Sentralbanksjef Øystein Olsen hadde tirsdag sin årlige høring for finanskomiteen i Stortinget. Her spør medlemmene om bekymringer, trusler og utsikter for norsk økonomi.

Olsen ble blant annet utfordret på bekymringene for boligmarkedet, som Norges Bank har vært opptatt av gjennom flere år. Bekymringen er der fortsatt, men nå med motsatt fortegn.

- I alle rapporter har vi fremhevet det som et risikofelt, men prisveksten i boligmarkedet de seneste par årene har dempet seg. Vi var ikke like bekymret for boligmarkedet før 12. mars som vi var tidligere, selv om husholdningenes gjeld er på et veldig høyt nivå, sa Olsen.

Les også: Her får du de laveste boliglånsrentene

Skiftet fortegn

- Og etter 12. mars har bekymringene skiftet litt fortegn for stabilitet i økonomien i litt videre forstand, fortsatte han. Det Olsen nå er bekymret over, er at lavere volumer og fallende boligpriser kan påvirke norsk økonomi negativt.

Og den høye gjeldsveksten er på vei ned, slik at sentralbanksjefen frykter ikke at det rekordlave rentenivået skal føre til en ny ukontrollert vekst og uønsket risiko.

- I den situasjonen vi er i nå, er ikke lave renter et problem, snarere det motsatte. Frykten er snarere at kredittveksten avtar, pessimismen rår og bankene strammer til, slik at dette forsterker nedgangen, advarte Olsen.

- Men skulle vi ha lave renter over tid, særlig når veksten i økonomien kommer tilbake igjen, er vedvarende lave renter en stor utfordring.

Ikke bekymret

Sentralbanksjefen mener det som følge av koronakrisen er behov for en såkalt ekspansiv pengepolitikk, uten å være altfor bekymret over det som kommer senere. Ekspansiv pengepolitikk betyr både rekordlave renter og tilførsel av mye likviditet til kapitalmarkedene for å holde rentene nede.

Norges Bank har altså satt ned styringsrenten til 0 prosent, og Norges Bank utelukket langt på vei negative renter ved den seneste rentenedsettelsen. Det er derfor lite å gå på fremover.

- Verktøykassen er ikke helt tom, sentralbankene har lært av finanskrisen de seneste årene. Det er ikke utelukket å vurdere andre virkemidler i pengepolitikken med erfaringer fra andre land. Vi har kjøpt opp verdipapirer ganske massivt, men der er ikke løpet helt kjørt, sa Olsen om mulige tiltak fremover.

Les også: Setter ny renterekord i Norge

Veldig dårlig

Med en rente nær null passer det ifølge Olsen «veldig dårlig» med en forsterket krise med tanke på pengepolitikkens rolle. Men finanspolitikken, altså bevilgningene over statsbudsjettet, er situasjonen annerledes.

- I Norge har vi et handlingsrom i finanspolitikken som ingen andre land har og som jeg tror de misunner oss. Men det er gjennomført kraftige finanspolitiske stimulanser, sa Olsen, som minnet finanspolitikerne om den voldsomme bruken av oljepenger.

- Nå er det tid og sted for å motvirke nedgangen for å sikre økonomien til husholdninger og bedrifter som er rammet. Men bruken av oljepenger ligger godt over handlingsregelen, så når ting normaliseres, må brukens gradvis normaliseres. Olsen minnet også politikerne om den høye pengebruken i sentralbanksjefens årstale i februar.

Beholder kronen

Sentralbanksjefen fikk også spørsmål fra Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum om betydningen av å ha en egen valuta.

- Isolert sett er det en fordel å ha egen valuta når økonomien utsettes for en del sjokk. Rent økonomisk er det ingen tvil om at det er en fordel, da har vi en del virkemidler å spille på. Det skal vi være ganske fornøyd med, sa Olsen.