Senterpartiet er som en grønn ballong uten jordfeste, som bare stiger og stiger.

For øyeblikket har partiet 17,6 prosent på Sentios målinger for Nettavisen og Amedia, det høyeste tallet som noensinne er registrert i denne målingen.

- Det er kjempemotiverende. Målinger går opp og ned, men det er hyggelig at vi har hatt en jevn stigning over tid, sier Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen.

Selv om intet tre vokser inn i himmelen, så går det meste Senterpartiets vei for tiden. Partiet surfer på en medgangsbølge der mange velgere tolker alle endringer som et forsøk på sentralisering. Selv et forslag om å lage mer effektive og bedre domstoler blir utlagt som et angrep på distrikts-Norge.

Det interessante er hva som skjer hvis Senterpartiet fortsetter å stige, mens Arbeiderpartiet fortsetter å vakle, og de rødgrønne velgerne går til ytterpartiene SV og Rødt.

Nå er ikke sentrum/periferi-konflikten ny i norsk politikk. Tvert imot har nettopp denne konfliktlinjen vært en hoveddimensjon i flere hundre år, og annerkjente statstvitere som Stein Rokkan har pekt på denne konflikten som en av de viktigste i det norske samfunnet.

Men det spesielle akkurat nå er at Arbeiderpartiet vakler, mens Høyre har styringsslitasje. Dermed har ikke Trygve Slagsvold Vedum noen kraftfulle motstandere som snakker med begeistring om behovet for fornyelse og endring.

Sentios mandatfordeling gir Senterpartiet 37 representanter på Stortinget, nær en fordobling fra de 19 representantene de vant ved stortingsvalget i 2017. Slik partiet er plassert nær sentrum, er det for øyeblikket nesten umulig å tenke seg en flertallsregjering uten Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum.

Hvis dette blir resultatet ved valget i 2021, så får Senterpartiet gode kort på hånden i både regjeringsdannelser og politikkutforming. At Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre holder døren på gløtt for både å utrede EØS-avtalen (!) og Nord-Norgebanen (!!) viser hvor svakt partiet står overfor distriktsbølgen.

Stortinget har 169 representanter, så man trenger 85 mandater for å ha rent flertall:

  • Frp, Høyre, Venstre og KrF ligger an til 61 representanter.
  • Arbeiderpartiet og Senterpartiet har 82 representanter.
  • De tre rødgrønne (Ap, SV og Sp) har 93 representanter.

Arbeiderpartiet håper selvsagt på en ny runde med en rødgrønn trepartiregjering, med Jonas Gahr Støre som statsminister. Det er akkurat nå også det mest sannsynlige.

Men: Er det helt sikkert at Senterpartiet med dagens oppslutning frivillig vil bli støtteparti for en allianse som ligger til venstre for partiets egen politikk?

Husk at Senterpartiet har en lang historie for å være gode på politiske hestehandler og inngå allianser for å oppnå makt og innflytelse. Blant partimedlemmene er det et sprik mellom miljøer av småbrukere som kunne vært i SV, og storbønder som kunne stemt Høyre.

Det er mulig å leke med noen andre alternativer:

  • En blågrønn allianse (Høyre, Venstre, KrF og Senterpartiet): 83 representanter
  • En mindretallsregjering i sentrum (Venstre, KrF, Senterpartiet og MDG): 59 representanter

I begge disse alternativene kan Senterpartiet ha mål om å få statsministeren, og opposisjonen vil være delt til høyre og til venstre med muligheter for å manøvrere seg fra sak til sak med ulik støtte i Stortinget.

Det interessante er hva som skjer hvis Senterpartiet fortsetter å stige, mens Arbeiderpartiet fortsetter å vakle, og de rødgrønne velgerne går til ytterpartiene SV og Rødt.

Vil da Senterpartiet se seg tjent med å samarbeide med en vitalisert venstreside, eller er det mer fristende å forsøke å få mer makt gjennom å danne en regjering med Trygve Slagsvold Vedum som statsminister for en sentrumstung regjering?

Foreløpig er selvsagt slike analyser rene spekulasjoner, men de har et viktig politisk bakteppe: Slik velgerne nå fordeler seg er det ingen som ser seg tjent med å gå til frontalangrep på Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum.

Den grønne ballongen fortsetter å stige til værs.

PS! Hva mener du? Ser du for deg en regjering med Trygve Slagsvold Vedum som statsminister etter valget i 2021? Skriv et leserinnlegg!