*Nettavisen* Økonomi.

Så mye taper du på å pensjonere deg tidlig

 

Å slutte å jobbe som 62-åring kan gi mer benkesitting, men i forhold til å jobbe til 67 år kan tapet være stort. Foto: Istock

Skal du slutte å jobbe fra du er 62 år er det smart å sjekke hvor mye det vil koste deg i forhold til å jobbe til du er 67 år.

07.09.19 07:47

Har du råd til å slutte å jobbe når du er 62 år? For å se om du har råd til å slutte helt, eller gå ned i stillingsprosent må du beregne hvor stort tapet blir.

Med tap regner vi her hva du ville tapt i forhold til å jobbe til du er 67 år. Eller du kan vende det om til å si hva du tjener på å jobbe i fem år til.

Har du riktig lønn? Sjekk her: Her er gjennomsnitts-lønnen i 300 yrker

Her ser vi på konsekvensen av å slutte helt, gå ned til 75 prosent stilling, eller ned til 50 prosent stilling.

Dette regnestykket passer for privat sektor. I offentlig og kommunal sektor kan regnestykket bli helt annerledes. Tapene vil kunne bli mye mindre.

Dette er tapene:

  • Tapt inntekt
  • Tapt pensjonsopptjening
  • Tapt innskuddspensjon (evt annen opptjening

Tapet regnes av hele inntekten selv om du tar ut pensjonen. Å ta ut pensjon reduserer ikke tapet fordi det gjør at den fremtidige pensjonen vil bli høyere ved senere uttak. Så her betrakter vi det som nøytralt når du tar ut pensjonen.

Det kan være andre ting du sparer penger på ved å slutte. For eksempel å spare månedkortet til arbeidssted. Eller kanskje dere bare trenger 1 bil i stedet for to. Men dette kan også være motsatt, kanskje begge har behov for bil når du ikke jobber. Eller at du får mer tid til å bruke mer penger.

Hvordan ligger du an?: Så høy er snittinntekten i alle bydelene i Oslo

Tapt inntekt

Her er det tatt utgangspunkt i to lønnsinntekter på 500.000 kroner og 750.000 kroner. Det er også forutsatt at pensjonene vil være 250.000 kroner og 200.000 kroner.

Det er beregnet skatt ut fra at det ikke er noen andre inntekter eller fradrag.

Slik er da tallene med en inntekt på 750.000 kroner per år:

Brøk Inntekt Skatt Netto
100% 750 000 226 343 523 657
75% 562 500 149 818 412 682
50% 375 000 85 418 289 582

For 500.000 kroner er tallene slik:

Brøk Inntekt Skatt Netto
100% 500 000 128 418 371 582
75% 375 000 85 418 289 582
50% 250 000 41 418 208 582

Tapt pensjonsopptjening

Du tjener opp 18,1 prosent av lønnsinntekten din som går inn på pensjonsbeholdningen din.

For en inntekt på 750.000 kroner vil man ikke få 18,1 prosent av hele inntekten. På inntekter over 7,1 G, som er nesten 710.000 kroner er det ingen opptjening.

Det er forutsatt at skatten på denne opptjeningen (betraktes marginalt) i gjennomsnitt er på 40 prosent når dette utbetales som pensjon.

Alle tall er per år. Hvis du går ned til 75 prosent stilling (taper 25 prosent av inntekten) taper du 25.453 kroner i pensjonsopptjening. Med en forventet skatt på 40 prosent er nettobeløpet 15.272 kroner.

Brøk Opptjening Skatt Netto
100% 128 328 51 331 76 997
75% 25 453 10 181 15 272
50% 33 938 13 575 20 363

Dette er tapet ved 500.000 kroner:

Brøk Opptjening Skatt Netto
100% 90 500 36 200 54 300
75% 16 969 6 788 10 181
50% 22 625 9 050 13 575

Tapt innskuddspensjon

Her er tapet beregnet ut fra at det er en innskuddspensjon som gir 5 prosent av lønnen (fra første G også).

Her er det også regnet med 40 prosent i marginalskatt på utbetalt pensjon. Ved å gå ned til 75 prosent stilling taper du 9.375 kroner i pensjonsopptjening med en inntekt på 750.000 kroner.

Brøk Opptjening Skatt Netto
100% 37 500 15 000 22 500
75% 9 375 3 750 5 625
50% 18 750 7 500 11 250
Brøk Opptjening Skatt Netto
100% 25 000 10 000 15 000
75% 6 250 2 500 3 750
50% 12 500 5 000 7 500

Totalt tap

Dette blir det samlede tapene ved å slutte ved 62, 63, 64 eller 65 år. Dette er summen av inntektstapet, pensjonsopptjeningen, og innskuddspensjonen. Alle beløpet er regnet etter skatt.

For en som skal slutte å jobbe som 62-åring vil det koste 3.116.000 kroner med en inntekt på 750.000 kroner. Ved å gå ned til 50 prosent stilling ved fylte 65 år er tapet 459.000 kroner med en inntekt på 500.000 kroner.

I linjene for 100 prosent betyr det ingen jobb.

I linjene for 75 prosent betyr det en stillingsnedgang med 25 prosent, til 75 prosent.

I linjene for 50 prosent betyr det en stillingsnedgang med 50 prosent, til 50 prosent.

750 000 kroner
Brøk 62 år 63 år
100% 3 116 000 2 493 000
75% 693 000 555 000
50% 1 306 000 1 045 000
Brøk 64 år 65 år
100% 1 869 000 1 246 000
75% 416 000 276 000
50% 784 000 522 000
500 000 kroner
Brøk 62 år 63 år
100% 2 204 000 1 764 000
75% 517 000 414 000
50% 920 000 736 000
Brøk 64 år 65 år
100% 1 323 000 882 000
75% 310 000 207 000
50% 552 000 368 000

Dette må du spare

Skal du dekke inn tapet du får, må du sørge for å ha spart opp til dette beløpet.

Når du skal spare må det tas hensyn til skatt, og at 1 krone i dag ikke er 1 krone i morgen. I tabellen under er det beregnet nødvendig sparebeløp med en sparetid på 20 år. Da må det tas hensyn til både inflasjon (forutsatt 2,0 prosent) og skatt (forutsatt 22 prosent).

Tabellen viser hvor mye du må spare med en inntekt på 750.000 kroner og 500.000 kroner. Alle tallene tar utgangspunkt i hva man taper samlet sett ved inntektsnedgangen.

Skal du slutte helt og jobbe ved fylte 62 år, må du spare 12.823 kroner i måneden for å ha spart opp til 3.116.000 kroner.

Hvis du tjener 500.00 kroner og skal gå ned til 75 prosent stilling ved fylte 65 år må du spare 736 kroner i måneden. Tapet som må dekkes er i dette tilfellet 207.000 kroner (se tabellen ovenfor).

750 000 kroner
Brøk 62 år 63 år
100% 12 823 9 753
75% 2 852 2 171
50% 5 375 4 088
Brøk 64 år 65 år
100% 7 045 4 433
75% 1 551 982
50% 2 922 1 857
500 000 kroner
Brøk 62 år 63 år
100% 9 070 6 901
75% 2 128 1 620
50% 3 786 2 879
Brøk 64 år 65 år
100% 4 931 3 138
75% 1 155 736
50% 2 057 1 309

Oppsparingskalkulator

Du kan bruke kalkulatoren "Hvor mye må du spare" for å beregne ethvert nødvendig sparebeløp. Da kan du for eksempel endre på antall spareår, og hvilken avkastning du forutsetter i spareperioden.

Her finner du oppsparingskalkulatoren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.