Regjeringen og opposisjonen er mildt sagt uenig om behandlingen av pensjonister som flytter utenlands.

Mandag 18 oktober fortalte NA24 historien til utenlandspensjonisten Kjell Asmundvaag. Nordmannen, som har etablert seg med familie i Nord-Thailand, har i alle år betalt for frivillig medlemskap i folketrygden. For Asmundvaag, som nå er alvorlig syk, viser imidlertid medlemskapet seg å være verdiløst.

Les mer i artikkelen: - Jeg er blitt rundlurt av Norge

Pensjonisten får støtte fra begge de største opposisjonspartiene. FrPs leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson, karakteriserer myndighetenes behandling av Asmundvaag som molboaktig.

Meningsløst
- Det virker som regjeringen straffer pensjonister som flytter vekk fra Norge. Saken til Asmundvaag viser det meningsløse i å betale for et medlemskap i folketrygden uten å få noe igjen, sier Eriksson til NA24.

FrPs komitéleder er sterkt kritisk til at pensjonistene må reise hjem til Norge for å få behandling.

- Reiser man hjem for å få utført en livsviktig operasjon er liksom greit, da får man det dekket. Men å få utført den i Thailand aksepteres ikke. Med tanke på at prisen i Thailand er en tredel, virker dette direkte molboaktig, sier Eriksson.

Får dekket behandling i Norge
- Personer som emigrerer som pensjonister har tilbud om frivillig medlemskap i folketrygden. Dekningen er imidlertid mindre omfattende enn vanlig folketrygdmedlemskap. Vesentlig for mange vil jeg tro er fordelen i at dersom man blir syk så gir medlemskapet tilgang til behandling i Norge. Uten medlemskap må man betale helsebehandling i Norge selv, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet til NA24.

Han understreker likevel at det gis klar informasjon om begrensningene i medlemskapet når nordmenn flytter vekk fra Norge.

- Urettferdig ekstraskatt
Et annet problem for Asmundvaag er kildeskatten, en ekstraskatt på pensjon som regjeringen innførte kort tid etter forrige stortingsvalg. Skatten utgjør 15 prosent på brutto pensjon for utenlandspensjonister.

Høyres skattepolitiske talsmann Gunnar A. Gundersen mener det er urettferdig at norske pensjonister som flytter ut beskattes hardere enn om de hadde blitt boende i Norge.

- Vi mente den gang kildeskatten ble innført at den var for svakt utredet og for dårlig forberedt. Vi har fått mange innspill på at denne ekstraskatten rammer mange pensjonister som har flyttet til land utenfor EØS-området på en urimelig og utilsiktet måte. Dette er tatt opp med finansministeren gjennom både skriftlige og muntlige spørsmål her i stortinget, men regjeringen viser ingen vilje til å se på problematikken, sier Gundersen til NA24.

Ikke «straff»
Finansminister Sigbjørn Johnsen har et annet syn på saken.

- Det kan vanskelig sies å innebære en «økonomisk straff» at en pensjonist nå må betale skatt til Norge dersom vedkommende har vært helt fritatt fra beskatning både i Norge og oppholdslandet fordi vi har manglet hjemmel for norsk beskatning, sier Johnsen til NA24.

Han mener det er feil å påstå at pensjonister bosatt i utlandet blir pålagt å betale høyere skatter enn i Norge.

- Den eneste skatten som kan påløpe, er kildeskatten på 15 prosent. Pensjonister som er skattemessig bosatt i utlandet må riktignok betale en høyere folketrygdavgift enn pensjonister bosatt i Norge dersom de ønsker å være medlemmer i den norske folketrygdordningen, men dette er en avgift som følger av folketrygdlovgivningen og som er helt uavhengig av de skattemessige forholdene.

Må gjerne flytte hjem
For Asmundvaag betyr kildeskatten at han risikerer å havne under Thailands minimumskrav til inntekt og at han derfor kanskje må flytte hjem til Norge. Det bekymrer ikke regjeringen.

- Jeg kjenner ikke til hvilke minimumskrav thailandske myndigheter stiller til inntektens størrelse i forbindelse med utlendingers opphold i Thailand. Men det er helt uproblematisk for norske myndigheter dersom norske pensjonister bosatt i utlandet skulle velge å flytte tilbake til Norge, sier Johnsen.