Det kom som en stor overraskelse da Schumann i juni i fjor måtte forlate den børsnoterte boligbyggeren på dagen. Årsaken til avgangen er ikke kjent, partene er enige om at detaljene her ikke skal offentliggjøres.

Men Schumann fikk en solid pakke med seg fra sin forrige arbeidsgiver. Fastlønnen i fjor utgjorde 3,88 millioner kroner for de snaue seks månedene han var i stillingen. Men utbetalt bonus var på hele 6,39 millioner kroner, og utbetalinger under et aksjekjøpsprogram bidro med nærmere 4,9 millioner.

Etterlønn: 4,25 mill.

Men Schumann tar også med seg en etterlønn på 4,25 millioner kroner, slik at de samlede godtgjørelsene fra januar til midten av juni utgjorde 19,4 millioner kroner. I regnskapet for 2018 er denne etterlønnen oppgitt som «annet».

Selvaag-arving og storarving Olav Hindahl Selvaag har overtatt midlertidig som toppleder i Selvaag Bolig. Det er meningen at han skal fungere i stillingen frem til mai i år.

God for 1,1 mrd.

Selvaag mottok for sine drøye seks måneder i sjefsstolen 1,88 millioner kroner i fastlønn. Han eier via sitt selskap Selbukt AS 46,4 prosent av aksjene i Selvaag Gruppen, som igjen eier 53,5 prosent av Selvaag Bolig.

Det betyr at Selvaag-arvingens verdi av aksjene i Selvaag Bolig i dag er verdt om lag 1,1 milliarder kroner.