Torsdag kom beskjeden fra Konkurransetilsynet om mulig stans av DNBs sammenslåing med Sbanken. En fusjon vil kunne føre til høyere priser og være til skade for forbrukere som etterspør fondssparing, mener tilsynet. Dermed blir Konkurransetilsynets endelige vurdering utsatt til etter sommeren.

Meldingen markerer slutten på en vår hvor banktjenester, renter og lån har vært høyere på agendaen enn normalt, og hvor flere norske bankkunder har undersøkt markedet og meldt overgang til en ny bank.

Både BN Bank, Storebrand og Bulder Bank meldte om høyere aktivitet enn normalt i lys av DNBs varslede oppkjøp. I dag ser banksjef Torvald Kvamme i Bulder Bank tilbake på noen mildt sagt heftige måneder.

– Fra nyheten om oppkjøpet først sprakk, har vi sett en eventyrlig vekst. Vi nærmer oss fem milliarder kroner i utlån siden april. Det er en vesentlig sum, og omtrent to av tre kunder kommer fra enten Sbanken eller DNB, sier Kvamme til Nettavisen Økonomi.

For å sette det i kontekst: Bulder Banks totale utlånsvolum nærmer seg tolv milliarder, og fem av milliardene har altså kommet siden midten av april.

Les også: Varsler mulig stans av DNBs kjøp av Sbanken

Måtte doble bemanningen

Bulder Bank kuttet tidlig renten for å tiltrekke seg bankkunder som våknet da oppkjøpsplanene ble kjent, og banken har forsøkt å markedsføre seg selv som Sbankens nære slektning. Med kun 25 ansatte var det umulig å ta unna alle søknadene som kom inn, og Kvamme måtte lære opp 20 ansatte fra storebroren Sparebanken Vest.

– Jeg tror ikke noen banker er bygget for å ta unna et så stort trykk som det har vært her. Vi har klart å snu oss fort og laget en «kriseplan», sier banksjef Kvamme og fortsetter:

– Vi har doblet bemanningen på kundeservice midlertidig for å ta unna henvendelsene. Selv om vi er heldigitale, er det alltid noe arbeid som må gjøres manuelt når man flytter et boliglån, sier Kvamme.

DNBs planer om å kjøpe Sbanken utløste en kundestorm blant Sbanken-kunder. Sbanken lå i 2020 på topp hos Norsk kundebarometer blant bankene for 19. år på rad, mens DNB lå på bunn. Lave gebyrer, samt digitale og brukervennlige løsninger har blitt sett på som nøkkelen til Sbanken-suksessen. Dersom Konkurransetilsynet gir grønt lys til en sammenslåing, tror Kvamme at Sbanken-kundene vil fortsette å se i retning Bulder.

– Vi ser at kundene som opprinnelig var tiltrukket av Sbanken er på let etter en ny heldigital bank, sier Kvamme.

Les mer: Tjener fett på boliglån - slik skviser bankene deg

Mener Bulder ikke er den ideelle utfordrerbanken

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, har tidligere advart mot Sbanken-oppkjøpet - og mener DNB kjøper opp sin mest plagsomme konkurrent. Meyer sier at Huseierne vil bruke tiden fremover til å gi mer dokumentasjon for å bevise hvorfor et oppkjøp av Sbanken vil være skadelig for markedet.

– Sbanken har i 20 år vært den viktigste utfordreren på markedet. En eventuell overtakelse vil ikke bare påvirke Sbanken-kundene, men hele bankmarkedet, sier Meyer til Nettavisen Økonomi.

– Konkurransetilsynet retter kun pekefingeren mot konkurransen i fondsmarkedet, og ikke på boliglån eller andre banktjenester. Burde tilsynet gjort mer, mener du?

– Jeg er overrasket over at de ikke legger mer vekt på boliglån, men jeg regner med at de ikke begrenser de videre undersøkelsene til fondssparing, sier Meyer.

Skulle tilsynet ende opp med å gi tommel opp til en sammenslåing, er Huseiernes generalsekretær klar på at andre utfordrerbanker som Nybygger, Bulder Bank og andre mindre aktører må ta posisjonen Sbanken har hatt som den plagsomme utfordreren.

Meyer påpeker at både Nybygger og Bulder Bank har store eiere i Sparebanken Øst og Sparebanken Vest i ryggen.

– Disse bankene er eid av andre storbanker, og fra et forbrukerperspektiv ville det vært bra å ha en utfordrer som ikke var eid av en stor aktør, sier generalsekretæren.