Den norske staten er fullstendig avhengig av oljeinntekter for å betale lønninger, sørge for innbyggernes helse, utdannelse og trygghet.

Til neste år har regjeringen og Stortinget lagt opp til at vi bruker 241,1 milliarder kroner mer enn staten har i inntekter utenom oljen. Vi må mer enn 30 år tilbake for å finne et statsbudsjett i pluss uten oljeinntekter.

Les tabellen selv: Oljekorrigert overskudd

Det er nesten pinlig å minne om noe så selvfølgelig, men det er urovekkende at tanken om å kutte norsk oljeproduksjon har fått fotfeste i enkelte politiske miljøer. Og det er enda mer tankevekkende når de samme politikerne står først i køen for å øke offentlige utgifter.

I dag starter Opec-møtet i Wien. En studietur dit er nyttig voksenopplæring for dem som tror at det blir mindre oljeproduksjon i verden om Norge kutter sin oljeproduksjon i morgen.

De færreste tror (heldigvis) at det er lurt ensidig å kutte norsk oljeproduksjon. Og de som tror det, bør følge forhandlingene som akkurat nå skjer i Organisasjonen for oljeproduserende land (Opec).

Problemstillingen er enkel, men med mange dilemmaer:

  • Alle oljeland vil ha så høy pris som mulig for oljen sin. Det taler for å ha lavere produksjon slik at etterspørselen får opp prisen.
  • Samtidig ønsker alle å være gratispassasjererer - altså nyte godt av at andre land kutter, mens de kan kjøre for fullt selv.
  • Samtidig betyr for høy oljepris at man åpner for alternativer som kull og skiferolje - men også for sol og vind.

Store oljeeksportører som Russland og Saudi-Arabia ønsker en stabil og høy oljepris, men ikke så høy at den åpner for konkurrerende energiformer. For å oppnå dette har de dannet et oljekartell som forsøker å kontrollere oljeprisen ved å bli enige om hvor mye som skal produseres.

Dersom norsk oljeproduksjon hadde forsvunnet i morgen, ville champagnekorkene gått i været i Kreml, mens den saudiarabiske kongefamilien trolig hadde feiret på annet vis. Og begge hadde skrudd opp sin oljeproduksjon. Det ville gitt mindre penger i den norske statskassen, og mer til Vladimir Putin og de saudiarabiske prinsene.


Nordeas analytikere påpeker dette dilemmaet ganske presist: - Noen land foretrekker ytterligere produksjonskutt og er redde for at markedet vil drukne i olje dersom Opec ikke kutter. Andre vil legge mer vekt på at de tidligere avtalte produksjonskutt gjennomføres da det er flere land som produserer mer enn de har forpliktet seg til, skriver Lars Mauland og Dane Cekov.

- Med den nært forestående børslanseringen av Aramco, vil nok Saudi-Arabia være påpasselig med ikke å sende signaler som kan svekke oljeprisen.

Til nå har ingen kommet med en god og troverdig forklaring på hvorfor kutt i norsk oljeproduksjon skulle gi mindre forbruk av olje i verden. Noen hevder at «all forskning» viser det, men det er i så fall snakk om teoretiske modeller.

Når man følger Opec-møtene, så fremstår det helt tydelig at landene forhandler og presser hverandre til å følge vedtatte kvoter, og at problemet er at alle landene har en egeninteresse av å «jukse» - samtidig som at alle taper hvis alle jukser. Virkeligheten er altså annerledes enn i teoretiske økonomiske modeller.

Dersom kutt i norsk oljeproduksjon skulle hatt betydning, så burde vi sett samme effekt når enkeltland får problemer med sin oljeproduksjon i lengre tid, for eksempel ved krig eller at ressursene tar slutt. Historisk har slike sjokk hatt kortsiktig effekt, men etter kort tid svarer de andre landene med å øke sin produksjon.

I virkeligheten har oljeprodusenter kommet og gått, mens oljeforbruket i verden bare øker og øker. Den eneste metoden for å få ned oljeforbruket og klimagassutslippene, er å få ned etterspørselen etter olje. I praksis betyr det å bidra til å gjøre alternativene mer lønnsomme ved å skattlegge CO2-utslipp og subsidiere vannkraft, solenergi og vindmøller.

Ensidig norsk kutt i oljeproduksjon vil ramme norsk velferd som en knytteneve uten å bety noe fra eller til for verdens utslipp av klimagasser.

Å få anti-olje-lobbyen til å forstå dette, er som å kjempe mot vindmøller.

PS! Hva mener du? bør Norge kutte sin oljeproduksjon, eller har det ingen betydning for verdens oljeforbruk? Skriv et leserinnlegg!