Gå til sidens hovedinnhold

Så mye vil du tjene på boligen

Store variasjoner i Norge. Sjekk hvilken prisutvikling du kan vente deg der du bor.

Tirsdag kom analysesbyrået Pöyry på vegne av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) med oversikten over utviklingen i boligprisene i mars.

Boligprisene steg 0,1 prosent fra februar til mars, viser eiendomsmeglerbransjens boligstatistikk. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,2 prosent lavere enn i forrige måned. Den underliggende prisutviklingen var dermed negativ.

Makroøkonomene i DNb Markets er overrasket og skriver i en markedsrapport at ett sesongjustert fall på 0,2 prosent var langt unna økningen på 0,5 prosent som DNB hadde ventet.

- Det er første gang på tre år at prisene faller på månedsbasis. I lys av strammere kredittgivning og generelt lavere marsjfart i norsk økonomi er ikke prisbremsen helt uventet. Imidlertid er det visse variasjoner fra måned til måned, og den underliggende veksttakten er fortsatt oppunder syv prosent, skriver DNB-økonomene.

De peker på at antall boliger til salgs er det laveste de siste ti årene, og omsetningstiden tett på rekordlave nivåer.

- Derfor er det ennå litt tidlig å avskrive «boligprisfesten». Vi regner med at boligprisene vil legge på seg minst tre prosent før 2013 er omme, skriver DNB Markets.

Se prisveksten for din bolig i tabellen nederst

Høy prisvekst
Hittil i år har det største prishoppet kommet i januar. Da steg prisene med 3,8 prosent. Fra januar til februar var stigningen mer moderat og utgjorde 0,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen hittil i år er 5,2 prosent høyere enn snittprisen i hele 2012.

– Vi ser ingen påskeeffekt i volumet, og det tyder på at det er en reell utflating av prisene. Boligmarkedet i mars kan derfor sies å være tilbake til normalen, sier styreleder Terje Buraas i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

- Det kan tenkes egenkapitalkrav, varslet innstramming i Startlånsordningen samt varslede rentehevinger har en viss prisdempende effekt. Vi merker at det er fokus på egenkapitalkravet blant boligkjøperne, noe som gjør at kjøperne selv - med bakgrunn i usikkerhet om egenkapital - kan avstå fra å søke lån i den tro at de ikke vil få det innvilget, sier Buraas.

Sterkest prisutvikling i pressområdene
Boligprisstatistikken for mars viser at boligprisutviklingen er tilnærmet flat for alle boligtyper.

- Prisene på eneboliger steg 0,3 prosent fra februar, og var 5,7 prosent høyere enn i mars 2012.

- Prisene på delte boliger var uendret fra februar, og var 6,0 prosent høyere enn i mars 2012.

- Prisene på leiligheter var uendret fra februar, og var 7,5 prosent høyere enn i mars 2012.

Prisutviklingen for de største byene viser at Tromsø troner øverst som byen hvor prisene stiger mest i 2013. Prisen der er så langt i år åtte prosent høyere enn gjennomsnittprisen i 2012. Trondheim følger deretter med syv prosent prisvekst i 2013 målt mot gjennomsnittsprisen i 2012, mens Kristiansand ligger på bunn med kun to prosent prisvekst. Prisstatistikken viser også at andre regioner og byer i Trøndelag, Rogaland, Vestfold og Østfold har hatt en meget sterk prisutvikling på 5-6 prosent så langt i år, sammenliknet med snittprisen i fjor.

Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt rekordhøy. Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 24 dager i mars, 5 dager mindre enn i februar og 1 dag mindre enn mars i fjor. Boligene selges raskest i Trondheim med kun 13 dager formidlingstid, mens på bunn ligger Agderfylkene med 53 dager.

- Trenden med at det er i pressområdene rundt de store byene prisveksten er sterkest og formidlingstiden kortest fortsetter. Det er også som normalt, sier Buraas.

Obos opp
Obos melder at prisene var 2,1 prosent høyere i mars enn i februar. Hittil i år har prisene på brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 2,2 prosent.

I mars var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 42.451 kroner. Kvadratmeterprisen er 2,1 prosent høyere enn i februar, og 6,1 prosent høyere enn i mars 2012.

- Etter en nedgang i februar, stiger prisene igjen i mars. Vi tror fortsatt på en fem prosents vekst i inneværende år, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i en melding.

I mars ble det foretatt 700 eierskifter tilknyttet Obos mot 596 i februar og 808 boliger i mars 2012.

Leieprisene faller
Utleiemegleren melder at det aldr tidligere har vært registrert en så høy snittpris for å leie en 1-roms leilighet i Oslo, men at også prisene på utleieboliger faller

Siste utleieprisoversikt fra Utleiemegleren for mars 2013 viser at det i denne måneden i snitt kostet 8 711 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. Dette er en oppgang på 8,0 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 10,8 prosent.

- Det er bare et blaff og prisen kommer til å falle de neste månedene. Nå er det mulighet for å gjøre et boligkupp for de som trenger ny bolig til sommeren. Du får flott leiligheter til rabaterte priser, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim.

I snitt kostet det 10 805 kroner å leie en 2-roms leilighet i Oslo i mars 2013. Dette er en oppgang på 0,7 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 0,1 prosent.

En 3-roms leilighet i Oslo koster nå i snitt 13 762 kroner å leie i måneden. Dette er en nedgang på 1,3 prosent fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,7 prosent.

- Nå spør vi oss om hvor alle leietagerne har blitt av. Det er rett og slett merkelig stille, sier daglig leder for Utleiemegleren Frogner, Geir Skogheim.

- Vi kan slå fast at det i alle fall ikke er noen boligkrise. Vi har gode utleieleiligheter i sentrale strøk hvor vi må kutte husleie med nesten 2 000 kroner for å få de leid ut, fortsetter Skogheim.

Sterk verdiøkning på eneboliger
Som tabellen under viser vil eneboliger over hele landet oppleve sterk prisvekst totalt når vi måler perioden fra mars 2012 til ut inneværende år dersom DNBs spådom om en ytterligere prisvekst på tre prosent slår til.

Tallene viser at vil eneboligboligprisene i Tromsø øke totalt med 14,73 prosent i nevnte 21-måneders periode dersom DNB får rett i prognosen om tre prosent prisvekst fra mars 2013 og ut året. Eneboliger i Mosss følge hakk i hæl med en prisvekst på 14,02 prosent.

Det er store regionale forskjeller i Norge. I bånn av tabellen ser vi at eneboligprisene i Telemark ligger an til en prisvekst i perioden på bare 4,29 prosent. Nest dårligst prisutvikling finner vi Agder der eneboligene kun får en verdistigning på 4,92 prosent i perioden.

Prisene gjelder gjennomsnittlige eneboliger på 150 kvadratmeter. Kilder: Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Pöyry, FINN og DNB.


Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året