Gå til sidens hovedinnhold

Sjeføkonom Kari Due-Andersen rykende uenig med ekspertene: - Feil å heve renten

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken mener det er helt feil av Norges Bank å sette opp renten nå. Hun møter kraftig motbør av en annen sjeføkonom.

HOTEL BRISTOL (Nettavisen Økonomi): Det var en til dels heftig rentedebatt mellom noen av landets fremste sjeføkonomer og strateger under den årlige konferansen til Norske Boligbyggelags Landsforening i forrige uke.

Økonomer Nettavisen Økonomi har pratet med, er sikre på at Norges Bank hever renten på møtet 20. juni med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets mener derimot det er galt av sentralbanken med renteøkninger fremover. Det skyldes at arbeidsledigheten først nå nede på et normalt nivå, det samme er kapasitetsutnyttelsen i økonomien: Nivået på tilgjengelige ressurser.

Et lavt nivå med mye ledig kapasitet av arbeidskraft, kapital og produksjonsutstyr taler for høyere renter. Et høyt nivå gir høyere lønninger, kostnader og priser, og legger dermed press på rentene.

Umusikalsk

- Ja, jeg mener det er umusikalsk å sette opp rentene. Det er god vekst i norsk økonomi, men veksten er mye drevet av oljeinvesteringer på norsk sokkel, sier sjeføkonomen til Nettavisen Økonomi.

- Disse investeringene er høye i år, men blir mye svakere neste år, fortsetter hun. Due-Andresen er også opptatt av den svake internasjonale økonomien.

Les også

Lysbakken krever lavere lønnsøkning for politikere


Merkbart

- Ute ser vi at aktiviteten er i ferd med å kjøle seg ned. Det er bare et spørsmål om tid før det treffer Norge mer merkbart, og da setter du ikke opp renten. Veksten i verdenshandelen har kollapset fullstendig, i beste fall er den stagnerende.

- Du har en frykteffekt på toppen, som gjør den faktiske effekten enda verre, sa Due-Andresen i rentedebatten på NBBL-konferansen. Overfor Nettavisen Økonomi utdyper hun innvendingen.

- Det globale bildet ser mye mørkere ut nå. Vekstutsiktene globalt er dårligere enn vi trodde og vil etter hvert slå inn i norsk økonomi. Handelskrigen mellom USA og Kina er opptrappet, og utviklingen i tradisjonell norsk eksport utenom oljenæringen har begynt å svekke seg. I dette bildet er det overhodet ikke behov for å øke rentene, sier sjeføkonomen.

Due-Andresen har blant annet seks års erfaring fra Norges Bank før hun begynte i Handelsbanken.

Pekefinger

- Med din bakgrunn, hvordan tror du hovedstyret i Norges Bank tenker?
- Det jeg tror, er at de setter opp renten i juni med 0,25 prosentpoeng og ønsker å heve renten tilsvarende i løpet av andre halvår. Det skyldes at det går godt i norsk økonomi akkurat nå.

- Sentralbanken bruker denne muligheten, og jeg tror den ønsker å sette opp renten en gang til. Norges Bank vil rette en pekefinger mot boligmarkedet, men det mener jeg er dårlig strategi, sier Due-Andresen.

- Er det galt å bruke renten for å stramme inn på boligprisene?
- Ja, fordi jeg mener den øvrige økonomien overhodet ikke trenger renteøkninger. Det er et feil våpen, og man bør heller bruke regelverket i boligmarkedet, svarer hun, og sikter blant annet til boliglånsforskriften.

Les også

Ingebrigtsen mener han tok over 800 «selfier» etter rekordløpet: - Gjert var absolutt ikke fornøyd


Upresist våpen

- Er renten et altfor upresist våpen?
- Renten er et upresist våpen hvis man ønsker å treffe bare boligmarkedet. Boligmarkedet er bare en del av norsk økonomi. Med renten rammer man også resten av en liten, åpen norsk økonomi.

