Det bekrefter Norske SAS-flygeres forening til Nettavisen. Også SAS Norge Flygerforenings medlemmer har takket ja til avtalen.

Det betyr at det ikke blir en ny SAS-streik. SAS er dermed sikret fred fram til 2027, fordi avtalen innebærer at partene har såkalt fredsplikt i fem og et halvt år.

- Vi har et selskap som står under konkursbeskyttelse hvor vi trenger en langsiktighet for investorer, at medlemmene nå viser så stor forståelse at de inngår en femårsavtale betyr at vi kan bygge et nytt selskap ut av konkursbeskyttelse. Det at de tar den risikoen som det potensielt kan bli å inngå fredsplikt i fem og et halvt år, sier Ole Knutsen i NSF til Nettavisen.

De fire pilotforeningene, fordelt på to i Norge, en i Sverige og en i Danmark har alle takket ja til avtalen. Det endelige resultat for hele SAS Pilot Group (SPG) sannsynligvis vil foreligge på tirsdag.

- Norske SAS-flygeres Forening (NSF) har avsluttet uravstemningen om ny tariffavtale. Medlemmene har godkjent avtalen og NSF-styre og Norsk flygerforbund tar resultatet til etterretning. Endelig resultat for hele SAS Pilot Group vil sannsynligvis foreligge på tirsdag. SAS er under konkursbeskyttelse og avtalen må sannsynligvis også godkjennes av den amerikanske domstolen som forvalter kreditorenes verdier, skriver NSF i en pressemelding.

Mindre lønn

Videre skriver foreningen at avtalen har en løpetid på fem år fra 1. oktober 2022. Avtalen betyr at det er vilkårsendringer på over 25 prosent - som vil si at SAS-pilotene blant annet får en lønnsreduksjon og opptil 60 timers arbeidsuke.

- Til gjengjeld er det slått fast at avtalen gjelder i SAS, inkludert nyopprettede selskaper. Alle de 560 pilotene vil få tilbud om å komme tilbake til SAS, hvorav 110 er gjenansatt, Knutsen i NSF i en e-post, og legger til:

- NSF er spesielt fornøyd med den norske arbeidslivsmodellen ikke lenger utfordres av SAS-ledelsen. Foreningen påpeker at mange medlemmer har stemt ja i solidaritet med de yngre og samtidig vist stor ansvarlighet for selskapet i en vanskelig situasjon.

Leder for SAS Norge Flygerforening, som er en av de to norske SAS-pilotenes foreninger, Jan Levi Skogvang sier tilbakemeldingen fra medlemmene viser at mange har stemt ja i solidaritet med de yngre pilotene som nå sto uten jobb.

– Resultatet fra avstemmingen viser også stor ansvarlighet for selskapet som nå er i en vanskelig situasjon, sier Skogvang.

Widerøe tjente stort på SAS-streiken

Passasjerflukt

Flyselskapet la frem ferske tall for den streikepregede måneden fredag formiddag. Det var en nedgang på 32 prosent passasjerer fra måneden før, og SAS-sjefen beklager til kundene i meldingen.

Streiken i juli første til mer enn 3.700 kansellerte avganger for flyselskapet. 380.000 passasjerer ble berørt.

I juli var det 1,3 millioner passasjerer som fløy med selskapet. SAS fraktet til sammenligning 1,95 millioner passasjerer i juni.

Det er en nedgang på 650.000 passasjerer.

– Vi vil virkelig beklage til alle våre kunder som ble berørt av streiken som resulterte i forsinkelser og innstilte flyvninger. Vi er glade for at vi har kunnet gå tilbake til normal drift igjen, så vi kan fokusere på å få tilbake våre kunders tillitt, sa Anko van der Werff, administrerende direktør i SAS, i meldingen.

Mareritt-måned for SAS: Flere enn 3.700 kansellerte flyvninger

Gjeld

Flyselskapet har en samlet gjeld på over 58 milliarder svenske kroner, nesten 56 milliarder norske kroner, mens likviditeten er på under 8 milliarder.

I forbindelse med SAS' begjæring om konkursbeskyttelse i USA publiserte selskapet informasjon dets om økonomi, som også skal sendes til konkursretten i USA.

Selskapet vil legge frem tall for tredje kvartal den 26. august.

SAS kunngjorde i begynnelsen av juli at de innleder en domstolsprosess i USA for å søke om konkursbeskyttelse, en såkalt chapter 11-begjæring.

Rekordmåned for Flyr