– Vi kan ikke kappe kablene, det er ikke aktuelt nå, men vi kan ikke fortsette å tømme magasiner i en situasjon med så lav fyllingsgrad, sier Pollestad til NTB.

Dersom olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener han ikke har virkemidler nok til å få kraftselskapene til å begrense produksjonen, så varsler Pollestad at Senterpartiet vil bidra til lovendringer for å sikre det.

Han viser til at Aasland har oppfordret kraftselskapene om å produsere mindre strøm, men at det ikke ser ut til at selskapene følger opp.

Senterpartiets stortingsgruppe har et veldig klart syn på saken, opplyser Pollestad.

– Vi vurderer situasjonen som så alvorlig at han må bruke enda sterkere virkemidler, sier han.

Ba kraftselskapene begrense seg

Aasland oppfordret onsdag kraftselskapene om å være sitt ansvar bevisst og åpner for at regjeringen kan gå inn og begrense strømeksporten.

– Vi har sagt at vi skal snu alle steiner. For den situasjonen som vi har vært igjennom i vinter, og den situasjonen vi er i nå, den ønsker vi ikke at skal være normal i Norge, sa Aasland til NRK.

Statnett har oppjustert farenivået for strømsituasjonen fra grønt til gult nivå, ifølge VG. Det betyr at sannsynligheten for at strømmen må rasjoneres i vinter er mellom 5 og 20 prosent. Men i forrige uke meldte Statnett til NVE at de foreløpig ikke hadde sett konkrete tegn til at eksporten hadde avtatt.

NVE har bedt Statnett utrede tiltak i tilfelle kraftsituasjonen skulle bli svært krevende. Det kan bety rasjonering.

– Lokalpolitikerne må gripe inn

– Dette blir veldig vondt og vanskelig lenge før vi når punktet om rasjonering. Det vil vi unngå, sier Pollestad.

Han retter også en oppfordring til lokalpolitikere over hele landet, ettersom det er fylker og kommuner som eier de fleste energiverkene:

− Kommuner og fylkeskommuner som eiere av kraftselskapene må ta initiativ for at deres selskaper begrenser produksjonen når fyllingsgraden er så lav som nå.