I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt tall som er basert på renteutviklingen som Norges Bank regner som mest sannsynlig (rentebanen). For å finne boliglånsrenten er det er lagt til et rentepåslag på 1,75 prosent på Styringsrenten. Men du kan selv legge inn dine egne tall for den flytende renten.

Her finner du renteutviklings-kalkulatoren

Om renteutviklings-kalkulatoren

Grunnlaget for vurderingen er spådommen for utviklingen i den flytende renten i den fastrenteperioden du har valgt.

Kalkulatoren sammenligner fastrenten som du legger inn, med gjennomsnittet av de flytende rentesatsene. Du bestemmer lengden på den perioden øverst i valget «Lengde fastrente». Da regner den gjennomsnittet av den flytende rente akkurat i den perioden.

Du finner fastrentesatsene i Fastrenteoversikten. Her finner du enkelt hvilken fastrentesats du skal legge inn.

I de fem første årene legger du inn den flytende renten på halvårsbasis, deretter årlig.

Se også:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne på flytende rente innenfor 60 prosent og 80 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Pengepolitisk rapport
Her finner du rapporten fra Norges Bank.