– Helt galimatias, sa Frps partileder Siv Jensen da hun snakket med Nettavisen Økonomi mandag.

Jensen ristet oppgitt på hodet over Arbeiderpartiet Trøndelag, som har vedtatt å fase ut oljenæringen innen 2050, og Oslo Høyre, som har vedtatt å verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeaktivitet. Frp-lederen mener mange i Høyre har tatt et stort skritt i retning politikken til Miljøpartiet De Grønne (MDG), og at rammebetingelsene og stabiliteten til oljenæringen er på spill.

Les hele saken her: Siv Jensen i strupen på Høyre og Ap: – Vingler

Nå får Jensen svar på tiltale fra olje- og energiminister Tina Bru (H), som mener Jensen har misforstått:

– Fremskrittspartiet og Siv Jensen gjør hele petroleumsnæringen en bjørnetjeneste hvis de skal fortsette å late som om ingenting er i endring. Stabilitet og forutsigbarhet betyr ikke at ingenting skal forandres, slik det noen ganger fremstår som om Frp mener, sier Bru, som nylig ble innstilt til nestleder i Høyre av partiets nominasjonskomité.

Les også: Vi redder ikke verden ved å legge ned norske arbeidsplasser

Avviser bevegelse i Høyre

Statsråden viser til at olje- og gassnæringen selv ønsker å kutte utslipp, og at selskapene lever godt med at politikere diskuterer utfordringer verden står overfor globalt.

– Jeg mener det handler om å forholde seg til virkeligheten. Det betyr at både politikken og oljeindustrien forvandler seg i takt med verden, sier Bru.

Olje- og energiministeren mener at også Frp må innse at et lavest mulig klimaavtrykk er et konkurransefortrinn for norsk sokkel i en verden der klimakravene skjerpes. Bru avviser at vedtaket til Oslo Høyre viser at det er uro eller uenigheter innad i Høyre hva gjelder veien videre i oljepolitikken.

– Det er viktig å se på konteksten Oslo Høyre fattet vedtaket i. Dette er et miljø- og naturvernspørsmål, og handler ikke om rammevilkårene til industrien. Vedtaket var en del av en debatt om å bevare naturverdiene best mulig, og det vet også Frp at Høyre har vært opptatt av lenge, sier Bru.

Vedtaket til Oslo Høyre var en del av en større miljøresolusjon som ble fattet enstemmig på årsmøtet til fylkeslaget 25. januar. Fylkeslaget vedtok å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot både konsekvensutredning og oljeutvinning. Avgjørelsen ble dårlig mottatt av flere Høyre-politikere, spesielt i de nordligste fylkene.

I intervjuet med Nettavisen Økonomi mandag, påpekte Jensen at både Frp og fagbevegelsen er bekymret for utviklingen i Arbeiderpartiet og Høyre. Partilederen mener Frp nå er det eneste partiet oljearbeiderne kan stole på.

– Frp og Jensen mener de nå er det eneste partiet som er til å stole på i oljepolitikken, fordi Oslo Høyre gikk inn for å verne LoVeSe. Er det sant?

– Jeg mener det faller på sin egen urimelighet. Bare se på vedtakene som de andre fylkeslagene har gjort. Flertallet i Høyre står støtt på politikken vi har ført i mange år, sier Bru.

Les mer: Utgifts- og byråkratiboom på hennes vakt: Slik svarer Siv Jensen

– Siv kan sove godt

– Mener du Frp forsøker å lage et kunstig skille mellom deres og Høyres oljepolitikk?

– Det mener jeg. Jeg vet ikke hvor mange overskrifter jeg har bidratt med som sier at jeg skal føre akkurat den samme politikken som Sylvi Listhaug førte som olje- og energiminister, sier Bru.

Bru, som har vært olje- og energiminister i litt over to uker, understreker at Høyre står fjellstøtt i petroleumspolitikken.

– Jeg kommer til å styre på det felles grunnlaget vi laget i Granavolden-plattformen, så Siv kan sove godt om natten vel vitende om at rammevilkårene for vår viktigste næring ligger fast, sier Bru.

Oppdatert 12. februar: Siv Jensen mener utspillene fra oljeminister Bru er urovekkende:

– Det er åpenbart at jeg har truffet en øm tå hos Høyre. Tina Bru kommer ikke unna at selv om flertallet i Høyre enn så lenge står på partiprogrammet, så tar sterke krefter og store fylkeslag til orde for å endre Høyres syn på petroleumsnæringen. Oslo har gjort vedtaket sitt, og mange andre fylkeslag har toneangivende argumentert for å endre kurs. Det er svært alvorlig, sier Jensen.

Les også: Ap-lokallag har satt sluttdato for oljen: - Vil sende sjokkbølger

Les mer: Equinor-toppen om coronaviruset: – Overrasket