ZEROKONFERANSEN/OSLO (Nettavisen Økonomi:) Greta Thunberg, klimastreikende ungdom og Parisavtalen har satt en støkk i flybransjen. På Zerokonferansen la ulike bransjeprofiler frem sine visjoner for hvordan man ikke skal måtte kjenne på flyskam i framtiden - blant dem SAS-sjef Rickard Gustafson.

- Ja, Greta vil fly igjen, sier Gustafson, som innrømmer at han ble tatt på senga av det voldsomme passasjerfallet som har rystet flyselskapene i Sverige det siste året:

- Man skal være litt forsiktig, for vi vet ikke eksakt hva som ligger bak passasjerfallet, men én viktig faktor er fokuset på bærekraft og det negative fokuset rundt fly og flyskam, som jo ble født i Sverige. Vi må forstå at vi ikke bare kan sette ambisiøse mål langt frem i tid, men også vise at vi gjør noe her og nå, sier Gustafson.

Vil bli lettere og bruke grønnere drivstoff

Så langt i år har Innenrikstrafikken i Sverige falt med åtte prosent sammenliknet med i fjor. Det har fått varsellampene til å blinke hos SAS, som gjennom året har annonsert en rekke tiltak for å gjøre CO2-avtrykket mindre. Gustafson nevner tiltak som lettere tepper og seter, redusert bruk av plast, kutt i taxfree-salg om bord og forhåndsbestilt mat for at flyene skal veie mindre. SAS skal bruke milliarder på mer energieffektive fly og en satsing på biodrivstoff i årene som kommer.

- Det er vår jobb å omstille oss og sørge for at både Greta Thunberg og alle andre kan kan være komfortable med å fly. Slik kan vi fortsette å utvikle verdenssamfunnet og treffe nye kulturer og utvikle oss selv, sier Gustafson til Nettavisen Økonomi.

- Du virker veldig optimistisk. Hva får deg til å tro at omstillingen kan skje så fort?

- Industrien, ikke bare flyselskapene - men alle deler av næringen, må jobbe i hele verdikjeden for å omstille seg. Jeg tror vi vil se et større og større engasjement og vilje til å gjøre endringer, og det gjør meg optimistisk. Om vi ikke gjør dette, så tror jeg vi vil miste muligheten til å kontrollere vår egen skjebne. Da kan det komme politiske initiativer og forsøk på å begrense flyreiser med ytterligere skatter og avgifter og hva det måtte være, sier Gustafson.

Les også: Trygler Erna Solberg om å hjelpe CO2-versting: - Det haster

SAS-sjefen mener fallet i den svenske flytrafikken viser hvordan kundenes holdninger og behover endres, og mener det er et incentiv for flybransjen til å ta grep. Han er imidlertid usikker på om norske passasjerer vil fly sjeldnere.

- Samfunnet i Norge er strukturert slik at regionene er viktige og at man som innbygger enkelt skal kunne reise til hovedstaden. Det finnes det et politisk konsensus rundt. Dere har også fjell og fjorder, og da må man fly for å komme seg rundt. Jeg tror norske innbyggere er vel så miljøbevisste som de svenske, men at alt ikke tas ut på flyet, sier Gustafson.

Les også: Klimatoppene: Vindkraft-sjef sopet inn 20,8 millioner kroner

Les mer: SAS saksøkes etter pilotstreiken

Forsvarer biodrivstoff-satsing

SAS' målsetting er å kutte CO2-utslippene med 25 prosent innen 2030 ved å øke andelen biodrivstoff, som innen ti år skal stå for 20 prosent av andelen drivstoff. Da må mengden biodrivstoff, som er mange ganger dyrere enn fossilt brennstoff, tidobles i løpet av kort tid. Biodrivstoff er ikke et ukontroversielt drivstoff, og SAS-sjef Gustafson ser på biodrivstoff som et overgangsdrivstoff til elektriske luftfart.

- Det genererer kanskje litt ekstra CO2 å produsere biodrivstoff, men i et kretsløp er biodrivstoff 80 til 85 prosent mer energieffektivt enn fossilt brensel. Det er teknologien som finnes i dag. Det kommer ikke, uansett hvor mye man ønsker å tro på det, en helt ny teknologisk plattform som gjør at man kan drive et stort og kommersielt fly utslippsfritt innen noen få år, sier Gustafson, som tror at det vil ta mange år med teknologisk utvikling, testing og sikkerhetssjekker før en slik løsning er på plass:

- Vi kommer til å se ny teknologi for store fly først etter 2035 eller enda senere. I mellomtiden må vi gjøre noe. Biodrivstoff funker her og nå, og da må vi jobbe videre med det.

SAS begynte fra 1. februar å betale CO2-kompensasjon for alle passasjerer som er en del av fordelsprogrammet Eurobonus. Det betyr at SAS betaler for at andre skal slippe ut mindre CO2 gjennom internasjonalt godkjente programmer og prosjekter.

- Hvorfor er det bare passasjerer som er en del av deres Eurobonus-program som blir kompensert? Hvorfor ikke gjøre det med alle flybilletter?

- Det er en del penger vi investerer i dette. En rimelig motvaluta for våre kunder er at de blir en del av vårt bonusprogram. Det koster ingenting og man trenger ikke binde seg til noe utover det, sier Gustafson.

- Men er det så stor forskjell mellom å gjøre det for alle og å gjøre det kun for passasjerer på fordelsprogrammet?

- Vi gjør noe for kundene, som vi vil skape en nærhet til, og vi vil ha noe tilbake. Man tvinges ikke til å gjøre noe annet enn å gratis melde seg opp. Det er ingen forpliktelser eller belastninger ellers, svarer Gustafson.

Les mer: 11.000 forskere erklærer klimakrise

Les også: Norwegian-grunnleggere går inn med 115 millioner etter børsfall