Gå til sidens hovedinnhold

Selskap dømt til å betale 20 millioner til tidligere daglig leder

Et investeringsselskap er dømt til å betale 20 millioner i bonus til den tidligere sjefen.

Investeringsselskapet Foinco er i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale 20 millioner kroner i bonus til sin tidligere leder. Siden 2019 har selskapet vært i konflikt med sin tidligere leder om en betydelig bonusutbetaling. Etter en runde i tingretten, ble saken anket til lagmannsretten, der selskapet har tapt.

Bjørn Erik Reinseth jobbet som daglig leder i investeringsselskapet Foinco AS fra juni 2013 til februar 2020.

I arbeidsvilkårene sine hadde Reinseth en bonusordning på realiserte verdier. Han hadde krav på ti prosent av gevinst utover en terskel som var satt til en forventet årlig minimumsavkastning på åtte prosent.

Selskapet solgte sin aksjepost i Norstat AS i 2019 og fikk over 300 millioner kroner i gevinst. I porteføljen hadde de to andre selskap, som hadde hatt en svak verdivurdering. Et av selskapene gikk konkurs i 2018.

Les også: Svindlet bank for 16 millioner - kundene visste ingenting

Uenig om avtalen

Reinseth mente å ha et krav på 20 millioner kroner. Dette var det avtalte maksimalbeløpet i realisasjonsbonus ved hvert salg. Reinseth mente at avkastningskravet i bonusavtalen skulle beregnes på selskapsnivå og ikke være knyttet til hele porteføljen.

Foinco AS på sin side mente at ved beregningen av en eventuell realisasjonsbonus måtte det tas hensyn til verdiutviklingen i den samlede porteføljen, og ikke for det enkelte selskapet. Selskapet mener de skal frifinnes fordi den samlede verdiutviklingen i porteføljen var lavere enn den avtalte terskelen for gevinstdeling.

Les også: Eirik Jensen tordner i skjult lydopptak fra fengselet: - Det har foregått så mye faenskap i denne saken

Lagmannsretten måtte ta stilling til om bonusen skulle utbetales basert på verdiutviklingen i det realiserte selskapet, eller på verdiutviklingen i den samlede porteføljen.

– Trodde på et annet resultat

Oslo tingrett behandlet saken i oktober 2020. Der ble selskapet, Foinco AS, dømt til å betale 20 millioner til Bjørn Erik Reinseth med forsinkelsesrenter. I tillegg måtte selskapet betale saksomkostningene til Reinseth på nesten 1,69 millioner kroner.

Foinco AS anket saken til Borgarting lagmannsrett.

Borgarting Lagmannsrett fant ikke grunn til å gjøre endringer i tingrettens avgjørelse og anken fra Foinco AS ble forkastet.

Selskapet ble dømt til å betale det samme beløpet som i tingretten og ytterligere saksomkostninger på 1,1 millioner for lagmannsretten til Reinseth.

– Vi trodde på et annet resultat, men har ingen kommentar til dommen utover det, skriver styrets leder, Anne Birgitte Fossum til Nettavisen.

Foinco AS hadde et resultat før skatt i 2019 på 223 millioner kroner, ifølge proff.no.

Reinseth er sivilingeniør og jobber i dag som administrerende direktør i Forskningsparken. Han ønsket ikke å kommentere saken.

Les også: Økokrim: Mann tiltalt for grovt bedrageri