Onsdag formiddag begynner årets store statsbudsjettdebatt i Stortinget. Det er duket for krangel om tall.

Senterpartiet har fosset frem på målingene de siste månedene, og har kommet med tøffe påstander mot finansminister Siv Jensen (Frp).

– Siv Jensen er jo blitt en avgiftsminister, og avgiftene har ikke vært høyere under noen annen finansminister, sa Trygve Slagsvold Vedum til Nettavisen.

Les også: Ny kjempemåling for Senterpartiet

«Avgiftsminister»

Nå har «avgiftsministeren» fått nok av påstandene, og legger frem et regnestykke for å vise at Sp-lederen tar feil.

– Vedum sier inntektene fra særavgiftene er høyere nå enn før og aldri vært høyere. Sannheten er at inntektene fra særavgiftene er 10,4 milliarder lavere enn når Vedum satt ved makten i 2013. Under den rødgrønne regjeringen økte inntektene fra særavgifter med knapt syv milliarder kroner, nå går de ned, sier Jensen til Nettavisen.

Ifølge Finansdepartementets beregninger har særavgiftene gått ned med 10,4 milliarder kroner i perioden siden Jensen ble finansminister. Tilsvarende tall for den rødgrønne regjeringen fra 2005-2013 var på 6,9 milliarder kroner.

– Men dere har økt flere avgifter?

– Det er riktig at vi har økt satsene på noen avgifter, spesielt miljøavgifter, men vi har senket andre avgifter, sier Jensen.

Som andel av BNP har også andelen merverdiavgift (moms), særavgifter, tollavgifter og sektoravgifter samlet sett gått noe ned. I 2013 var andelen av økonomien som ble innkrevd med disse avgiftene på 13,8 prosent. I 2020 er det 13,5 prosent, ifølge tallene fra Finansdepartementet.

– De sosialistiske partiene kappes om å være verst mulig i avgiftspolitikken, sier finansminister Siv Jensen (Frp)

Les mer: MDGs flysjokk: Vil utbetale 2560 kroner til folk på bygda

20 milliarder mindre i bilavgifter

Hovedgrunnen til at Jensen mener avgiftene er gått ned, er at inntekter fra bilavgiftene har stupt de senere årene.

– Bilavgiftsinntektene er redusert med nesten 20 milliarder kroner, uten at det har gått på bekostning av veibyggingen. Den er økt kraftig i samme periode, sier Jensen.

Det er en rekke måter å beregne hvor mye avgifter folk betaler på – og det handler først og fremst om hva du inkluderer.

Ifølge Nettavisens gjennomgang av tallene er avgiftene omtrent samme andel av inntektene til staten som det var i 2013, da Erna Solberg (H) ble statsminister.

Foreslåtte endringer i avgiftene har imidlertid gjort at en god del av avgiftene går opp. Mens inntektene fra spesielt bilavgifter går ned.

– Det er sluttsummen på kassalappen som teller. Dersom man ser på faktiske innbetalinger har inntektene fra særavgiftene gått ned, sier Jensen.

Les også: Siv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side

Regnestykket

Ifølge tall fra Finansdepartementet har det vært en 10,4 milliarder kroner nedgang i særavgifter i perioden 2013-2020.

Til sammenligning var det en økning på 6,9 milliarder i perioden 2005-2013.

Utvikling i inntekter fra særavgifter (absolutte tall i 2020-kroner)

Særavgifter 2005 – 104,9 milliarder
Særavgifter 2013 – 111,8 milliarder
Særavgifter 2020 – 101,4 milliarder

Kaller Jensen for skattebyråkrat

Når Nettavisen tar kontakt med Senterpartiet er det tydelig at de har lite tro på regnestykket fra Finansdepartementet.

– Siv Jensen er blitt en skattebyråkrat. Du skal ha vært svært lenge i Finansdepartementet for å tro på dette, sier finanspolitisk talsmann Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til Nettavisen.

Les også: Elever bedt om å hylle Slagsvold Vedum

Han mener Jensen tyr til kreative metoder for å forklare bort avgiftsøkninger.

– Det er en helt ny måte å forsøke å regne på. Det som er vedtatte avgiftsendringer er 6,3 milliarder kroner. Hvis hun skal begynne å snakke om innbetalte avgifter, må hun ta med alle avgifter. Dette regnestykket tar med bare en femtedel av avgiftene, sier Gjelsvik til Nettavisen.

Senterpartiets talsmann mener det er virkelighetsfjernt å regne på denne måten.

– Det hjelper lite for folk som står og fyller en gammel Volvo 240 at det blir stadig flere teslaer som kjører forbi. De har økt bensin- og dieselavgiftene.

De reagerer spesielt på at finansministeren har valgt å sammenligne avgifter med brutto nasjonal produkt, BNP (andel av økonomien).

– Når folk får økte strømregninger, tror jeg det er lite trøst at avgiften som andel av BNP har gått ned, forklarer Gjelsvik.

Les også: SV lanserer «grønn folkebonus»: Dyrere å fly og kjøre bil

– Blir et mareritt

Finansministeren mener på sin side Senterpartiet ikke er til å stole på i avgiftspolitikken, og viser til forslagene fra de andre partiene på venstresiden.

– MDG foreslår å øke drivstoffavgiften med 5 kr, SV opp mot 2 kr og Ap foreslår å gjøre alle typer nye biler dyrere. Er det virkelig noen som tror at Sp sammen med disse partiene skal få til å senke avgiftene, spør hun.

Hun mener det kan bli et mareritt for norske bilister om makten skifter ved neste valg.

– De sosialistiske partiene kappes om å være verst mulig i avgiftspolitikken. Et Sp-samarbeid med SV eller MDG vil bli et mareritt for norske bilister og deres lommebøker, sier Jensen.

Les mer: