Strømstøtteordningen er for forbrukere ble nylig forbedret, slik at «kompensasjonen» for januar ble økt fra 55 til 80 prosent. Dette gjelder for den delen av strømprisen som er høyere enn 70 øre uten mva, eller 87,5 øre med mva.

I utgangspunktet betyr ordningen høyere støtte, men hvor høy støtten blir, vet man først når måneden er over.

Les også: Advarer mot strømstøtte-myte: - Det er egentlig helt feil

Lavere strømpris - mindre støtte

Strømstøtten regnes ut basert på gjennomsnittsprisen på strømbørsen Nordpool gjennom en hel måned, og disse tallene er nå klare:

 • Øst (NO1): 140,6 øre - ned fra 177,1 øre
 • Sør (NO2): 140,6 øre - ned fra 177,1 øre
 • Vest (NO5): 137,1 øre - ned fra 176,7 øre
 • Midt (NO3): 26,4 øre - ned fra 60,8 øre
 • Nord (NO4): 26,2 øre - ned fra 60,7 øre

(Strømbørs-priser uten moms og avgifter)

Det betyr at strømprisene i Midt- og Nord-Norge var langt under grensen for å få strømstøtte, mens Sør-Norge er over grensen på 70 øre.

En nedgang i strømprisene, men en økning støttesatsen, gjør at strømstøtten for januar vil bli svært lik den vi hadde i desember:

 • Øst (NO1): 56,5 øre (70,63 øre ink mva) - (des: 73,6)
 • Sør (NO2): 56,5 øre (70,63 øre ink mva) - (des: 73,6)
 • Vest (NO5): 53,7 øre (67,12 øre ink mva) - (des: 73,3)
 • Midt (NO3): Ingen støtte
 • Nord (NO4): Ingen støtte

Det betyr at strømkunder i Sør-Norge får dekket like over 40 prosent av den rene strømprisen via kompensasjonsordningen. Dette er en økning fra 33 prosent i desember.

I tillegg kommer nettleie og andre avgifter og påslag.

Så mye utgjør støtten

Hvor mye din støtte vil utgjøre, avhenger av hvor stort strømforbruk du har hatt gjennom måneden. I tabellen under bruker vi eksempler inkludert moms.

 • 500 kWh: 353 kroner
 • 1000 kWh: 706 kroner
 • 1500 kWh: 1059 kroner
 • 2000 kWh: 1412 kroner
 • 3000 kWh: 2118 kroner
 • 4000 kWh: 2824 kroner
 • 5000 kWh: 3530 kroner
 • (5000 kWh er maksgrense på én måned)

Forbruket har trolig vært lavere for de fleste

Mesteparten av strømforbruket til folk flest brukes til oppvarming. Januar har jevnt over vært en mildere måned enn desember, noe som også er en god del av årsaken til lavere strømpriser i desember. Det har også vært langt færre av de ekstreme pristoppene.

De fleste vil derfor oppleve at den faktiske strømregningen for januar vil bli lavere enn for desember.

Samtidig er det klart at strømprisene igjen er i ferd med å bevege seg oppover. Mandagens strømpriser er den tredje høyeste i januar, der pristoppen store deler av formiddagen er rundt 3 kroner inkludert moms.

PS! Vi får mange spørsmål om strømpriser og bruk av merverdiavgift. Normalt oppgis alle priser for forbrukere inkludert moms. For strøm er det litt mer komplisert. Selve kompensasjonsordningen er laget basert på børspriser uten moms. I tillegg er store deler av Nord-Norge fritatt moms på strøm. Begge priser er derfor relevante.

Les også: Ekspert varsler strømsjokk gjennom våren og sommeren også