– Vi mener det er viktig og behov for en klart høyere rente i norsk økonomi, for å dempe presset i økonomien, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i Politisk kvarter onsdag morgen.

Målet til sentralbanken er å komme nær det årlige målet på to prosent inflasjon.

Bache er imidlertid ikke helt sikker på hvor høy renten blir fremover. Akkurat nå er det anslått at renten vil stige til rundt tre prosent i løpet av neste år, men hun utelukker ikke at den kan bli høyere. Dette kan bli dyrt for norske husholdninger.

Staten blir rikere

Samtidig som inflasjonen stiger ukontrollert, er oljeprisene og oljeinvesteringene skyhøye. Sentralbanksjefen bekrefter at dette også kan ha påvirket rentehevingen.

– Det er en kanal som går via høyere oljepris til høyere renter, det er riktig, sier Bache.

Det betyr at staten får inn mer penger, mens husholdningene sitter igjen med mindre på grunn av økte kostnader gjennom renten.

– Men så fører det også med seg store inntekter til staten, som bidrar til oppbygging av vår felles formuen som kan komme både nåværende og fremtidige generasjoner til gode, sier Bache og legger til:

– Vår oppgave er å sikre en stabil økonomi i Norge.

Usikre tider

Bache trekker frem en rekke årsaker til den høye prisstigningen i landet. Mye er påvirker av den nåværende energikrisen i Europa, og generelt dyre råvarepriser. Dette er utenfor kontrollen til Norges Bank.

– En del av de forholdene som ligger bak den prisstigningen vil ser nå, ligger utenfor Norges banks kontroll. Vi påvirker ikke internasjonale råvarepriser, eller for den saks skyld, fyllingsgradene i vannmagasinene med renten, sier Bache.

Likevel mener hun rentehevingen kan motvirke at disse økte prisene smitter over på andre varer og tjenester.

– Den høye inflasjonen vi ser skyldes ikke bare høye priser på energi og råvarer, eller importerte varer og tjenester. Også varer og tjenestene som produseres her hjemme stiger også, understreker Bache.

Hun mener at mye av bakgrunnen for dette skyldes at arbeidsledigheten har blitt lavere enn før pandemien, og at bedriftene rapporterer om stor knapphet. Dette resulterer i press på priser og lønninger, mener sentralbanksjefen.