Gå til sidens hovedinnhold

Sår tvil om DNO-eventyr i Irak

DNOs oljeeventyr i Irak kan være over. Selskapet mangler en gyldig avtale med myndighetene i Bagdad.

Kursen på Det Norske Oljeselskap (DNO) gikk til himmels etter at det ble kjent at selskapet hadde fått kontrakt om utvinning av olje i Nord-Irak i juni 2004. Men kontrakten er ugyldig, hevder en sentral kilde på høyeste politiske nivå i det irakiske oljedepartementet.

- Det er riktig at utenlandske oljeselskaper kan ta direkte kontakt med regionale myndigheter i Irak, som de kurdiske selvstyremyndighetene. Men for at kontrakten skal være gyldig, må den først godkjennes av den irakiske nasjonalforsamlingen og regjeringen. Dette har ikke DNO gjort, sier den sentrale kilden til TV 2 Nettavisen.

Professor i petroleumsøkonomi ved BI, Øystein Noreng, mener det er mange uklarheter rundt DNO-prosjektet i Nord-Irak.

- Ingen regjering i Bagdad kan sitte og se på at oljepolitikken blir overlatt til provinsene. Uansett ligger det an til mye bråk, sier han til TV 2 Nettavisen.

Kan bli kastet ut
Han mener DNO i verste fall risikerer å bli kastet ut av Irak.

- Selvfølgelig gjør de det. Risikoen er også at de kan bli skviset ut på en eller annen måte. De risikerer også at de blir sittende uten å få oljen ut, sier Noreng.

Ifølge DNO-direktør Helge Eide har selskapet sitt på det tørre.

- Avtalen er godkjent av de kurdiske selvstyremyndighetene. Ifølge våre opplysninger er dette tilstrekkelig, sier han til TV 2 Nettavisen.

Rød strek
Kilden i det irakiske oljedepartmentet hevder at DNO har utnyttet at sentralmyndighetene i Bagdad ikke har kontroll over de kurdiske områdene, og at selskapet vil bli svartelistet.

- Politikerne i Bagdad kan ikke støtte en kontrakt som er inngått mellom DNO og selvstyremyndighetene i Kurdistan. DNO krysset den røde streken når de ikke tok kontakt med sentralregjeringen i Bagdad. Ingen partier støtter dem, sier vedkommende, som vil være anonym av hensyn til forholdet til de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Irak.

Boikott
Det Norske Oljeselskap er det første utenlandske selskapet som har begynt boring i Irak. Avtalen med de kurdiske selvstyremyndighetene kom i stand i juni i fjor. I desember kom meldingen om at selskapet hadde funnet olje.

Professor i statsvitenskap Sadd Al-Hadithee ved Bagdad-universitet er enig i at kontrakten mellom DNO og de kurdiske myndighetene er ugyldig.

- Alle naturressursen i Irak skal utnyttes gjennom samarbeid mellom sentralmyndighetene i Bagdad og regionale myndigheter. Den nye grunnloven, som trer i kraft etter at det nye parlamentet er på plass, er veldig klar på dette, sier han til TV 2 Nettavisen.

Han mener de kurdiske selvstyremyndighetene forsøker å ta kontrollen over oljen i Nord-Irak for å etablere en selvstendig stat, og anbefaler DNO å være svært forsiktige.

Sadd Al-Hadithee peker på at saken vil bli tatt opp i det irakiske parlamentet så snart den nye nasjonforsamlingen er på plass, og råder DNO til å være forsiktige.

- Så lenge kontrakten ikke er godkjent av sentralregjeringen, risikerer selskapet straff og boikott, sier han.

Tvilsomt
Øystein Noreng er enig i at DNO har krysset en rød strek i forhold til myndighetene i Bagdad.

- Ja det har de gjort. Alle oljeeksporterende land beskatter oljevirkomheten hardt, men i Irak er skattesituasjonen uavklart. DNO hevder å ha sitt på det tørre, men de folkerettslige sidene er også uavklart. Grunnloven som det ble stemt over i oktober er skrevet av en okkupasjonsmakt, og ble endret etter at den ble presentert for befolkningen. Det er tvilsomt om den har særlig gyldighet, sier han.

Noreng mener samlingen av Irak står og faller på at sentralmyndighetene får kontroll over oljen. Derfor blir ikke nødvendigvis lett for DNO å etablere et godt forhold til myndighetene i Bagdad.

- Forholdet mellom Bagdad og provinsene er uavklart. Enhver regjering i Bagdad vil holde landet sammen, og måten det gjøres på er gjennom oljepolitikken. Rettighetene skal deles ut av Bagdad i samråd med provinsene, og ikke av provinsene alene, understreker han.

Korrupsjon
Noreng mener utviklingen av oljepolitikken i Irak vil ta tid, og at det ikke er tilfeldig at store selskaper har holdt seg unna. De kurdiske selvstyremyndighetene er også gjennomsyret av korrupsjon.

- Ethvert politisk skjønn tilsier at man må gå forsiktig fram. Store selskaper holder seg unna så lenge situasjonen er så uoversiktlig. Små selskaper som DNO tenker kortsiktig, sier han.

- DNO brukes av kurdiske politikere som vil frigjøre seg fra Bagdad. Dermed kommer selskapet enda nærmere en svartelisting i Bagdad, hevder Noreng.

Han mener DNO-kontrakten kan ha skadet Norges forhold til hele Midtøsten.

- Det er meget uheldig for den norske profilen i Midtøsten at dette har skjedd, sier han.

Tilstrekkelig
DNO-direktør Helge Eide mener selskapet ikke har grunn til bekymring.

- Hvem har godkjent avtalen i Irak?

- De lokale kurdiske myndighetene, sier han til TV 2 Nettavisen.

- Hvem har opplyst at dette er tilstrekkelig?

- Det er det de lokale kurdiske myndighetene som har gjort. Men uansett hvor vi opererer kan den politiske situasjon endre seg, fortsetter han.

Klausul
Han opplyser videre at DNO har hatt et nært samarbeid med myndighetene i Bagdad.

- Er utvinningstillatelsen godkjent av myndighetene i Bagdad?

- Vi har fått opplyst av de lokale kurdiske myndighetene at det er en klausul i grunnloven om at alle avtaler kurderne har inngått siden 1992 frem til interimregjeringen trådde i kraft i 2004 skal respekteres, sier Eide.

- Vi har en samarbeidsavtale med regjeringen i Bagdad om opplæring og teknologioverføring, en såkalt MOU-avtale (Memorandum of Understanding), fortsetter han.

Ikke nok
Øystein Noreng mener DNO er på tynn is.

- Jeg tviler på at det holder, sier han.

- Myndighetene i Bagdad har mange måter å komme rundt dette på, gjennom skattlegging, eksportavgifter med mer. Selv om grunnloven kan endres, og ikke kan ha tilbakevirkende kraft, er dette høyst risikabelt likevel. Avtalen ble inngått under en regjering innsatt av okkupasjonsmyndighetene. Skal man ha et suverent Irak, må de sentrale myndighetene være suverene i retten til å innkreve skatt, mener Noreng.

Drøm
DNO tok nigangeren på Oslo Børs i fjor og ble med det årets børsvinner og er alle aksjetraderes drøm. I desember ble det foretatt alene over 70.000 handler i DNO-aksjen, mer enn Statoil og Hydro til sammen.

Da DNO 22. desember kunngjorde at det hadde funnet olje, eksploderte handelen. I løpet av ett døgn steg DNO-aksjen fra 38,60 til 56,50 dagen etter, etter å ha vært oppe i 64 kroner.

Oljen det snakkes om ble funnet på et 350 meters dyp i det første prøvefeltet. Brønnen planlegges boret videre i hele reservoarseksjonen, som kan være inntil 800 meter tykk, ifølge prognosen. Til sammenligning ligger tykkelsen på mellom 30 og 40 meter i Nordsjøen.

Analytiker Martin Mølsæter i First Securities gikk ut i Finansavisen og sammenlignet DNOs oljefunn i Kurdistan med det gigantiske Kirkuk-feltet.

Til TV 2 Nettavisen modererte imidlertid Mølsæter seg noe.

- Sjansen for at det skjer er en liten promille. Det er mye som må klaffe før det skjer, sier han.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget