En uke etter Nettavisen fortalte historien om den norske gründeren som risikerte dagbøter på 50.000 kroner i en konflikt med Helsedirektoratet, har han hyret inn Elden advokatfirma for å ta kampen mot myndighetene.

Den norske gründeren Håkon Aanonsen har drevet nettbutikken Sigar.com i 20 år. Der selger han sigarer, humidorer for lagring av sigarer, lightere og sigarkuttere. Nettbutikken har hatt stor suksess og blitt gasellebedrift flere år siden oppstarten i 1997.

Juni i fjor tok Helsedirektoratet kontakt med Aanonsen med beskjed om å gjøre endringer i nettbutikken. Myndighetene hadde bestemt seg for at bildene av sigarer og røykeutstyr var brudd på loven – og en form for markedsføring av tobakksprodukter.

Aanonsen kom med en kreativ løsning: Han la hele nettbutikken bak medlemskapsmur. Dermed måtte folk både betale for medlemskap i sigar-butikken og gå gjennom en verifisert alderskontroll for å i det hele tatt kunne se produktene i nettbutikken.

Men det godkjente ikke Helsedirektoratet. Den 17. desember sendte myndighetene et nytt brev til Aanonsen. Der fikk han en måned på å legge om hele nettsiden. Hvis ikke ville han få dagbøter på 50.000 kroner.

Kravene

Helsedirektoratet krevde at nettbutikken fjernet:

  • Bilder av sigarer
  • Røykeutstyr, som for eksempel humidorer – hvor sigarer lagres for å unngå å bli tørre.
  • Slette Facebook-siden
  • Slette Instagram-profilen


– Helsedirektoratet viser til at dere har fjernet alle faktisk bilder av tobakksvarer og røykeutstyr på den åpne nettsiden sigar.com. Men at dere fortsatt viser bilder av produktene på en lukket nettside for medlemmer, skrev direktoratet i brevet.

Selskapet hans omsatte i fjor for omtrent 13 millioner kroner, med kun Aanonsen som ansatt. Kun tre av millionene selges til norske kunder, mot 10 millioner til utlandet.

Aanonsen er ikke nådig med helsedirektoratet.

– Jeg har tatt denne saken fordi det strider mot all sunn fornuft. Dette er det dummeste jeg har sett i løpet av mine 51 år på denne jorden, sier han til Nettavisen.

– Det er ikke barneporno jeg selger. Det er sigarer. Det er et lovlig produkt for voksne livsnytere, sier Aanonsen.


Hyrer toppadvokat

Sigar-gründeren mener han er utsatt for forskjellsbehandling. For selv om nettbutikken ble lagt bak alderskontroll og medlemskap, fikk han ikke vise frem produktene han selger.

Spesialforretninger for tobakk, har imidlertid unntak – og kan fritt vise frem produktene. Slike finnes det flere av i Norge.

Aanonsen melder om et kraftig salgsstup etter påleggene fra Helsedirektoratet. Han beregner salget til å være ned omtrent 74 prosent og har delt dokumentasjon med Nettavisen som viser salgsstupet.

Gründeren sendte klage inn til Helsedirektoratet og deretter Markedsrådet, som behandler klager handler om konkurransevilkår. Foreløpig har det ikke ført frem, og dermed har Aanonsen gått til steget å hyre inn advokatfirmaet Elden.

Fredag 7. februar leverte han sammen med advokat en 124 siders klage til Helsedirektoratet.

– Vi mener helsedirektoratet har tolket reglene altfor strengt. De har ikke lagt til grunn en korrekt faktasjekk for å vurdere helsekonsekvensene av sigarrøyking, sier Sindre Reimers Rising som er advokat og partner i Elden advokatfirma.

Artikkelen fortsetter etter målingen.


I brevet som Nettavisen har fått tilgang på, mener advokaten at direktoratet har vurdert skadeomfanget av sigarer feil, og at det dermed ikke er grunnlag for så strenge regler.

– Sigarrøyking medfører ikke den helserisiko som Helsedirektoratet har lagt til grunn, skriver advokaten i brevet. De viser til at det står i rapporten direktoratet viser til, at det er vanskelig å stadfeste risiko for helseskader for sigarrøyking.

Sigarer skal ikke inhaleres, og kun puffes. Dette fører til at det er vanskelig å si hvor farlig sigarrøyking faktisk er. Ifølge en amerikansk studie er det kun 0,5 prosent av sigarrøykere som sier de «inhalerer dypt». Likevel er mye av helserisikoen knyttet til sigarrøyking vurdert som at sigarrøykere inhalerer.

Advokaten mener bedriften blir diskriminert i strid med EØS-regelverket. For nettbutikken konkurrerer i et åpent marked for hele EØS-området.

– De opererer i samme marked. Norske myndigheter stiller krav som gjør at de stiller dårligere, sier Reimers Rising til Nettavisen.

Markedsføring å vise frem produktet?

Advokaten mener også Helsedirektoratet har tolket «markedsføring» altfor strengt.

– Denne nettbutikken er en virtuell butikk. Og før du i det hele tatt får se produktene må du melde deg inn og gjennomgå alderskontroll. I kassa på Kiwi vil du ha full anledning til å spørre etter tobakksprodukter og la betjeningen vise dem frem. Selger har tross alt en plikt til å angi hva man selger – og forbruker har krav på å få vite produktets art, sier han til Nettavisen.

Aanonsen har også fått trøbbel fra myndighetene fordi han har solgt pakker med sigarer. Og da blir enhetsprisen lavere. Dette mener direktoratet er det samme som å rabattere tobakksprodukter – noe som er ulovlig.

– Det er ikke en rabatt. Hvis du kan selge flere varer på en gang blir det rimeligere, fordi det blir mindre administrasjon per produkt. Men det er ikke en rabatt. Bare se for deg om du skulle solgt en og en sigarett – det hadde vært mye dyrere per sigarett enn å kjøpe en kartong.

– Dette er levebrødet mitt

Håkon Aanonsen selv sier han må være optimist, og håper politikerne overkjører byråkratene i Helsedirektoratet.

– Jeg håper inderlig at helseminister Bent Høie tar kontakt med byråkratene og ber dem skjerpe seg. For dette både skader og fordummer folks tillit til politikken.

Han reagerer spesielt på svarene fra Helsedirektoratet.

– Tror de virkelig at noen bare ramler inn på min nettbutikk og får et medlemskap i fanget? Det er en aktiv handling. Det er det dummeste jeg har hørt i løpet av mine 51 år på denne jorden, sier han.

– Jeg må være optimist. Jeg kan ikke noe annet. Fordi dette er tross alt levebrødet mitt gjennom 20 år. Jeg ser tallene nå, med en nedgang på 60-70 prosent i salgstallene.

Aanonsen er redd Helsedirektoratet vil kjøre en lang prosess mot ham – fordi han har ikke ubegrenset med ressurser til å bruke advokater. Og det er dyrt.

– Jeg frykter de vil forsøke å trenere saken for å se hvor lenge jeg kan fortsette å betale. Det kan fort bety at de seigpiner meg til jeg må legge ned, sier han og sukker tungt.

Helsedirektoratet opplyser i en melding at de har ikke rukket å vurdere klagen, og vil komme tilbake med et svar så fort de har gjennomgått klagen fra Aanonsen.