Den norske kronen er imidlertid svakere enn ventet, noe som antakelig bidrar til at Norges Bank hever renten nå i juni. Dette er fordi svak krone isolert sett bidrar til å trekke opp prisveksten - inflasjonen - i Norge. Samtidig bidrar en svak krone til økt norsk eksport, ettersom eksportvarene blir relativt billigere mot utenlandske konkurrenter.

- Hvordan er det for deg som sjeføkonom å være mot disse renteøkningene, men likevel si til kundene at du tror på to økninger til i år?
- Jeg sier hva jeg tror kommer til å skje: At det kommer en økning i neste uke, og at Norges Bank kanskje varsler en økning til i år. Jeg tror den internasjonale nedkjølingen gjør at sentralbanken ikke får gjennomført noen rentehevinger etter juni, svarer Due-Andresen.

Riktig

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets har derimot et helt motsatt syn og var i paneldebatten klart uenig i Due-Andresens vurderinger.

- Jeg tror Norges Bank hever renten nå, og jeg tror det er riktig. Prisstigningen er over inflasjonsmålet, boligprisene er i godt driv, kapasitetsutnyttelsen i økonomien er god. Hvis ikke Norges Bank hever renten nå, når skulle de noen gang gjøre det? spurte en retorisk sjeføkonom.

- Kronekursen er i dag ingen grunn til ikke å heve renten. Å sette opp renten nå mens vi kan det få til... jeg skjønner ikke at Norges Bank bruker så lang tid på å forstå det. Takk gudene for at Norges Bank endelig skjønte at de hadde malt seg inn i et hjørne og at de må ut av det, hamret Andreassen løs.

Boligboble

I motsetning til Due-Andresen mener Andreassen det er riktig å bruke renten for å dempe prisveksten i boligmarkedet. Sjeføkonomen har i lang tid advart mot et fall i det norske boligmarkedet.

- Bobler er usynlig innenfra. Alle andre som ser på oss utenfra, ser dette. Vi må regulere boligprisene med renten og ikke reguleringer som boliglånsforskriften. Den viktigste effekten fra renten er via boligmarkedet, hevdet Andreassen.

- Hvor tror dere at boligprisene har steget mest? Selvsagt her i Norge, fordi det var lave renter uten at det var noen grunn til det. Du får ikke ett menneske som ikke kommer fra Norge til å si at det er her du skal investere i bolig, advarte han.

Les også

Merete Hodne saksøker Facebook for ti milliarder


Innhentes

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i EikaGruppen har i flere år varslet et nærmest vedvarende lavt rentenivå, så også på NBBL-konferansen. Andreassen viser til de svært lave internasjonale rentene, en rentevirkelighet Norge ikke kan melde seg ut av.

- Norge er i en særsituasjon, og vi har vært der mange ganger, men vi blir alltid innhentet av utenlandsk virkelighet. Det er ingen behov for å sette opp rentene, alt tyder på at rentene skal enda kraftigere ned, sa Andreassen

Han viste til at de profesjonelle rentemarkedene priser inn en rentenedgang på 0,1 prosent i Europa og 0,75 prosent i USA og Australia. I Europa er det allerede negative renter.

Veldig integrert

Det norske kapitalmarkedet er veldig integrert med utlandet, men det nye nå er at alle verdens kapitalmarkedet er så sterkt integrerte. I alle våre naboland er rentene for tiden negative, sa sjeføkonomen, som har et tilsynelatende avslappet forhold til renteøkningene han er imot.

- Vil Norges Bank heve renten nå? Perhaps, maybe, for sure, it doesn´t matter. Norge kommer temperaturmessig til å likne mer på våre naboland. Renten i Norge er historisk unormalt lav, men den er unormalt høy i forhold til våre naboland. Før eller senere kommer rentene ned i Norge, spådde Andreassen.

Reklame

Sikre deg sommerens morsomme lesestoff

Kommentarer til denne saken