Gunnar Stavrum

Senterpartiet får flest stemmer i kommuner der flertallet går på NAV

BYGD PÅ TRYGD: Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum får mange stemmer i kommuner der flertallet får penger fra NAV.

BYGD PÅ TRYGD: Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum får mange stemmer i kommuner der flertallet får penger fra NAV. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum gjør det sterkt i utkantkommuner der mange går på trygd.

Siden valget i 2017 har oppslutningen om Senterpartiet økt med rundt 60 prosent, og det er særlig en gruppe som fristes til å stemme på partiet: Velgerne i kommuner der flertallet går på trygd eller mottar andre ytelser fra NAV.

Nye tall fra NAV viser at nesten to av tre i enkelte utkantkommuner får trygd og andre stønader.

Les mer: Utbetalinger til personer i Norge fordelt på fylker og kommuner

Sammenlignet med Senterpartiets oppslutning fra valget i 2017 viser et interessant bilde:

  • Fire av de seks fylkene på «NAV-toppen» lå langt over gjennomsnittet for Senterpartiet.
  • Og motsatt: Fire av fem fylker hvor innbyggerne fikk lite av NAV, lå langt under gjennomsnittet for Senterpartiet

Gjennomgåelsen viser at Trygve Slagsvold Vedum ikke bare appellerer til bønder og folk som arbeider i andre primærnæringer - han er også en stemmemagnet i kommuner og fylker der flertallet får trygd og andre utbetalinger fra NAV.

Fylker på «NAV-toppen»

Fylke Senterpartiet Snitt utbetalt fra NAV per innbygger
Hedmark 22,2 % 94.028 kr
Østfold 8,7 % 93.461 kr
Telemark 12,9 % 93.125 kr
Nordland 18,6 % 92.988 kr
Aust-Agder 8,3 % 92.379 kr
Oppland 21,2 % 90.749 kr

Tabellen viser at Senterpartie-leder Trygve Slagsvold Vedums hjemfylke både er på topp i NAV-utbetalinger per innbygger, og i oppslutning til Senterpartiet.

Går vi ned fra fylkesnivå og til kommunene, blir bildet enda mer ekstremt. De tre kommunene med flest på trygd i Hedmark er Grue, Åsnes og Våler. Der mottar nesten to av tre innbyggere stønad fra NAV.

I disse tre kommunene er Senterpartiet knallsterkt, med 27-32 prosents oppslutning ved forrige valg.

Her er tallene for Hedmark: Over halvparten på NAV

Det samme bildet ser vi i Østfold. De fem kommunene med flest på trygd samler også mange Senterparti-stemmer ved valget. Kystkommunen Hvaler er et unntak, men de andre som ligger på «NAV-toppen» er innlandskommunene Aremark, Marker, Eidsberg og Rakkestad. Alle solide Sp-bastioner, med Aremark på topp med 38,2 prosent som stemte Senterpartiet.

Her kan du se tallene for Østfold: Aremark på topp

Inntrykket av kommunene i de andre fylkene på «NAV-toppen» er det samme. Sett under ett har ikke Senterpartiet så sterk oppslutning i Aust-Agder. Men i den kommunen som har flest på NAV - Gjerstad - fikk Senterpartiet 20,8 prosent ved siste valg.

Mønsteret gjentar seg, og regelen (med noen unntak) ser ut til å være at Senterpartiet står sterkere, desto høyere andel av befolkningen som får trygd eller stønad.

Dette er vel å merke penger fra NAV, offentlige subsidier til jordbruket teller ikke med.

Hva med andre enden av skalaen - fylker med relativt små utbetalinger per innbygger fra NAV? Inntrykket er det samme: Jo færre på NAV, desto mindre stemmer til Senterpartiet.

Fylker på «NAV-bunnen»

Fylke Senterpartiet Snitt fra NAV per innbygger
Oslo 2,1 % 65.363 kr
Rogaland 7,5 % 74.215 kr
Akershus 6,0 % 74.528 kr
Hordaland 7,6 % 77.744 kr
Sogn og Fjordane 29,7 % 80.086 kr

Også her er mønsteret tydelig, og det mest ekstreme tilfellet er Oslo. Der fikk hver innbygger i gjennomsnitt 65.363 kroner fra NAV i fjor, eller under 70 prosent av NAV-støtten per innbygger i Trygve Slagsvold Vedums hjemfylke, Hedmark.

Til gjengjeld var oppslutningen om Senterpartiet ti ganger høyere i fylket som lå på «NAV-toppen», sammenliknet med Oslo, som lå på «NAV-bunnen».

HEDMARK PÅ TOPP: Senterpartiets største bastion er også på topp i NAV-utbetalinger per innbygger.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk Senterpartiet 10,3 prosent oppslutning, men gjennomsnittet på gallupene nå gir partiet 16,3 prosent.

Det betyr at kommunekartet allerede har blitt vesentlig grønnere siden dette ble tegnet etter valget i 2017.

SENTERPARTIET: Jo grønnere farge, desto høyere oppslutning om partiet. Kartet viser at partiet står sterkest i landbrukskommuner i distriktene - og svakt i byene. Foto: Pollofpolls

De siste galluptallene viser at Senterpartiet fortsatt rir på en velgerbølge, og at partiet kan gå mot et av sine beste valg noensinne.

Tidligere har slike topper truffet med store begivenheter som EU-avstemmingen, men nå ser det ut som om Senterpartiet er førstevalget for alle som bor i kommuner som ligger litt i bakevja økonomisk.

Problemet er at det koster penger å holde trygde-Norge i gang. I fjor betalte NAV ut 1,2 milliarder kroner per dag, og de største pengene gikk alderspensjon og uføretrygd.

Vi vet fra før at den økonomiske verdiskapingen og skatteinngangen per innbygger er høyeste i byene. Det er også i tettsteder de fleste innbyggerne i Norge bor.

I gjennomsnitt øker velstanden, og i verdensmålestokk har Norge nesten ikke arbeidsledighet og svært små økonomiske forskjeller på folk.

Men Senterpartiets appell blant befolkningen i kommuner med mange på NAV, er likevel symptom på misnøye. Senterpartiet er ikke lenger partiet for bønder. Det er også blitt partiet for bygder på trygd.

PS! Hva mener du? Har Senterpartiet den rette oppskriften for å få fart på økonomien i utkantkommunene? Skriv et leserinnlegg!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.