Her finner du bilkjøpskalkulatoren.

Rente på lån/Tapt innskuddsrente: Har du tatt opp lån med pant i bilen legger du inn billånsrenten. Har du benyttet lån med pant i boligen, bruker du boliglånsrenten. Har du benyttet oppsparte midler og er gjeldfri, bruker du innskuddsrenten. Har du benyttet oppsparte midler, men har gjeld ved siden av som minst tilsvarer kjøpesummen, må du legge inn lånerenten fordi du alternativt kan bruke pengene til å nedbetale på lånet.

Bilklasse har betydning hvis du velger automatisk kostnadsberegning lenger ned.

Årsmodell og vekt på bruktbilen er grunnlaget for å beregne omregistreringsavgiften du må betale ved kjøp av bruktbil.

Kjørelengden ved kjøp av brukt er grunnlaget for å beregne reparasjonskostnadene, hvis du velger det lenger nede.

Drivstoff-forbruket er ofte lavere for nye biler enn brukte.

Automatisk beregning av reparasjonskostnadene: Velger du dette regnes disse ut avhengig av hvilken type bil du har valgt, og kjørelengden ved kjøp av bruktbilen. Hvis du ikke velger dette, legger du inn eget tall.

Bruktverdien av bilene legges inn som en prosent av kjøpesummen.

Se også:

Bilkostnader
Les mer om hvilke kostnader som bilen gir deg.

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for ny bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.

Bildelingkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å bruke bildelings-tjenester, i stedet for å eie bilen selv.

Lønner det seg å eie eller leie bil
Sammenligner kostnadene ved å privatleie (privatlease) mot å eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.