Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om finansforetakenes disponering av overskudd for 2019, Dette er svar på brev fra Finanstilsynet om samme tema, der tilsynet ønsker et generelt utbytte.

Departementet vil ikke nå fastsette en forskrift om å stoppe finansinstitusjonenes adgang til å dele ut overskuddsmidler. Men departementet har klare forventninger om at finansforetakene venter med utdeling av utbytte og andre tiltak som svekker soliditeten.

Les også: Historisk rentekutt - folk forventer at bankene setter ned rentene så raskt som overhodet mulig

Jeg forventer

– Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer.

- Vi er i en ekstraordinær situasjon, og det er viktig at også banker og forsikringsforetak er føre var og ikke gjennomfører disposisjoner som svekker selskapenes soliditet, sier Sanner i meldingen.

Han mener en forskriftsendring som forbyr utbytte blir for strengt overfor både banker og forsikringsselskap. Et slikt forbud vil ramme alle likt.

Bygge buffer

Nettavisen Økonomi spurte tidligere onsdag finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug (Frp) om de ville gå inn for å stoppe utbytte i bankene. Bakgrunnen var anmodningen fra Finanstilsynet.

- Dette er ikke tiden for å ta utbytte fra DNB eller andre banker. De siste årene har det vært stilt strenge krav til bankene for å bygge opp en buffer for å møte krevende tider som vi opplever nå.

- FrP er enig med Finanstilsynet i at det vil være klokt å forhindre at banker og forsikringsselskaper tar utbytte så lenge denne krisen varer. Dette er allerede en svært krevende tid for norsk økonomi og vi frykter det kan bli verre før det blir bedre, sier Listhaug.

Kan stoppe i DNB

Staten eier 34 prosent av DNB, der styret har vedtatt å betale ut 9 kroner per aksje i utbytte. Dette utbyttet må formelt godkjennes på generalforsamlingen i DNB 28. april. Staten eier direkte 34 prosent av aksjene i Norges desidert største finansinstitusjon, enda mer med Folketrygdfondet.

Med 1580 millioner aksjer skal det totalt utbetales over 14,2 milliarder i utbytte til DNB-aksjonærene. Staten kan stemme ned et utbytte hvis de vil, men da går staten glipp av 4,8 milliarder utbyttekroner. I tillegg eier Folketrygdfondet 95 millioner aksjer i DNB, og de har krav på drøyt 850 millioner i utbytte.

Les også: Elleville tall for Sbanken etter rentefinte

DNB blir syretesten på om Sanner vil stå bak oppfordringen. En del banker har allerede utbetalt utbyttet, ettersom årsmøtet/generalforsamlingen er avholdt.

Nettavisen har også spurt Arbeiderpartiet om bankene nå bør kutte i utbyttet.

- Dette er ikke tiden for store utbytter, og det har hele tiden vært Arbeiderpartiets holdning, uttalte næringpolitisk talsmann Terje Aasland onsdag ettermiddag.

Les også: Synes du DNB er treig? Statens banker er mye verre

Ikke riktig virkemiddel

Sanner mener at en generelt forbud kan ut over små sparebanker, og det vil medføre at gaver til lag og foreninger ikke kunne gis nå.

- Etter en helhetsvurdering har jeg derfor konkludert med at et forbud gjennom forskrift ikke er riktig virkemiddel på dette tidspunktet, sier han i meldingen.

Men i brevet utelukker ikke Finansdepartementet at det kan være aktuelt med en forskrift på et senere tidspunkt. Dette kan skje hvis det blir nødvendig ut fra hensynet til finansiell stabilitet.

Trenger solide banker

Finansdepartementet skriver i brevet til Finanstilsynet at de er enig med tilsynet i at det nå er viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Sagt litt mer folkelig, de må ikke ta ut penger fra selskapet.

Finansdepartementet viser til at utviklingen i norsk økonomi er avhengig av at finansforetakene er solide. De må tilby lån og andre finansielle tjenester til bedrifter og husholdninger.

Departementet forventer derfor at finansforetakene venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.