Øystein Olsen & Co holdt som forventet torsdag i forrige uke styringsrenten uendret på null prosent. Sentralbanken gjentok samtidig at det mest sannsynlig blir en renteheving i september. Det blir i så fall en økning til 0,25 prosent. Markedet regner med en tilsvarende heving i desember.

Men så er renteveien videre noe mer usikker. Norges Bank signaliserte før sommeren to økninger til i mars og juni neste år, med gode muligheter for enda en økning gjennom 2022. Det tror Handelsbanken Capital Markets er en økning for mye

«Vi venter maks to rentehevinger neste år, ikke tre, slik det er en overveiende sannsynlighet for i Norges Banks renteprognose», skriver meglerhuset i morgenrapporten fredag.

Les også: Fersk rentebarometer - her er de beste boliglånsrentene

Mer usikkert

-Vi har ikke endret rentesyn, men det har oppstått noe mer usikkerhet, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov til Nettavisen Økonomi. Hov blir for øvrig ny sjeføkonom i Handelsbanken etter Kari Due-Andresen.

- Er det noe i formuleringene fra Norges Bank torsdag som tilsier færre rentehevinger fremover?

- Hvis vi ser tilbake i juni, forventet Norges Bank å se stadig mer «grønne lys» både i Norge og for våre handelspartnere. Over sommeren har vi imidlertid sett en ganske kraftig smitteoppblomstring. Delta-varianten har gjort det mer usikkert hos våre handelspartnere, og også her hjemme.

- Det er litt en økt usikkerhet der vi ikke kan se bort fra nye mutasjoner og nye innstramminger her hjemme. Nedsiderisikoen har økt, som gjør at Norges Bank kan bli litt mer forsiktig. Men den kortsiktige utviklingen er ganske i tråd med forventningene fra sentralbanken, svarer Hov.

Les også: Varsler smell for boligeiere

En for mye

Norges Bank indikerte i juni fem renteøkninger innen utgangen av 2022, der de fleste økningene kommer nokså snart. Handelsbanken ser for seg økninger både i september og desember, men er usikker på tidspunktene neste år.

- Med mindre det kommer noen forferdelige nyheter frem til rentemøtet 23. september, er denne økningen spikret. Det er tempoet gjennom 2022 som er noe mer usikkert. Renteøkningene neste år kan skyves litt ut i tid, men det er litt tidlig å avgjøre, sier den påtroppende sjeføkonomen.

Hvis Hov og kollegaene får rett, er styringsrenten ved utgangen av 2022 oppe på 1 prosent. I så fall kan et typisk boliglån med flytende rente da være på 2,75 prosent. Snittrenten i dag er 1,75 prosent.

Det spennende med rentemøtet i september er om Norges Bank sier at renten mest sannsynlig vil bli satt ytterligere opp i desember. Så blir neste spørsmål om sentralbanken skisserer en ny økning i mars 2022, som den gjorde i juni.

På linje

- Har noe endret seg i norsk økonomi siden Norges Bank kom med sine seneste prognoser i juni?

- Nei, utviklingen frem til nå er på linje med forventningene om en planlagt renteøkning i september. Aktivitetsveksten i norsk økonomi tatt seg opp omtrent i tråd med hva Norges Bank så for før sommeren, svarer Hov.

- Vi har hatt nullrente fordi vi har hatt en krise, men vi er ikke der nå, noe BNP-tallene for 1. kvartal viser (vekst 1,4 prosent, red.anm.). Nå er vi oppe igjen på aktivitetsnivået fra før pandemien, påpeker han.

Norges Bank vektlegger utviklingen i boligprisene, og her er veksten på vei nedover. De såkalte sesongjusterte prisene, der det korrigeres for normale sesongsvingninger, har vært flate siden utgangen av første kvartal. Lavere veksttakt i boligmarkedet demper isolert sett behovet for raske renteøkninger.

Les også: Dette lånet kan koste deg dyrt

Lang tid

- Samtidig kan man hevde at gjeldsnivået er høyt, og det tar lang tid før renteendringer får full effekt i boligmarkedet, sier Hov.

Men den underliggende prisstigningen i samfunnet – kjerneinflasjonen – er for tiden svært lav. Norges Bank styrer pengepolitikken om en kjerneinflasjon over tid på 2 prosent. For tiden ligger den underliggende prisstigningen i Norge godt under det.

- Så da er det vel ingen grunn til å heve renten?

- Det er riktig at inflasjonen er på nye lave nivåer, men gjennom sommeren er den så å si som anslått. Norges Bank ser igjennom dette og har tid til å vente på en gradvis oppgang, svarer Hov.

Svak krone

I motsatt retning trekker en svakere krone, som kan tale for å heve rentene her hjemme. Hov sier at han ser kollegaer i andre meglerhus gjør et poeng av at kronen er mye svakere enn ventet. Kronen noteres for tiden til 9,04 mot dollar og 10,55 mot euro.

Mot dollar har ikke kronen vært svakere siden slutten av november 2020 (se grafen under).

- Den svakere kronen gjenspeiler at risikoen i markedet har økt. Norges Bank viser også til uroen rundt Delta-varianten og nedgangen i lange renter, som har smittet over på kronekursen. Vi skal være forsiktig i dag med å lese at kronen er svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn, sier Hov.

Les også: Tjener fett på boliglån - slik skviser bankene deg

1,5 prosent

- Hva tror dere styringsrenten ligger på når vi nærmer oss 2024?

- Vi har i våre prognoser en tidshorisont ut 2023 og tror at styringsrenten da er oppe på 1,5 prosent. Det er det samme nivået som det var på før pandemien. Vi ser for oss to renteøkninger gjennom 2023.

- Er en styringsrente på 1,5 prosent noe du vil beskrive som normalt i årene fremover?

- Ja, nivåene vi hadde før pandemien, er nokså normale, kanskje litt høyere. Området 1,50-1,75 prosent er min beste gjetning, svarer Hov. Pengemarkedsrentene ligger noe over styringsrenten og gode boliglånsrenter ca. 1 prosentpoeng over det igjen.

3 prosent

En god boliglånsrente vil dermed kunne ligge på rundt 3 prosent de nærmeste årene.

- Vi tror husholdningene er ganske godt forberedt på rentene skal opp, kommenterer Hov.