Gå til sidens hovedinnhold

Sissener advarer Kjos om Norwegians gjeld

Kjendisinvestor Jan Petter Sissener minner om hvor lite som skal til før det går galt i Norwegian.

Onsdag ettermiddag meldte Norwegian at rådgivere tror det er mer enn to tredjedeler av obligasjonseierne i de to store lånene som vil stemme for en slik utsettelse.

Aksjemarkedet verdsetter denne optimismen ved å sende Norwegian-aksjen opp 9 prosent til over 36 kroner (se grafen under). Børsoppgangen avtok utover dagen, og ved 13-tiden var aksjekursen opp 5 prosent til 34,9 kroner.

Men en stor obligasjonseier som kjendisinvestor Jan Petter Sissener føler seg overkjørt av ledelsen i selskapet. Han vil heller ha inn ny egenkapital for å styrke balansen til Norwegian. På spørsmål om Sissener frykter en konkurs for Norwegian hvis det ikke kommer inn ny egenkapital, er svaret:

- Selskapet har 3-4 milliarder i egenkapital, 80 milliarder i gjeld. Det skal ikke store endringen til før egenkapitalen er borte.

Et obligasjonslån på hele 250 millioner euro - 2,5 milliarder kroner - forfaller allerede i desember. Dette lånet utgjør hele 58 prosent av aksjekapitalen til Norwegian

Storaksjonærene Bjørn Kjos og tidligere styreleder Bjørn Kise har en klar interesse av at det ikke blir en aksjeutvidelse – emisjon, som blant annet Sissener ønsker. Ved en emisjon vannes aksjonærenes verdier ut.

Noen er viktigst

- Er store aksjonærer som Kjos og Kise kun ute etter å beskytte egne interesser?
- Det kan se slik ut. Norwegian har mange interessegrupper, aksjonærer, ansatte, bankene, obligasjonseierne kundene. Min personlige oppfatning er at hensynet til et par av interessegruppene viktigere enn andre, men dette løser ikke handicapet til Norwegian, svarer Sissener.

Og dette handicapet er den høye renten på obligasjonslånene. Sissener er opptatt av kursene obligasjonene handles til i dag. Det største obligasjonslånet handles nå til kurs 87, altså 13 prosentpoeng under pålydende (100).

Norwegian har forpliktet seg til en innløsningskurs av lånene på 105 om to år. Jo større denne forskjellen er, desto dyrere for Norwegian.

- Det gir 16-17 prosent rente. Norwegians store problem er at de har altfor høye finanskostnader, gitt denne konkursprisingen av lånet. Til sammenlikning betaler Lufthansa og British Airways 3 prosent på sine lån. Norwegian har 13 prosentpoeng handicap i kapitalkostnader sammenliknet med disse selskapene, sier Sissener.

Vil ha utsettelse

Ledelsen i Norwegian jobber med å få utsettelse på betaling av obligasjonslån på til sammen 3,4 milliarder kroner som forfaller i desember i år og neste år. En betalingsutsettelse vil bedre selskapets likviditet, slik at Norwegian kan unngå en ny utvidelse av aksjekapitalen.

Norwegian har altså to store usikrede obligasjonslån, det vil si lån som løper uten pantesikkerhet. I en børsmelding torsdag ettermiddag skrev Norwegian at rådgivere har bekreftet at det er god mulighet for at minimum to tredjedeler av obligasjonsinvestorene i disse lånene vil godta en betalingsutsettelse.

Avgjøres 16. september

En endelig avklaring vil bli kunngjort mandag 16. desember, etter at obligasjonseierne har bestemt seg i et felles møte. Sissener sier en løsning vil være flott for Norwegian, men for ham spiller ikke så stor rolle.

- Det handler mer prinsippet, men det får vi ta i neste runde, sier kjendisinvestoren, som har investert snaue 19 millioner euro (190 millioner kroner) i Norwegians gjeld.

Norwegian solgte i august seg ut av Bank Norwegian. Midler fra dette salget kan brukes til å nedbetale på obligasjonslånet i desember. Totalt får Norwegian tilført 934 millioner kroner i friske midler som følge av banksalget.

Norwegian har svært lite egne midler, altså en lav egenkapitalandel, og tilsvarende høy gjeld. Den bokførte egenkapitalen utgjør minimale 3,2 prosent av den totale kapitalen i selskapet. Rentebærende gjeld er på over 62 milliarder.

Kommentarer til denne saken