Den tyske industriproduksjonen falt med overraskende 1,5 prosent i juni, mens det ifølge ekspertene var ventet et fall på bare 0,4 prosent.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets har i lengre tid vært skeptisk til utviklingen i internasjonal økonomi. Hun har blant annet pekt på at den globale nedkjølingen taler mot at Norges Bank skal sette rentene ytterligere opp.

Den internasjonale nedgangen vil før eller senere ramme vår hjemlige økonomi, som gjør renteøkningene unødvendig. Onsdagens svake tyske industritall gir Due-Andresen «vann på mølla» i sitt rentesyn.

Les også: Donald Trump senker børs og krone: - Det er brutalt

Bilindustrien sliter

- Det var overraskende svake tall i forhold til det markedet ventet. Tallene viser bare hvor dårlig det står til med den internasjonale industrikonjunkturen. I Tyskland sliter særlig bilindustrien, også med, regulatoriske endringer, sier Due-Andresen til Nettavisen Økonomi.

- Vi ser at hele den globale industrien svekker seg, og stemningsindikatorene antyder videre svekkelse inn i andre halvår, fortsetter hun.

- Vil du si at tallene som kom i går er alvorlige?
- Vi ser mer på trenden over tid, og det har over lengre tid vært en svekkelse i tysk industri. Ordretallene for industrien indikerte en viss bedring, men den faktiske produksjon var mye svakere enn det man trodde.

Les også: Her får du billigst lån: Dette må du vite om å binde renten (+)

Frykter biltoll

Due-Andresen konstaterer at den dårlige utviklingen for den tyske industrien fortsetter for fullt. Den svake utviklingen kan forsterkes hvis den pågående handelskrigen mellom USA og Kina fortsetter og i verste fall trappes opp.

- Nedkjølingen vil bli ekstra sterk hvis USA innfører toll på import av biler fra Europa. Da vil det bli enda svakere utsikter for europeisk industrien, og i Tyskland er bilindustrien veldig viktig.

- Bekrefter de svake tyske industritallene at det går dårligere i Europa enn det man kan frykte?
- Vi har fått svake tall for den europeiske BNP-veksten (verdiskapingen, red.anm.) i andre kvartal. Stemningsindikatorer indikerer at svakheten fortsetter i andre halvår. Det er drastisk å trekke for sterke konklusjoner etter ett tall, svarer sjeføkonomen.

Les også: Alle taper på Donald Trumps handelskrig

Bjellesau

- Men det man ser for seg, er at industrien etter hvert trekker hele økonomien ned,. Tjenestesektoren har holdt seg langt bedre, og denne sektoren er mye større. Men industrien pleier å være en bjellesau for resten av økonomien. Stemningen innenfor både den europeiske og amerikanske tjenestesektoren har svekket seg betydelig, sier hun

I Norge kan vi dele opp industrien i tradisjonelle industrivarer og oljerelatert industri. Due-Andresen sier at oljeindustrien går veldig bra, men veksten i produksjon av tradisjonelle industrivarer allerede er nede i null.

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå torsdag viser at industriproduksjonen hadde en nedgang på 1 prosent fra mai til juni 2019. Etterspørselen tyder på svakere utsikter.

- Hvordan tolker du de tyske tallene opp mot norsk økonomi og signalet om heve rentene ytterligere?
- Dette forsterker vårt syn om at Norges Bank bør avlyse videre rentehevinger. Den globale nedkjølingen er mer omfattende enn det sentralbanken har lagt til grunn.

Skriften på veggen

- Er du gjennom sommeren blitt enda mer overbevist om at det er feil å sette opp rentene her hjemme?
- Jeg har jo ment dette en stund, men den internasjonale utviklingen kan føre til at Norges Bank ser skriften på veggen. Det er bare et spørsmål om tid før nedgangen ute treffer Norge i sterkere grad. Vårt arbeidsmarked er ikke så stramt som mange vil ha det til, og prisstigningen er ikke så høy og er på vei nedover.

- Det har styrket meg i troen at vi ikke trenger en pengepolitisk innstramming, sier Due-Andresen. Med andre ord er hun styrket i troen på at Norges Bank ikke trenger å sette opp rentene. Første mulighet til det er på rentemøtet i slutten av september.

Les også: Kroneras etter rentemelding i USA

Skjønn

- Tror du Norges Bank vil tillegge den internasjonale utviklingen større vekt når vi nærmer oss rentemøtet?
- Det de gjør rent teknisk, er at de tar inn utviklingen i internasjonale renter, som har falt videre siden juni. De vurderer også vekstutsiktene ute. Så har de også en stolpe kalt «skjønn», Norges Bank kan komme til at faktiske tall ikke reflekterer utsiktene for norsk økonomi.

- Hovedstyret ser på hele den økonomiske utviklingen og må vurdere om de har undervurdert hvor svakt det går internasjonalt. Det er viktig å understreke at den sterke aktivitetsveksten vi for tiden har i Norge skyldes midlertidige forhold. Derfor burde ikke Norges Bank sette opp rentene, advarer igjen Due-Andresen.

Rentestup

Nettavisen Økonomi skrev denne uken at de lange norskerentene har stupt. Den tiårige norske statsobligasjonsrenten lå onsdag helt nede på 1,13 prosent. Det er langt under de korte pengemarkedsrentene og også under styringsrenten til Norges Bank på 1,25 prosent.

Vi har derfor en såkalt negativ rentekurve, som betyr at de lange rentene er lavere enn de korte rentene. Det er uvanlig, og vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne en like sterk negativ utvikling.

- De lave lange rentene bærer preg av frykten i markedene for opptrappingen i handelskrigen. Men rentene svinger mye, og det er usikkert hvor ille det blir. Vanligvis vil en negativ rentekurve være signal om en svakere økonomisk vekst, kanskje også nedgangstider, sier Due-Andresen.

Obligasjonsmarkedet ligger alltid i forkant av å spå den økonomiske utviklingen. Den faktiske nedgangen eller oppgangen i økonomien kommer typisk halvannet til to år etter at rentekurven snur.