Banken hadde i andre kvartal netto renteinntekter på 384 millioner kroner, opp fra 359 millioner i andre kvartal 2019. Tap og tapsavsetninger økte fra 43 millioner kroner til 50 millioner, mens resultatet før skatt økte fra 202 millioner kroner til 210 millioner.

Ifølge en børsmelding onsdag morgen har banken økt markedsandelen for boliglån med en kvartalsvis utlånsvekst på 1,6 prosent. Innenfor fondssparing er markedsandelen økt til 7,1 prosent.

Banksjef Øyvind Thomassen i Sbanken sier i børsmeldingen at i kvartalsresultatet er påvirket av utbruddet av koronaviruset. Rentemarginen, forskjellen mellom utlånsrentene og innskuddsrentene, er ned i perioden fra 1,57 prosent til 1,51 prosent.

Les også: Sbanken vil kutte antall ansatte

Reiser mindre

- Netto renteinntekter er negativt påvirket av gjennomføringen av rentekutt, mens lavere reiseaktivitet blant kunder medfører reduserte inntekter fra kortbruk.

- Bankens kostnadsnivå utvikler seg i riktig retning, og vi begynner å se effekt av kostnadsprogrammet vårt, inklusiv den pågående reduksjonen i bemanningen, sier Thomassen i børsmeldingen.

Sbanken hadde lave tap i første kvartal, men tok likevel noen avsetninger som følge av de usikre koronatidene.

Les også: Elleville tall for Sbanken etter rentefinte

Norsk økonomi i bedring

Netto tap i andre kvartal utgjorde 49,5 millioner kroner. Det tilsvarer en tapsgrad for Sbanken på 0,24 prosent. Ifølge børsmeldingen har 95 prosent av boliglånene en lav belåningsgrad.

Banksjef Thomassen mener utsiktene til norsk økonomi nå viser klare tegn til forbedring. Det er et økt aktivitetsnivå blant bedrifter og fallende arbeidsledighet. Han venter i tiden fremover fat tapene normaliseres på et lavere nivå.

- Sbanken skal fortsette å ta markedsandeler innen boliglån og fondssparing, i tillegg til å levere markedsledende banktjenester til små og mellomstore bedrifter, sier Thomassen.

Helt gjennomsnittlig

Sbank-aksjen har så langt i år falt med 11 prosent og er ned 7,5 prosent det seneste året (se grafen under). Det er utvikling tilsvarende hovedindeksen på Oslo Børs.

Markedsverdien av Sbanken ved børsslutt tirsdag var 7,1 milliarder kroner. De største eierne i banken er diverse utenlandske og norske fond.