– Vi forventer at avgiftene skal komme forbrukerne til gode, uavkortet, krone for krone. NHO har vært pådrivere for å senke grenseutsatte varer. Nå må de ta ansvar for at det blir sånn. Det finnes ingen unnskyldning, sier Frp-leder, Siv Jensen, til Nettavisen.

Frp fikk regjeringen med på å kutte avgiftene på vin og øl fra nyttår. Målet var å ta opp kampen med de gunstige prisene på det svenske Systembolaget, som årlig gir inntektstap i milliardklassen for staten.

Les mer her: Avgiftskutt for snus, sukker, øl og vin

Oppdaterte prislister fra Vinmonopolet for nyåret viser imidlertid at vindrikkende nordmenn kan alt annet enn å juble.

Les også:NHO-sjefen med dyster melding: -Dessverre har jeg fått rett

Prisøkning på polvarene

Redaktør i vinpuls.no, Ulf Dalheim har undersøkt om avgiftsreduksjonen faktisk kommer forbrukeren til gode, basert på Vinmonopolets nye prisliste.

  • Bare 28,2 prosent av varene på Vinmonopolet har hatt prisnedgang.
  • 42,5 prosent har økt i pris.
  • 70 prosent av polvarene har dermed uendret pris eller har hatt prisøkning.

Redaktøren av vinpuls.no Ulf Dalheim er skuffet og etterlyser større vilje hos produsentene og importørene til å senke prisene.

– De har ikke tatt ut effekten fullt og helt. Den har ikke kommet forbrukeren til gode, det er nok importøren som får inn mer per flaske.

Han tror uansett ikke rundt fire prosent prisnedgang på enkelte polvarer stopper folk fra å kjøre til Sverige.

– Fra politisk side er det en start, men det er liten tvil om at bransjen burde vist større vilje for å gjøre det gunstig for norske kunder. Jeg tror at dette er et veldig lite skritt, kanskje ikke noe i det hele tatt for å stoppe en handelslekkasje. Politikerne og bransjen må dra sammen her for å få en nedgang. Man kunne ha håpet mye mer.

– NHO og Virke må ta ansvar

Frps leder Siv Jensen reagerer sterkt på at avgiftskuttet ikke kommer forbrukerne tilstrekkelig til gode.

Hun understreker at de vil forfølge saken, og jobber mot ytterligere nedgang i revidert budsjett til våren.

Les også: Denne pengebruken irriterer Siv Jensen: Hun har ikke sett spor av endring på 20 år

– Det er NHO og Virke som har medlemsbedrifter som selger produkter som har fått lavere avgifter. Nå må de sende tydelig beskjed til medlemsbedriftene. Når de har argumentert med Frp hele veien om å få bukt med grensehandelen og økt sysselsetting, må de nå ta kampen videre. Jeg utfordrer NHO og Virke om å følge opp. Jeg kommer til å sende spørsmål til regjeringen om hvorfor avgiftskuttet ikke følges opp.

Hun er så langt fornøyd med at dagligvarebransjen følger opp etter avgiftskuttet på for eksempel både sjokolade, alkoholfrie varer og snus.

– At vinmonopolet, som er statlig monopol ikke gjør det samme, er overraskende, men veldig skuffende. Vinmonopolet skal på lik linje med andre la det tilkomme forbrukerne.

- Avgiftslettelsen må komme forbrukeren til gode

Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, sier at de er helt enige med Siv Jensen.

Les også: Denne grafen redder norsk økonomi

- Skal avgiftslettelser bidra til at grensehandelen i et normalår reduseres, må prisene i Norge bli lavere og avgiftslettelser komme forbrukerne til gode, sier han, som viser til at utsalgsprisen på vin er et anliggende mellom leverandørene og Vinmonopolet.

Han viser til at budsjettforliket mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene resulterte i en avgiftsreduksjon på 6,8 prosent eller ca. 12-13 kroner pluss moms på en treliters kartongvin.

- Utsalgsprisen på vin er et anliggende mellom leverandørene og Vinmonopolet. Vi registrerer at prisene på mange basisvarer har gått ned i takt med avgiftsreduksjonen i budsjettforliket, sier han.

Brubakk sier at avgiftsgapet mellom Norge og Sverige er fortsatt stort, og gir store prisforskjeller.

- Budsjettforliket var dermed en forsiktig start på jobben med å redusere avgifter for å flytte mer salg og mer verdiskaping tilbake fra Sverige til Norge, sier han.

Direktør i Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen er overrasket over funnene.

– Det er oppsiktsvekkende hvis disse tallene stemmer, sett at det ikke er noen endringer bakover i verdikjeden for de norske aktørene. Tanken er at avgiftsendringen må komme forbruker til gode. Hvis det er sånn at innkjøpspris av euro og transportkostnader ikke er endret, ville jeg utfordret disse importørene. Jeg er veldig overrasket hvis det er noen av leddene her som stikker av med økte marginer, sier Andersen.

Ingen økt fortjeneste for vinmonopolet

Senior kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet AS, Hege Lill Hagen Asp forteller at de ikke får noen økt fortjeneste i 2021.

– Det er ikke vi som fastsetter prisene, det er det vinbransjen som gjør. Vi har en fast avanse som vi ikke har endret noe på etter avgiftskuttet. Prisen forbruker betaler er først og fremst avgifter, i tillegg til prisen grossistene og produsentene tar. Grossistene står fritt til å bestemme prisen inn til oss.

Vinmonopolets pris baserer seg på grossistenes nettopris, som fastsettes etter egne kalkyler og vinmonopolets fortjeneste. I tillegg kommer alkoholavgift, merverdiavgift og miljø- og emballasjeavgift. Et tenkt eksempel kan se ut slik:

Hvis en vin koster 150 kroner ut, er grossistens nettopris på 50 kroner, alkoholavgiften er på rundt 50 kroner, merverdiavgiften på 30 kroner og miljø- og emballasjeavgiften på to kroner. Vinmonopolets avanse er 18 kroner.

Kommunikasjonsdirektør i Arcus Asa, Per Bjørkum, svarer følgende på kritikken:

– I vår produktportefølje er de gjennomsnittlige prisene justert i henhold til den reduserte alkoholavgiften. Arcus er én av over 600 vinimportører, vi har en markedsandel på ca. 16 prosent, og har ingen kommentar til markedet som helhet.