Gå til sidens hovedinnhold

Se den forbløffende prisutviklingen: Solceller og vindkraft slår knockout på kullkraft

Selv strømmen fra de billigste kullkraftverkene er dyrere enn fra over halvparten av verdens nye solkraftverk.

Kull som fossilt brensel står for nesten halvparten av verdens utslipp fra fossil energi, og er noe vi er helt avhengig av å slutte med for å nå klimamålene.

Mens bruken av kull falt med 24 prosent i EU og 16 prosent i USA i 2019, økte kullforbruket i flere asiatiske land som Kina (2 prosent), Indonesia (11 prosent) og Filippinene (12 prosent).

Nå viser en ny analyse fra Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) hvorfor det bør være langt mer attraktivt å investere i sol- og vindparker fremfor nye kullkraftverk fremover:

Ikke bare er ren energi soleklart bedre for klima, men fornybar-næringen knuser også kull på pris.

Dersom en erstatter de dyreste kullkraftverkene i verden, som i dag genererer 500 GW strøm, med fornybare alternativer, vil en spare 212,98 milliarder norske kroner – i året. Samtidig ville verdens CO2-utslipp blitt kuttet med 1,8 gigatonn, tilsvarende 5 prosent av de globale utslippene totalt i fjor.

Les mer: Foreslår at bensinpumpene merkes med «skrekk-advarsler»

Oppfordrer til grønn gjenoppbygging

Rapporten fra IRENA viser at heller ikke de billigste kullkraftverkene når opp når det blir snakk om lønnsomhet: 56 prosent av all ny fornybar kapasitet som ble installert i 2019 genererte billigere strømpriser enn de billigste nye kullkraftverkene.

– Vi har nådd et viktig vendepunkt i omstillingen. Å argumentere for nye eller eksisterende kullkraftverk, er både miljømessig og økonomisk uforsvarlig, sier byrådirektør Francesco La Camera i en melding.

Fornybar energi har med jevne mellomrom blitt anklaget for å være en dyr energikilde. Prisutviklingen i grafen under viser strømprisen per kilowattime fra de ulike energikildene:

Siden 2010 har prisen på strøm generert direkte fra solceller falt 82 prosent. Termisk solkraft, et solenergisystem som bruker linser eller speil for å konsentrere sollyset mot et område, er 47 prosent billigere nå. Prisene innen offshore vindkraft er nå 29 prosent billigere enn ved starten av forrige tiår.

– Fornybar energi er i økende grad den billigste kilden til ny elektrisitet, og kan tilby et enormt potensiale til å stimulere verdensøkonomien og få folk tilbake på jobb. Fornybare investeringer er stabile, kostnadseffektive og attraktive, og gir stabil og forutsigbar avkastning samtidig som de gir fordeler til økonomien, sier direktør La Camera.

Les mer: Med et pennestrøk avlyses den grønne omstillingen

Ber Norge få opp dampen

Mye tyder på at kostnadsnivået ennå ikke har truffet bunnen. Nylige avtaler og auksjoner tyder på at prisnivået innen solenergi vil komme ned 42 prosent i 2021 sammenliknet med 2019 - og blir mer enn 20 prosent billigere en den billigste strømmen fra kullkraftverk.

Dagfrid Forberg, nestleder i Miljøstiftelsen Zero, mener kostnadsutviklingen er helt avgjørende for at verden skal nå klimamålene.

– I dag er bare en fjerdedel av energiproduksjonen fornybar, og mangel på risikovennlig kapital er fortsatt en sentral barriere for å øke takten på investeringer i nye prosjekter, sier Forberg.

Hun peker på at regjeringen har lovet en internasjonal satsing for å gi utviklingsland fornybare alternativer til kull, og at koronakrisen bare forsterker behovet for å gi utviklingslandene en grønn gjenoppbygning.

– En rekke norske selskaper er godt posisjonert til å kunne bidra til fornybar energi i en rekke vekstøkonomier, og dermed også bidra til omstillingen av norsk næringsliv gjennom krisen, sier Zero-nestlederen.

I tillegg til den annonserte satsingen på garantier til fornybar energi i utviklingsland, mener Forberg at regjeringen bør skyte penger inn i det statlige investeringsfondet Norfund - som kan investere direkte i kullfortrengende teknologi i utviklingsland.

– Vi følger også med på Oljefondets ventede investeringer i fornybar infrastruktur de neste årene gjennom det «grønne mandatet», sier Forberg.

Les mer: Flere gjestearbeidere er bra for Norge og mye mer effektivt enn uhjelps-milliarder

Les mer: Komikere hamrer løs mot populære norske reisemål: – En klassisk turistfelle

Kommentarer til denne saken