Eika Gruppens frittalende sjeføkonom er glad i å blogge, og i en fersk blogg trår Andreassen virkelig til.

Nei til regjeringens satsing på arbeidsplasser, ja til kortvarig arbeidsinnvandring, gi kontantstøtte til innbyggerne i distriktene, og nei til norske bistandsarbeidere er ting Andreassen vil ha gjennomført.

Vi begynner med fraflyttingen. Mange kommuner sliter med aldrende befolkning og få nye arbeidsplasser. Ungdommen søker seg vekk.

Les også: Hva skal vi med Nord-Norge?

La de få 25 milliarder

– Vi har 150 kommuner med negativ befolkningsutvikling. En kvart million jobber eller bor i disse kommunene. Jeg ville ha gitt dem 100.000 kroner i kontantstøtte hver.

– Du vil dele ut 25 milliarder?

– Det er mindre enn det regjeringskvartalet koster og mindre enn vi gir i U-hjelp, selv om jeg ikke skal ta den store U-hjelp-debatten her. Det er også mindre enn det Fornebubanen koster, parerer Andreassen.

Han foreslår to grep. Det ene er å flytte ut statlige arbeidsplasser. I «teams-alderen» er det selvfølgelig mulig.

Les også: Ny milliardsmell for regjeringskvartalet: - Byggekostnadene er galopperende høye

Billigere og enklere

– Jeg vil flytte ut regjeringskvartalet. Det er det eneste fornuftige, fordi det er terrorutsatt. Store deler av Oslo sentrum må sperres av.

– Ved å flytte ut både Stortinget og regjeringskvartalet blir det mye billigere og enklere i drift. Vi sparer utgifter til vakthold og sparer CO2 med kortere vei til Gardermoen.

Han peker også på dyre tomter og vanskelige grunnforhold i Oslo sentrum. Den er vanskelig for maskiner å komme til i byggeprosessen. Mens Manhattan er bygget på granitt, står mange av Oslos bygninger på sedimentgrunn med mye blåleire.

– Mange land flytter parlamentsbygninger ut. Indonesia flytter hele hovedstaden. Da må vi klare en håndfull bygninger, sier Andreassen.

Han viser til da den amerikanske ambassaden flyttet fra Drammensveien til Huseby i Oslo vest. Det løste en del sikkerhetsproblemer.

Stavrum: Havvind er seddelpressen som blir gjort til et pengesluk for skattebetalerne

Nei til ledige stillinger

Så har vi regjeringens satsting på arbeidsplasser og en mer aktiv næringspolitikk. Havvind og batterifabrikker er to stikkord her. Andreassen sier det er to ting som preger synet hans på satsing på arbeidsplasser.

I bloggen stiller han spørsmålet om hva staten bør drive med. Regjeringen ønsker blant annet en mer aktiv næringspolitikk for å skape flere industriarbeidsplasser, det gjør ikke sosialdemokraten Andreassen, som i mars ville dele ut Oljefondet til folket.

– Vi trenger ikke flere ledige stillinger i industrien, som har nok av ubesatte stillinger. Staten prøver nå å skape enda flere tomme stillinger, sier han til Nettavisen. Sjeføkonomen har tidligere ertet på seg Norsk Industri for sin holdning til industriarbeidsplasser.

Mangler folk overalt

Men Andreassen mener vi har for mye penger i forhold til antall arbeidere. Statens finansformue er på 16.000 milliarder, inklusive kapital i selskaper staten har eierandeler i.

– Det utgjør 3 millioner per innbygger og er grunnen til at Norge ikke trenger mer penger. Men vi har ikke folk, vi mangler folk overalt, også i industrien. Det er et dilemma hvordan vi skal løse denne floken, og spørsmålet er hvordan vi kan utnytte internasjonale markeder best mulig, sier Andreassen

Han viser til at restauranter stenger, fordi de får ikke tak i kokker. Blant klodens 7,5 milliarder innbyggere må det være mulig å finne noen kokker. Andreassen vil utnytte verdensmarkedet ved å bruke innleid arbeidskraft.

Les også: Som å denge bikkja etter at den endelig har begynt å oppføre seg pent

Jobb i Norge

– Ta et stort cruiseskip, der finnes det opp mot 5000 gjestarbeidere. En del av de burde kunne jobbe i Norge.

Andreassen skriver at «hele verden kan jobbe her noen måneder i året». Støre-regjeringen vil derimot ha kraftige innstramminger for bemanningsbransjen.

– Det er godt å ha en streng arbeidsmiljølov, og utenlandske arbeidere må gjerne få en høyere minimumslønn. Men det blir en kronisk mangel på arbeidskraft i årene fremover, advarer Andreassen.

Informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Eika Gruppen skriver i en e-post til Nettavisen at Andreassen blogg er hans personlige meninger. De er ikke Eika Gruppens.

Ulven skriver at Eika Gruppen ser at hans meninger ofte - ikke minst de som er utenfor konsensus - representerer positive bidrag til samfunnsdebatten. Han har derfor stor frihet i sine meningsytringer. Men, det vil bli lagt inn en disclaimer på bloggen der det presiseres at innholdet er hans personlige meninger.

Les også: SSB: Kan bli nær 600.000 nye innvandrere innen 2060

Luksus i hjemlandet

Sjeføkonomen vil at aldrende innvandrere på våre sykehjem kan nyte alderdommen på luksus i hjemlandet.

– Poenget er at lønnsnivået er mye lavere ute, slik at vi får mye mer igjen for pengene. Det grunnleggende er at vi må utnytte internasjonale arbeidsmarkedet for tjenester, og dette blir viktigere med årene.

– Eldrebølgen her hjemme har allerede gitt manko på sykepleiere. Hvorfor skal ikke staten ta i bruk internasjonale markeder når vi har nok valuta, men manko på helsepersonell? spør en retorisk Andreassen.

Vi trenger heller ikke nordmenn til bistandsarbeid. «Ja, tenk det, selv søte, snille Afrika er blitt stor nok til å klare seg selv!», skriver han i bloggen.

– Vi har egentlig ingenting i Midt-Østen og Afghanistan å gjøre. Det finnes nå et titall millioner høyt utdannede afrikanere og asiater, sier Andreassen, som mener har tiden løpt fra å sende norske bistandsarbeidere ut for å løse nasjonale problemer.

Realistisk

Sjeføkonomen hevder intet av det han foreslår er urealistiske, eller lettvinte forslag. Regjeringen må bare bestemme seg å for å handle.

– Det er bare å gjøre alt dette her, ingenting av dette er her veldig vanskelig, er sluttapellen.