Gå til sidens hovedinnhold

SAS enig med kranglefanter

Har inngått forlik med de danske kabinansatte.

SAS har endelig fått til en ny avtale med de danske kabinansattes fagforening CAU. Dermed er kuttet på 500 millioner svenske kroner i SAS en realitet.

Etter flere dager med forhandlinger har SAS-ledelsen endelig kommet frem til en avtale med de danske kabinansatte, som blant annet innebærer at lønnen kuttes med åtte prosent - i tillegg til at en del utetillegg også barberes. Totalt skal de samlede kuttene tilsvare det krevde beløpet på 500 millioner svenske kroner, som er avgjørende for at Norge, Sverige og Danmark vil stille opp i den varslede emisjonen.

- Disse nye avtalene med fagforeningene er avgjørende for den gjenstående emisjonen, og forhandlingene har vært meget intensive og konstruktive. Innsparinger på 500 millioner i kollektive overenskomster representerer en kraftsanstrengelse av alle i SAS for fremtiden, sier SAS ¨toppsjef Mats Jansson, ifølge borsen.dk.

Samlet har SAS nå inngått avtaler med alle fagforeningene for 2009 og 2010 på 2,1 milliarder svenske kroner. Den totale summen som omfattes av SAS kuttprogram, kalt Core SAS, er nå på 7,8 milliarder svenske kroner.

Stilte krav
De siste dagene har det stormet rundt den danske fagforeningen etter at CAU I et brev til de totalt åtte kabin- og pilotforeningene i SAS skrev at all produksjon til og fra København bør utføres av danske ansatte i tråd med tidligere års praksis.

Her er originalteksten fra kravet til de danske kabinansatte (CAU)som ble sendt ut til selskapets øvrige syv kabin- og pilotforeninger onsdag kveld:

«CAU har gennem en årrække ønsket, at denne paragraf præciseres, således at den afspejler den hidtidige praksis i selskabet:

SAS har i årevis dedikeret et antal fly til Danmark, som udfører produktion for den danske del af selskabet, til, fra og i Danmark. Denne produktion er og har været, at betragte som danske arbejdspladser på lige fod med øvrige almindelige arbejdspladser, og har naturligt været udført af dansk ansatte Cabin Crew, på dansk CAU overenskomst. Præciseringen ændrer ikke på det forhold, at kollegaer fra Sverige og Norge udfører produktioner på egne overenskomster til og fra deres respektive hovedstæder (alternativt større byer, eks. Göteborg) ligesom de udfører tjeneste på interkontinentale ruter ud fra København på lige fod med japanske og kinesiske kolleger.»

Norsk svar
Den norske kabinforeningen (NKF) sendte umiddelbart ut et tilsvar. Her er et utdrag:

«...alle øvrige fagforeninger for flygende personell har valgt å legge sine krav til side, og honorere sin avtalte forpliktelse innen den tidsfrist som er nødvendig for at SAS skal fortsette å eksistere.»

«Vi finner det uakseptabelt at CAU i ly av denne kollektive ansvarlighet, forsøker å drive en faglig kamp som har til hensikt å stenge norske og svenske kollegaer ute fra deler av SAS-produksjon.»

«Vi aksepterer ikke at CAU fritar seg selv for bidrag i en situasjon hvor man er enige om at alle skal levere, og alle andre har levert. Det er vår klare oppfatning at CAU gjennom sitt manglende bidrag tar oss alle som gisler, og setter alles arbeidsplasser i den ytterste fare...»

- Vi har årsmøte senere i dag og vi vil ta stilling til hvordan vi skal prøve å løse konflikten med danskene, sier Pettersen.

Emisjon
I februar ble det klart at SAS på ett år har brent av seks milliarder svenske kroner i kapitaltilskudd, og at selskapet må hente inn fem nye.

Emisjonen på 5 milliarder svenske kroner vil bli gjennomført med fortrinnsrett til de eksisterende aksjonærene i SAS. Emisjonen er støttet av de største aksjonærene i SAS. Det innebærer at den norske, svenske og danske staten har godkjent emisjonen vil delta. Det samme har stiftelsen til Wallenberg-familien. I tillegg har en konsortium av banker garantert for resten av emisjon hvis de får på plass refinansiering av obligasjonslånene.

Svindyre ansatte
Ser vi på summen SAS har svidd av det siste året, tilsvarer det hele 400.000 kroner per ansatt. Selskapet har nemlig rundt 15.000 ansatte.

Det statlige tilskuddet tilsvarer rundt halvparten av dette.

Dermed har statene i Norge, Sverige og Danmark gått inn med 200.000 svenske kroner som er brukt opp det siste året, per ansatt.

For norske skattebetaleres del er det 800 millioner kroner som har blitt brukt opp i denne perioden. Dette er summen som daværende næringsminster Sylvia Brustad sprøytet inn i SAS på samme tid i fjor, og som nå er blåst bort.

I Norge er det 5.000 ansatte i SAS. Dermed er andelen i kapitaltapet den norske staten har gått inn med på 160.000 per norske ansatte, mens det totale statlige tilskuddet altså er på 200.000 kroner fra alle de skandinaviske landene.

Med en andel på 14,3 prosent i SAS, har den norske statens verditap det siste året vært på hele 933 millioner kroner. Dette tilsvarer for øvrig 186.000 kroner per norske ansatte.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken