Det er en boligtragedie som nå utspiller seg for 58 familier på Storo. De får ikke flytte inn i leilighetene som har ventet på dem i over to måneder.

Utbyggeren Grefsen Utvikling har av forskjellige årsaker ikke kunnet innfri rekkefølgekravene for det siste boligtrinnet i den store utbyggingen av Grefsen stasjonsby.

Striden står om en gangbro over Ring 3 rett ved Storo-krysset. Planmyndighetene har stilt som krav at broen skal stå klar før beboerne kan flytte inn. Men det er en bro som ennå ikke er bygget til tross for at første søknad om rammetillatelse ble sendt inn så langt tilbake som i 2015.

Plan- og bygningsetaten nekter å gi en midlertid brukstillatelse til de 58 familiene før gangbroen er bygget. Beboerne må derfor leie dyrt i påvente av en innflytting, som i verste fall kan drøye halvannet år. En bro ventes å stå ferdig tidligst høsten 2022.

Les også: Vilde (26) vil kjøpe hus i et boligmarked som koker: – Voldsomt trykk

- Helt absurd

Nettavisen har vært i kontakt med en fortvilet barnefamilie på fire. Maria Sjuve og Mattias Lundmark kjøpte en av de 58 splitter nye leilighetene i 2019. Leilighetene var ferdigstilte i januar 2021, og paret skulle flytte inn i mars. Dette var planen til de fikk beskjed av utbygger at de ikke kunne flytte inn likevel.

- Dette er helt absurd. Det er 58 boliger som er helt nøkkelferdige, men vi får ikke lov å flytte inn, sier Lundmark.

Med nøkkelferdig mener de helt innflytningsklare. Det eneste som mangler, er familien som skal bo der.

- Jeg blir sint. Som Mattias sier, er det helt absurd. Det er utrolig urettferdig at vi ikke skal få lov å flytte inn i en leilighet som har stått klar siden januar, legger Sjuve til.

Les også: Nå snur pristrenden i hovedstaden: –⁠ Markedet lar seg ikke lure

- Har ikke noe sted å bo

Når de får muligheten til å flytte inn, kommer helt an på om, og når gangbroen blir bygd. Paret har en datter på seks og en sønn på tre år. Datteren skal på skolen for første gang til høsten, og foreldrene har ikke fortalt datteren at de er usikre på om de får flyttet inn i leiligheten.

- Hun er skrevet inn på skolen i nærområdet her og gleder seg veldig til å begynne på skolen med sine venner. Vi vil helst ikke si at hun kanskje ikke får det hvis hun må begynne et annet sted, sier Sjuve.

Paret er i en situasjon hvor de ikke har noe sted å bo når sommeren er over. Den tidligere boligen de eide er solgt og de har siden den tid leid en leilighet i nærheten av leiligheten de egentlig skulle flytte inn i.

Høy leie

- Vi har nå en leiekontrakt som på en måte allerede har gått ut. Vi betaler ganske høy leie, og vi kan ikke svare på når vi faktisk kan flytte der i fra. Han vi leier av lurer også på når vi skal flytte ut. Vi ligger ute med en disposisjon på denne boligen, så vi kan heller ikke søke om nytt lån i banken. Det er en vanskelig økonomisk situasjon, sier Lundmark.

Paret har også vurdert å selge boligen videre.

- Vi er i en situasjon hvor vi ikke har noe sted å bo over sommeren. Så vi må jo vurdere alle alternativer, sier Lundmark.

Les også: Finansministeren om boligprisene: - Jeg er bekymret

Føler oss lurt

- Vi føler oss lurt både av utbygger og av Oslo kommune. Vi har ikke fått informasjon som er god nok. Det har satt oss i en ekstrem situasjon, påpeker han.

En annen detalj som er surrealistisk for paret, er at de vurderte å kjøpe leilighet i en av de andre leilighetskompleksene som ligger rett ved siden av. Dette komplekset, Hus 23, har fått midlertidig brukstillatelse av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Det er beboerne i Hus 25 som nå rammes.

- Vi er for så vidt fornøyde med at vi har kjøpt i leilighetskompleks 25 og ikke i 23. Det er rett og slett fordi at solforholdene er langt bedre i 25. Men jeg synes det er merkelig og urettferdig at Plan- og bygningsetaten har gitt midlertidig brukstillatelse til 23 og de andre leilighetskompleksene, fordi rekkefølgekravet har vært der siden starten av prosjektet.

- Hva er annerledes med hus 25? spør Lundmark.

Paret mener flere politikere bør komme på banen. Da de kjøpte boligen på 90 kvadratmeter i 2019, var boligprisene på et helt annet nivå enn i dagens marked. Hvis de skal kjøpe en lik leilighet i samme område, vil trolig dagens pris være høyere og vanskeligere å få tak i.

De vil helst flytte inn i boligen de har kjøpt så fort som mulig. Paret har allerede lagt ut 10 prosent av kontraktssummen, over 700.000 kroner.

Tillatelse 23. april

Nettavisen har konfrontert den manglende gangbroen og beboernes fortvilelse over ikke å kunne flytte inn med daglig leder Per Gunnar Rymer i Grefsen Utvikling. Grefsen utvikling er eid av JM Norge og Bane NOR Eiendom.

Rymer bekrefter at kravet om gangbro har vært til stede siden prosjektet ble igangsatt. Den første søknaden om rammetillatelse for broen ble altså sendt så langt tilbake som i 2015.

Men Rymer sier at de først 23. april i år fikk denne tillatelsen. Grefsen Utvikling har helt siden den første søknaden for seks år siden hatt til hensikt å få bygget gangbroen så raskt som mulig.

- Underveis i alle disse årene er det imidlertid blitt stilt forskjellige krav fra ulike etater og interessenter som har gjort det svært vanskelig å få plass en løsning. PBE har gitt en rekke dispensasjoner for rekkefølgekravet tidligere, men har foreløpig ikke villet gi det for hus 25, sier Rymer.

Han avviser at de de har tilbakeholdt informasjon overfor beboerne om når en innflytting kan være klar.

Les også: Joakim (32) solgte rekkehuset og tok inn på spektakulær hotellsuite permanent: – Helt surrealistisk

Oppdateringer

- Vi har sendt ut oppdateringer til kjøperne og har hatt dialog med styret i sameiet og er ikke forsinket i avtalemessig forstand slik situasjonen er i dag. Fra vår side er vi mest opptatt av at kjøperne skal få flytte inn i leilighetene sine.

Rymer sier at da de startet salget av leilighetene i hus 25, forventet de at rammetillatelsen ville komme, slik at broen ville være ferdig når huset var ferdig.

- Når det er sagt, er vi er de første til å beklage at kjøperne av de 58 leilighetene venter på å flytte inn.

Rymer sier utbyggingsselskapet er svært overrasket over at det skal ta så lang tid for å få en koordinert tillatelse fra kommunen til bygging av en relativt enkel gangbro. Grefsen Utvikling har vært nødt til å forholde seg til både Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Sporveien, Veivesenet, samt Bane NOR Eiendom.

Krevende

Koordineringen av disse aktørene har derfor vært krevende, og flere ganger underveis er kravene blitt endret.

- Vi legger til grunn at alle parter, og ikke minst Oslo-politikerne, nå må se det meningsløse i at ferdige leiligheter blir stående tomme i Oslo med et svært presset boligmarked. Spesielt i en situasjon der det er stilt sterke garantier for at broen blir bygget.

- Det er stilt en bankgaranti til Oslo kommune som dekker kostnadene ved å bygge broen. I tillegg har eierne av Grefsen Utvikling, JM Norge og Bane NOR Eiendom, stilt en gjennomføringsgaranti. Det er også inngått en entreprisekontrakt for bygging av broen, sier Rymer.

Lei sak

Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland sier til Nettavisen at dette er en svært lei sak for kjøperne av de 58 boligene. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2008, og den fastslår at utbygger skal bygge en gangbro før kommunen gir mer enn 220 brukstillatelser.

- Til sammen har vi gjennom årenes løp gitt utbygger åtte dispensasjoner fra dette kravet. Nå stod siste byggetrinn for tur med 58 leiligheter, og om vi gir tillatelse til dette har ikke kommunen lenger en tilstrekkelig sikkerhet for at broen blir bygget.

- Derfor kan vi ikke gi den siste tillatelsen, fordi dette ville også være en ulovlig dispensasjon etter plan- og bygningsloven, sier Kielland.

Utbygger tok risikoen

Hun sier at da planmyndighetene ga dispensasjon til nest siste byggetrinn på Grefsen stasjonsby, gjorde vi det helt klart at utbygger ikke kunne forvente å få flere slike dispensasjoner.

- Dette er en risiko som utbygger valgte å ta, og vi synes det er trist at boligkjøperne kom uforskyldt opp i dette.

- Vi ønsker å få løst denne saken og ser frem til at utbygger nå har varslet at de vil søke om igangsettingstillatelse for å bygge broen snarest. Når byggearbeidene kommer i gang, må vi vurdere om vi kan gi brukstillatelse til de 58 leilighetene før broen er helt ferdig, sier lederen for Oslos planmyndigheter.