For mange er det realistisk å spare opp 1 million kroner i løpet av ikke altfor mange år. Med to bra inntekter og ikke altfor mye gjeld kan man spare opp mye per måned, og likevel ha mer enn nok til å leve av.

Men så var altså spørsmålet hvor lang tid det tar før et sparebeløp i for eksempel bank eller fond vokser til 1 million kroner. Ikke helt overraskende er det størrelsen på sparebeløpet og gjennomsnittsavkastningen som bestemmer hvor lang tid det tar.

Les også: På tide å kutte bilen og gå over til bildeling?

Så lang tid tar det med 1000 kroner i måneden

Sparer du 1.000 kroner i måneden med en gjennomsnittsavkastning på 5 prosent, tar det 394 måneder, eller nesten 33 år. Øker du gjennomsnittsavkastningen til 7 prosent går tiden ned til 330 måneder, eller 27,5 år. To prosentpoeng ekstra avkastning sparer deg altså for nesten 5,5 år.

Klarer du å spare 10.000 kroner (5 prosent avkastning) i måneden tar det 83 måneder (nesten 7 år) før du har spart opp 1 million. Med 7 prosent avkastning synker sparetiden til 79 måneder (6,6 år). Her har ikke avkastningen så mye å si, siden sparetiden er mye kortere enn i det forrige eksemplet.

I disse tallene er det ikke tatt hensyn til skatten på 22 prosent. Heller ikke er det tatt hensyn til at et fremtidig sparebeløp ikke er verdt det samme som i dagens kroner. Dette tar kalkulatoren «Hvor raskt blir du millionær?» også hensyn til.

Effekten av at sparebeløpene ikke har den samme pengemessige verdien i fremtiden får stor betydning. Med 30 års sparetid er beløpet verdt omtrent halvparten i dagens pengeverdi (inflasjon rundt 2 prosent). Du kan se hvordan ulike forutsetninger slår inn på sparebeløpet reelle verdi i kalkulatoren «Spareverdi».

Les også: Stjerneprofessor med skarp advarsel til Norge

Bruk kalkulatororen «Hvor raskt blir du millionær»

I kalkulatoren legger du inn hvor mye du vil spare, og hvor ofte du setter av dette beløpet. Deretter legger du inn hvilken avkastning du forutsetter i oppsparingsperioden.

Skatt på renteinntekter er 22 prosent. Renten etter skatt regnes automatisk ut av kalkulatoren.

Sparetid før og etter skatt
Kalkulatoren viser deg hvor lang tid det tar å spare opp 1 million kroner. Kalkulatoren viser antall spareterminer, og hvor mange år dette er. Skal det tas hensyn til skatt, vil det nødvendigvis ta lenger tid, siden dette gir en lavere avkastning.

Verdien av 1 million kroner når du har nådd målet
Én million kroner er ikke én million kroner i dagens pengeverdi sett frem i tid. Kalkulatoren regner ut hva millionen er verdt ved sparetidens utløp. For å beregne dette legger du inn forutsetning for inflasjonen. Denne er forhåndsinnlagt med 2,0 prosent siden det er det langsiktige inflasjonsmålet i Norge.

Les også: (+) BSU gir deg 60.000 for å spare 300.000 kroner

Her finner du kalkulatoren: Så raskt sparer du opp én million kroner