Gå til sidens hovedinnhold

Sanner kan ikke stoppe Tangen-ansettelsen

Finansministeren kan ikke stoppe ansettelsen av Nicolai Tangen.

Det kommer frem av en fersk utredning som ble sendt til Stortinget tirsdag ettermiddag.

Utredningsoppdraget ble gitt 14. august 2020 til Arntzen de Besche Advokatfirma AS ved partner og advokat Sven Iver Steen.

Konklusjonen fra advokatfirmaet er at departementet ikke kan gripe inn i ansettelsen av den påtroppende oljefondssjefen.

Les også: Nå har Stortinget plagd Oljefondet nok - tiden er inne for å gi kritikk, og så fred

I den juridiske vurderingen slås det fast at regjeringens instruksjonsmyndighet er begrenset til ekstraordinære forhold knyttet til sentralbankvirksomhet. Det gjelder ikke forhold knyttet til Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet:

«Finansdepartementet kan ikke instruere hovedstyret i Norges Bank om forhold som er omfattet av sentralbankloven § 2-13 første ledd i kraft av delegert myndighet. Regjeringens instruksjonsmyndighet etter sentralbankloven § 1-4 er begrenset til ekstraordinære forhold knyttet til sentralbankvirksomhet, og gjelder ikke forhold knyttet til SPU»‚ heter det i konklusjonen.

Regjeringen er avskåret fra å gi åpen eller skjult instruks om ansettelse av oljefondssjefen, ifølge utredningen:

«Overordnet statsorgan er derfor innenfor hovedstyrets eksklusive myndighet avskåret fra å gi åpen eller skjult instruks om ansettelsen av daglig leder i NBIM», står det videre.

Les også: Kjempesmell på oljeaksjer

Finansdepartementet slutter seg til konklusjonene og det vesentligste av begrunnelsene for konklusjonene, står det i brevet.

Møte på Stortinget

Diskusjonen rundt ansettelsen av hedgefondforvalter Nikolai Tangen som oljefondssjef har tilspisset seg de siste dagene, og tirsdag ettermiddag sitter partienes finanspolitiske talspersoner i et møte på Stortinget for å diskutere saken.

Vurderingen fra advokatfirmaet ble offentliggjort samtidig som møtet startet klokka 16, og ingen av møtedeltakerne kunne kommentere den på vei inn.

Ansettelsen av Tangen og prosessen rundt har fått kritikk av representantskapet (Stortingets kontrollorgan), og det er flertall på Stortinget for å stille seg bak denne kritikken. Partiene er derimot uenige i hvem som bør rydde opp.

Mens Ap, Sp, SV og Rødt har pekt på finansministeren, mener KrF at saken bør sendes tilbake til Norges Banks hovedstyre, som ansatte Tangen.

Sanner: Respekterer maktfordelingsprinsippet

Finansdepartementet har tidligere gjort sin egen analyse av de juridiske spørsmålene rundt Tangen-ansettelsen. Konklusjonen var den samme, nemlig at finansministeren ikke har noen instruksjonsmyndighet, og at ansvaret for ansettelsen ligger hos hovedstyret i Norges Bank.

Finansministeren svarte tidligere tirsdag slik på spørsmål om det er frustrerende for ham å ha begrenset handlingsrom:

– Jeg tror vi skal være glad for at vi i et land som Norge har tydelige roller, og at vi respekterer maktfordelingsprinsippet.

Han viste til at Stortinget vedtok endringer i sentralbankloven så sent som i fjor sommer.

Fra enkelte hold er det blitt stilt spørsmål ved om hvorfor Sanner ba et eksternt advokatselskap om å foreta vurderingen i stedet for å bruke departementets egen lovavdeling.

– Dette er en diskusjon som har tiltatt i styrke de siste dagene. Det ville ta betydelig lengre tid hvis vi skulle bruke lovavdelingen, som sitter med mange omfattende saker, sier han

Kommentarer til denne saken