Se pyramidesjefens skrytevideo

Mens pengene fosset ut, skrøt tidligere TP5C-sjef Pål Roppen av forsiktig pengebruk og manet til nøktern og korrekt informasjon. Her ser du glansbildeversjonen på web-tv.

25.11.04 08:18

Da T5PC-systemet i fjor skulle strigles, ble Pål Roppen (bildet) hentet inn som adm. direktør. Roppen har lang erfaring fra reklame- og IT-bransjen, og har ikke den belastede fortiden med anmeldelser, konkurser og lignende som preget flere av bakmennene.

Roppen ga T5PC et ansikt utad, og bidrog etter alt å dømme til å gi T5PC et mer troverdig preg enn andre lignende aktører.

Her kan du se hvordan Roppen presenterte T5PC på web-tv i fjor høst, da interessen for T5PC kanskje var aller størst, og etter at T5PC hadde hentet inn drøyt 160 millioner fra nye aksjonærer:

Se Pål Roppens skrytevideo

- Som dere ser så har vi foreløpig, og i løpet av relativt kort tid, forvaltet de midlene vi sitter på og de midlene som er kommet inn gjennom emisjonen, relativt forsiktig - så langt, sier Roppen blant annet.

Presentasjonen er fra 27. oktober 2003.

I september 2003 utbetalte Roppen og styreleder Jørn Tagge, ifølge Økokrims siktelse, 20 millioner kroner til de sentrale T5PC-toppene, inkludert dem selv, noe som er en del av grunnlaget for siktelsen mot de to.

Øste ut millioner
Presentasjonen kom dessuten i en periode da T5PC øste ut titalls millioner på mislykkede ventureinvesteringer, som i stor grad har vist seg å være praktisk talt verdiløse.

Presentasjonen kom også samme dag som T5PC, ifølge Økokrims siktelse, lånte ut penger til cruiseselskapet Starck Kloster, en transaksjon som medførte et tap på 10 millioner kroner for T5PC fordi man ikke klarte å oppfylle sin del av avtalen.

Roppen beskylder også konkurrenter for å «kutte hjørner» , og sier: - Disse konkurrerende selskapene, de sliter nå.

Roppen har dessuten følgende budskap til deltagerne i T5PC:

- Ikke overselg!

Manglende substans
Selv varsler han på videoen at man skal være i gang med varehandel i Sverige, Spania og Danmark innen 3 måneder. Det ble aldri noen virksomhet av betydning i utlandet heller.

Han har også følgende bønn:

- Vær med på å bygge selskapet. Hjelp oss i ledelsen med å bygge substans!

I etterkant viste det seg, som kjent, at det aldri var noen substans av betydning i T5PC, og at pengestrømmen i det alt vesentlige kom fra kjøp av aksjer og innmeldingspakker.

Roppen legger også vekt på langsiktighet.

- Vær tålmodige. Og se på dette som om dere selv skulle være med å bygge deres eget selskap. Der er ikke noe som er gjort på en-to-tre. Det er noe vi trenger tid på å få til. Og vi skal gjøre det sammen med dere. Det er ikke oss og så dere. Det er vi sammen. Vi er på et felles team. Og vi har de samme ambsjonene, den samme visjonen, og vi har de samme målsetningene på dette vi holder på med.

Roppens sluttappell på videoen er: - Stå på! Hold ut!

En måned senere sa Roppen opp i T5PC.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.