.

- Men det man kanskje ikke tenker på, er at man da optimalt bare betalt for opptil en femtedel av hva den turen reelt sett koster, sier Røssevold.