Saken er rettet med riktig utbytte.

HOTEL CONTINENTAL (Nettavisen): Oppdrettsselskapet fra Frøya melder onsdag morgen om inntekter i fjerde kvartal på 6,41 milliarder kroner, et driftsoverskudd på 35 millioner og et underskudd før skatt på 222 millioner kroner. Omsetningen er bedre enn det analytikerne ventet, men inntjeningen er dårligere.

For hele 2022 satt SalMar igjen med et resultat før skatt på hele 4,56 milliarder kroner, opp fra 3,39 milliarder i 2021. Resultatet før renter og skatt er det høyeste i selskapets historie, men fjerde kvartal var et bladet kvartal for SalMar.

– Våre dedikerte og svært dyktige ansatte har fortsatt å levere solid operasjonell innsats, men på grunn av biologiske utfordringer har det ført til et kvartal med noe blandet resultat for konsernet. De biologiske utfordringene i Midt-Norge ble håndtert klokt selv om det får negative effekter på resultatet, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen i en børsmelding på morgenen.

– Vi kan med trygghet si at 2022 var et begivenhetsrikt år for SalMar. Vi venter en betydelig volumvekst i årene fremover, sa Arntsen på en presentasjon i Oslo onsdag.

Styret foreslår 20 kroner i utbytte per aksje. Det betyr totalt 2,6 milliarder kroner i utbytte, når vi trekker fra det SalMar eier av egne aksjer. Av dette stikker investeringsselskapet Kverva Industrier av med 1,2 milliarder kroner, der Witzøe-familien er dominerende.

SalMar-sjefen er oppgitt over regjeringens forslag over den nye grunnrenteskatten,

SalMar venter å investere 2,1 milliarder kroner i 2023. men nye prosjekter er satt på vent grunn av usikkerheten rundt forslaget om grunnrenteskatt i Norge.

– Både nivå og innretning på skatteforslaget vil bidra til å vri investeringer fra havbruk i Norge til andre land, og andre næringer. Forslaget vil i tillegg inndra store deler av investeringskapitalen i Norges største fornybare eksportnæring, sier Arntsen.

Dette vil ifølge konsernsjefen sterkt ramme næringens innovasjonskraft og investeringsevne på norskekysten. Arntsen advarer om nedbygging av norsk industri og eierskap. Han frykter det vil sette norske industriarbeidsplasser og Norges posisjon som verdensledende i næringen i fare.

Uklare rammebetingelser

– Ikke noe annet land har innført en skatt av denne art og på dette nivå på noen del av sin matproduksjon. Fortsatt er det uklart for oss hvilke rammebetingelser vi har å forholde oss til to måneder inn i 2023, dette er uholdbart for en av Norges viktigste eksportnæringer, hevder konsernsjefen i børsmeldingen.

SalMar leverte det de kaller et tydelig høringssvar i starten av januar, der de klart ga uttrykk for deres mening, og inngående beskrev forslagets skadelige virkninger

– Skatteforslaget bygger på feilaktige premisser og bør legges permanent til side slit et bredt flertall på stortinget gjorde for tre år siden, sier Arntsen.

Han mener forslaget var både unødvendig og ubetenksomt. Som et resultat av forslaget har kontraktsandelen falt fra 33 prosent i 2022 til 25 prosent i første kvartal og 10 prosent for resten av året. Dette er andelen fremtidige leveranser av totalt salg. Investeringer for 5-7 milliarder kroner er inntil videre satt på hold.

Kjempesmell

SalMar gjennomførte i fjor en rekke transaksjoner. De oppkjøpte selskapene er konsolidert inn i selskapets regnskap fra november 2022. Det ga engangskostnader i fjerde kvartal på 120 millioner. SalMar slaktet i fjor 193 700 tonn med laks.

– Vi har aldri levert så mye laks til kunder over hele verden som vi har gjort i 2022, dette har resultert i et godt finansielt resultat for helåret som er drevet av sterke operasjonelle prestasjoner og god etterspørsel etter laks med dertil høye laksepriser, sier Arntsen.

SalMar-aksjen var den av oppdrettsaksjene som ble hardest rammet (se grafen under) da regjeringen lanserte grunnrenteskatten i slutten av september i fjor. Så har det gått noe bedre, men aksjen er ikke i nærheten av de nivåene den var på i begynnelsen av 2022.

Markedsverdien av SalMar ved børsslutt tirsdag var 60,8 milliarder kroner. Den desidert største eieren i SalMar er Witzøe-familien med 41,27 prosent gjennom investeringsselskapet Kverva Industrier.

Oppdrettsselskapet NTS eier nå drøyt 9 prosent av SalMar. Det gjør de etter at de fikk 13,7 millioner SalMar-aksjer som en del av oppgjøret da SalMar kjøpte opp NTS.