Gå til sidens hovedinnhold

Ser dystert på utsiktene - største pessimisme siden finanskrisen

Koronakrisen slår inn i norsk industri, industrilederne har ikke vært så pessimistiske siden 2008.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er ute med konjunkturrapporten for industrien for første kvartal. Her er det et markert negativt stemningsskifte sammenliknet med den foregående rapporten.

Norske industriledere melder ifølge SSB om fall i totalt produksjonsvolum i årets første kvartal. Den generelle vurderingen av andre kvartal preges av pessimisme og stor usikkerhet knyttet til koronapandemien hos et flertall av industrilederne.

Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om lavere produksjon, men de som produserer forbruksvarer rapporterer om nedgang.

Les også: Denne koronateorien løftes stadig frem, og den kan forandre alt

Kraftig i minus

Tilbakemeldingene fra industrilederne i Norge settes sammen til en konjunkturindikator.

Og indikatoren viser en score i første kvartal på -17,5, som er ned fra -0,2 i kvartalet før. Nivået nå er langt under det historiske gjennomsnittet på 3,0, og SSB skriver at indikatoren ikke har vært så lav siden finanskrisen i fjerde kvartal 2008.

I årets tre første måneder var det samlet sett en betydelig nedgang i ordretilgangen både i hjemme- og eksportmarkedet. Produsenter av alle tre varetyper melder ifølge SSB om nedgang i ordretilgangen både på hjemme- og eksportmarkedet.

Lave oljeinvesteringer

Særlig produsenter av investeringsvarer melder om bortfall av nye ordrer. Det kan ha sammenheng med at det i vinter var lav tilvekst av nye investeringsprosjekter fra petroleumsnæringen.

I tillegg er det en lav økonomisk vekst blant Norges viktigste handelspartnere, som har bidratt til lavere etterspørsel norske bedrifter som selger varer til utlandet.

Det sterkeste fallet i eksportordrer har metallindustrien og papir- og papirvareindustrien. De internasjonale smitteverntiltakene som ble satt i verk i siste halvdel av første kvartal, har bidratt ytterligere til et bredt fall i eksportordrer i industrien.

Les også: Nettavisens koronamåling - dette synes nordmenn om omfanget av tiltakene

Lavere sysselsetting

Den samlede industrisysselsettingen viser også nedgang i første kvartal 2020. SSB skriver at dette nok er et resultat som preges av koronasituasjonen. Både produsenter av investeringsvarer og forbruksvarer som melder om lavere sysselsetting.

Et lyspunkt er det at det er fortsatt vekst i prisnivået både i hjemme- og eksportmarkedet for industrien samlet sett. De økte prisene ute har delvis sammenheng med svekkelsen av den norske kronen i første kvartal.

I Norge melder produsentene om prisvekst for alle varetyper, spesielt de som produserer varer rettet direkte mot forbrukerne.

Godt under snittet

De dystrere tidene gjenspeiler seg også i lavere utnyttelse av ressursene. I årets tre første måneder lå kapasitetsutnyttelsen på 77,2 prosent. Det er et godt stykke under det historiske gjennomsnittet på drøyt 80 prosent.

Den generelle bedømmelsen av utsiktene i den forrige rapporten var samlet sett positiv for industrien. Andelen industriledere som ser optimistisk på det kommende kvartalet hadde imidlertid falt betydelig fra forrige toppunkt i 4. kvartal 2018.

Kommentarer til denne saken